People sitting in a park

Begrønningsværktøj skal gøre København grønnere

Københavns Kommune har taget et værktøj i brug, som ikke kun ser på mængden af bynatur, men også kvaliteten. Værktøjets beregninger tager højde for både klimatilpasning, biodiversitet, rekreation og egenart.

Children playing ball at the harbour square in Aarhus, Denmark

Aarhus er blevet et opholdsrum rigere

En ny eventplads engagerer og samler byens borgere og bygger bro mellem by og vand.

Installation of district heating system with plastic piping

Plastrør kan have potentiale i fjernvarmenet

NIRAS har foretaget en undersøgelse for Dansk Fjernvarme, der belyser fordele og ulemper ved brug af plastrør i fjernvarmenet. Der er mange potentielle gevinster ved at bruge plastrør fremfor stålrør – men det kræver, at de rette forudsætninger er tilstede.

Visualization of how Greve station will look like in the future

Greve Strand flytter helt ind på Greve Station

Greve Station er under forandring. I januar 2017 begyndte en omfattende renovering af stationens forplads, som NIRAS har designet og projekteret. Stationspladsen renoveres med inspiration fra stranden med bl.a. hængekøjer og strandstole.

Man walking between tanks

Erfaring og branchekendskab sikrede let udflytning af historisk bryggeri

Et konkurrencepræget udbud og en struktureret tilgang betød, at en kompliceret flytning af et bryggeri i Tyskland blev nået til tiden og til budget.

Man working on a visualization on his computer screen

Topmoderne kølelager bygget under kørende produktion

Midt i driften og under de strengeste sundheds- og sikkerhedskrav designede og implementerede NIRAS et højeffekt kølelager for travl pharmavirksomhed.

Thermostat

Medicinalfabrik fik etableret komplet kølesystem på en tredjedel af tiden

Trods en ekstremt presset tidsplan fik NIRAS leveret et topmoderne og robust køleanlæg til en medicinalfabrik. Anlægget er modulært opbygget.

Africans gathered in a circle

Arbejde i et konfliktområde – Sådan sikrer man vand og mad i Sydsudan

Et projekt om forvaltning af vandressourcer i det krigshærgede Sydsudan er et godt eksempel på NIRAS' evne til at udføre et vellykket stykke arbejde selv under udfordrende og hastigt skiftende vilkår.

Niras employee and Uganda coffee farmer picks coffee beans

Velstand dufter af frisk kaffe

Ugandiske kaffebønder kommer til at tjene flere penge, når NIRAS hjælper landbrugsfamilier med at producere kaffe af høj kvalitet til eksport. På denne måde lærer kaffebønderne at bekæmpe de klimaforandringer, som truer kaffeproduktionen i området.

Woman standing on a scene

Finansiering til udvikling af informationssamfund

Innovationsfond støtter nye iværksættere og fremmer udviklingen af innovative teknologiske produkter og ydelser i Tanzania.

Asian farmer in the field

Dyrkningsmetoder forbedrer levevilkårene for landmænd i Laos

"The Agro-Biodiversity Initiative (TABI)" i det nordlige Laos, som NIRAS står for, har forbedret levevilkårene i landdistrikterne og bevaret biodiversiteten i naturressourcer for bæredygtig vækst. TABI anvender involverende metoder til landskabsplanlægning, hvilket betyder, at de giver ansvar og ejerskab til lokalsamfundene for at sikre, at principperne om en rig biodiversitet fortsætter på længere sigt.

People looking at a map in Ethiopia

Ansvarlig arealforvaltning forbedrer levevilkårene for landbosamfund i Etiopien

NIRAS har hjulpet den etiopiske regering med at udvikle metoder til registrering af jord i landdistrikterne gennem projektet 'Responsible and Innovative Land Administration in Ethiopia' (REILA). Projektet har resulteret i effektiv og lige fordeling af jord mellem kønnene. Disse metoder er officielt vedtaget af den etiopiske regering som den formelle procedure for registrering af jord i landdistrikterne i hele landet.

Old woman greet men

160 civile eksperter udsendes hvert år af Danmark til at understøtte stabiliserende indsatser i sårbare stater

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) er et beredskab, som varetages af NIRAS under Udenrigsministeriet (UM), hvor civile eksperter kan udsendes til brændpunkter, når der er behov for en stabiliserende, fredsbevarende eller demokratiskabende indsats.

Boat sailing in a river

Integration af moderne meteorologiske systemer skal redde millioner af liv fra naturkatastrofer i Myanmar

Det Verdensbank-finansierede projekt Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) skal forbedre levevilkårene for millioner af fattige, som er udsat for vandkatastrofer i Myanmar. NIRAS hjælper med at integrere og modernisere landets komplekse meteorologiske og hydrologiske observationssystemer.

Lake in savannah landscape

Plan for udnyttelse af vandet i Shire-floden i Malawi

Udviklingsprojektet for flodbassinet støtter regeringen i Malawi i at udvikle en integreret multisektorplan for Shire-flodbassinet på basis af omfattende input fra analyser og interessenter.