Nina vil bekæmpe forurening fra deponeret affald med kunstigt åndedræt

Nina Stroeyer Jensen Niras

Nyt ph.d.-studie skal undersøge og introducere danske affaldsdeponier for en metode, hvor man blæser luft ned i gammelt affald for at nedbryde det hurtigere. Målet er at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen fra affaldet, som ellers potentielt kan forurene i over 100 år.

Miljøingeniør Nina Strøyer Jensen har i et nyt ph.d.-studie sat sig for at demonstrere, udvikle og vurdere metoden “Landfill Aeration” – beluftning/iltning af affaldsdeponier (lossepladser) - baseret på både laboratoriearbejde hos DTU og et større feltforsøg på affaldsdeponiet AV Miljø. Metoden er bredt anerkendt og anvendt i udlandet, men endnu ikke i Danmark. Studiet skal undersøge, hvorvidt metoden med fordel kan indføres i den danske affaldssektor.

”Landfill Aeration går ud på at blæse atmosfærisk luft ned i deponeret affald for at nedbryde det hurtigere og herved permanent nedbringe affaldets klima- og miljøpåvirkning. Dermed kan man én gang for alle få gjort noget ved det gamle affald, som er deponeret gennem mange årtier og potentielt vil forurene omgivelserne i over 100 år, medmindre vi aktivt gør noget,” siger Nina.

Metoden er i sin grundessens enkel, da man blot fremmer den naturlige nedbrydning af det deponerede organiske affald. Den svære del består i at tilpasse metoden til de danske deponier samt at kunne dokumentere og kvantificere, hvor godt metoden virker.

Første gang på dansk jord

Ph.d.-studiet tager tre år, og det er den unge forskers håb, at hun efterfølgende med stor sikkerhed kan sige, at Landfill Aeration både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt at gennemføre på danske deponier.

”Hele projekt er bare vildt spændende. Det er sjovt at prøve noget på dansk jord, som ingen har prøvet før i den skala. Derudover var det mit drømmejob som nyuddannet miljøingeniør at arbejde med undersøgelser og afværge af forurenede grunde. Og et affaldsdeponi kan jo ses som en slags ultra-forurenet grund, som jeg får lov til både at lave undersøgelser og afværgetiltag på. Det er jo megafedt,” siger Nina begejstret.

Nina har ikke beskæftiget sig i dybden med deponier før, så læringskurven er stejl i forhold til at hente teknisk viden. Derudover synes hun, at det er udfordrende at balancere krav, tankegange, fokus og ønsker fra hendes fire vejledere fra henholdsvis NIRAS og DTU.

”Selvom alle ønsker et godt projekt, er der naturligvis forskellige tilgange i forhold til et kommercielt og forskningsmæssigt perspektiv. Det er kunsten for mig at vende det til en fordel, så jeg bruger det bedste fra begge verdener,” siger Nina.

Et vigtigt emne og en god indslusning på arbejdsmarkedet

Nina synes, at ph.d.-studiet var en god mulighed for at gå i dybden med et vigtigt emne samtidig med at blive sluset ind på arbejdsmarkedet.

”Det virkede som en perfekt overgang mellem studie og arbejdsliv. To ting var alligevel helt afgørende. At det var en virksomhed, jeg kunne se mig selv i på lang sigt, og at det var et meningsfuldt projekt i miljømæssig forstand, der bidrager til en bæredygtig udvikling,” siger Nina.

En stor del af arbejdet foregår med feltstudier og forsøg, samt at indhente den nyeste viden og forskning på området, f.eks. via videnskabelige udgivelser som tidsskriftet Waste Management. Det er også planen, at Nina skal på et studieophold i Tyskland hos en førende tysk forsker inden for Landfill Aeration, deltage i faglige netværk i både Danmark og internationalt samt præsentere projektet på internationale konferencer.

”Jeg håber efter projektet at fortsætte i NIRAS med at udvikle og forfine metoden til danske forhold. Jeg vil også gerne være en væsentlig spiller på firmaets rejse mod at udføre flere spændende miljø- og klimaprojekter for flere danske deponiejere,” siger Nina.

Om ph.d.-projektet

Samarbejde mellem AV Miljø, DTU og NIRAS. Støttet af Innovationsfonden. Feltarbejde og forsøg udføres for og på AV Miljø, som er et stort, moderne affaldsdeponi på Avedøre Holme. Her kommer feltforsøget til at køre på en del af deponiet i minimum to år. Derudover samarbejder Nina Strøyer Jensen med Danish Waste Solutions (DanWS) om prøvetagning på stedet og håber at få samarbejde i gang med udvalgte forskere fra Holland og Tyskland, der har stor erfaring inden for området.

Vil du vide mere?

Nina Strøyer Jensen

Nina Strøyer Jensen

PhD studerende

Allerød, Denmark

+45 4299 8346

Jens Engelbreth Larsen

Jens Engelbreth Larsen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4391

Se også: