Lyset fokuserer på leg og sundhed i børnehøjde

Formålet med at anvende døgnrytme- og natbelysningen på BørneRiget er at skabe et sundhedsfremmende behandlings- og arbejdsmiljø både for patienter og for det kliniske personale på de døgnaktive områder.

Overskudsjord forvandler tidligere losseplads til rekreativt bakkelandskab

Horsens Kommune har som én af de første i landet udarbejdet en jordstrategi, hvor overskudsjord fra lokale byggeprojekter bliver brugt til at skabe en rekreativ bypark.

Miljøredegørelse for La Gan 3,5 GW havvindmøllepark i Vietnam

NIRAS er blevet tildelt en multimillionkontrakt i USD til udførelsen af en Redegørelse for Miljømæssige og Sociale Virkninger (ESIA) af den 3,5GW store La Gan havvindmøllepark i Binh Thuan provinsen i Vietnam.

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel tager form i 3D

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel vokser frem på en cloudbaseret BIM-platform. Her samarbejder alle projektets parter om det komplicerede design – og det er der mange fordele ved.

Grønland kan bryste sig af et avanceret lamme- og fåreslagteri

NIRAS stod for samtlige aspekter af masterplan, design og planlægning, da Neqi A/S gennemmoderniserede sit lammeslagteri i Narsaq i det sydlige Grønland. Slagteriet er nu Grønlands mest moderne og lever op til EU’s krav for avancerede slagterier og kødforarbejdning.

Mere præcise CO2-beregninger til de danske virksomheder

Nu får de danske virksomheder et endnu bedre værktøj til beregning af klimafodaftryk. NIRAS har stået for at opdatere Erhvervsstyrelsens beregningsværktøj, så det nu også kan regne på indirekte CO2-udledninger.

Flyvestation Værløse bliver til naturskønt boligområde

Sydlejren, et tidligere militærområde i Værløse, er i færd med at blive omdannet til et attraktivt boligområde. NIRAS er ingeniørrådgiver på byggemodningen, hvor høj biodiversitet og rekreative omgivelser er i fokus.

Odense Kommune bruger ingeniør til at sikre Rytmestang

Et kunstværk tæt på indgangen til en festivalplads skal kunne holde til lidt af hvert. Rytmestangen ved Tusindårsskoven i Odense er derfor opsat i et fundament på baggrund af en ingeniørs beregninger.

Lactosayn tower

Ostepulver til verden: Fynske Lactosan udvider produktionen med nyt tørretårn

Dansk ostepulver er efterspurgt i hele verden, ikke mindst i Kina og Japan, hvor forbrugere for alvor er begyndt at få smag for ost. Fynske Lactosan har derfor opført et nyt spraytørringstårn.

Dalum Papirfabrik forener industriel arkitektur med moderne funktionalitet

I Odense-forstaden Dalum skal et stykke af byens kulturhistorie nu genopstå som et nyt boligområde. Dalum Papirfabrik kommer igen til at summe af liv, når det gamle fabriksanlæg bliver til nye attraktive boliger.

Psykiatrisk afsnit i Esbjerg bliver til retspsykiatrisk i moderne rammer

Komplet ombygning af psykiatrisk afsnit giver nye og moderne retspsykiatriske sengepladser i Esbjerg.

Ph.d.-projekt skal guide byggesektoren mod absolut bæredygtighed

Byggesektoren har et enormt potentiale for at reducere sit miljømæssige fodaftryk. Et ph.d.-projekt skal give sektoren værktøjer til at kvantificere og dokumentere bæredygtighed og samtidig hjælpe til at realisere FN’s verdensmål.

3D visualisation of central Aarhus, Denmark, seen from above

Detaljeret 3D-model giver Aarhus Kommune overblik over 176.000 bygninger

Aarhus Kommune har ambitiøse mål for at gå nye veje med brug af 3D–data i planlægningen og dialogen med borgerne. NIRAS har leveret en digital 3D-bygningsmodel af hele kommunen, som skal gøre ambitioner til virkelighed.

Highway with cars driving in front of five windmills

Model sikrer vedligehold af vejrabatter

Med en ny beregningsmodel og geodata kan Vejdirektoratet prioritere, hvilke rabatter der trænger til at blive vedligeholdt.

3D model of a highway

E39 skal udvides fra to spor til firesporet motorvej

I fremtiden vil bilerne på kystvejen syd for Stavanger i Norge køre på en bredere og sikrere motorvej. Forud for udvidelsen skal en undersøgelse afklare, hvordan vejen bedst placeres i forhold til påvirkning af miljøet, landbruget og det norske landskab.