Male NIRAS employee next to a standing signboard with SDG logos
11. dec 2018

Få lavet en masterplan for hospitalsrenovering

Nu følger den svære del efter de mange nye supersygehus nemlig at sætte den eksisterende bygningsmasse i stand. Gøres det rigtigt, kan man spare energi, udnytte spildvarme og øge genvinding af varme på fx ventilation.

Michael Jensen
Michael Jensen
Markedsdirektør
Man writing on whiteboard
05. nov 2018

Kan byggebranchens nye aftalesæt disrupte byggejura?

Byggebranchens nye aftalesæt – ABR 18, AB 18 og ABT 18 – lægger umiddelbart op til mere styring. Men vi har en unik mulighed for at skabe øget transparens og komme af med konflikterne.

Stig Brinck
Stig Brinck
Ekspertisechef
An aerial view of a watercourse
19. sep 2018

Ny tilgang til forvaltning af vandløb kan ende i vandkamp

Helhedsorienteret planlægning i vandforvaltningen er en nødvendighed, har en ekspertgruppe under Miljøministeriet fastslået. Men det bliver en sand balanceakt at implementere den nye, helhedsorienterede tilgang til vandløb.

Morten Lauge Fejerskov
Morten Lauge Fejerskov
Konsulent
Portrait of a male NIRAS employee standing on a field
14. jun 2018

Stigende fokus på ‘glemte’ pesticider i drikkevandet

Danmark har noget af verdens reneste drikkevand. Fundet af ‘glemte’ pesticider i offentlige boringer viser dog, at fortiden hjemsøger det danske drikkevand. Dette kan true både forsyningssikkerheden og folkesundheden.

Søren Rygaard Lenschow
Søren Rygaard Lenschow
Projektleder
Man in workwear looking at large amounts of plastic waste tipping out of a lorry
25. maj 2018

Indsamling af emballageplast fra husholdninger er dyrt og giver tvivlsom miljøgevinst

De senere år er der kommet øget fokus på indsamling af plastaffald fra husholdninger. Desværre giver indsamlingen sjældent en reel miljøgevinst. Derfor er det tid til, at vi tænker nyt og finder på bedre måder at håndtere affaldet.

Birgit Elin Munck-Kampmann
Birgit Elin Munck-Kampmann
Markedschef
Male employee pointing at screen
02. maj 2018

Ph.d.: Ny vidensmodel guider som en GPS i byggeprocessen

Ingeniør Mads Holten Rasmussen skaber i sit ph.d.-projekt i samarbejde med DTU rammerne for en vidensmodel, som giver overblik over al den information, man producerer gennem en byggeproces, så intet bliver overset.

Mads Holten Rasmussen
Mads Holten Rasmussen
Ingeniør
12. apr 2018

Undervurdér ikke kompleksiteten ved ibrugtagning af nye hospitaler

Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten af flytninger og ibrugtagning af nye hospitaler, som ofte medfører fejl og mangler.

Michael Møller
Michael Møller
Markedschef
Portrait of a female NIRAS employee standing in field
09. mar 2018

Landskabet er under pres

Når man taler om landskabet tænker mange på skov, natur og kyst. Men landskabet dækker over langt mere, når vi taler om planlægning. Der er mange interessenter i spil og mange muligheder, så hvordan udnytter vi landskabet på en intelligent måde?

Hanne Brendstrup Nielsen
Hanne Brendstrup Nielsen
Projektleder
Children playing on the playground of Sydhavn School
23. feb 2018

Ny dansk skole er verdens bedste – det kan de gamle skoler også blive

Mange danske skoler er så nedslidte, at det ikke kan betale sig at investere i bedre indeklima uden samtidig at tænke hele skolens funktion ind i billedet. Løsningen er at totalrenovere og optimere læringsrum og indeklima på én gang.

Peter Noyé
Peter Noyé
Ekspertisechef
Offshore wind turbines
24. nov 2017

Den grønne bølge fortsætter

Den private sektor har stor appetit på vedvarende energi. Den grønne bølge drives i stigende grad af virksomhedernes efterspørgsel.

Tim Norman
Tim Norman
Managing Director
Female NIRAS employee looking out a window
16. nov 2017

Hvad glor du på? Din udsigt er blevet målbar

Vi har længe vurderet dagslys med målbare indikatorer som for eksempel dagslysfaktor eller dagslysautonomi. I fremtiden kan vi også vurdere graden af udsigt med en målbar indikator. Det giver byggebranchen nye fordele.

Pil Brix Purup
Pil Brix Purup
Ingeniør
Chalk factory outside of Løgtør, Denmark
25. okt 2017

Klimaet kalder de danske virksomheder: Husk nu hele værdikæden

Danske virksomheder skal blive langt bedre til at indregne klimabelastningen fra leverandører i andre lande. Det er langt fra retvisende kun at fokusere på aktiviteterne, der foregår inden for virksomhedens egne grænser.

Rune Jørgensen
Rune Jørgensen
Konsulent
Male NIRAS employee talking
26. sep 2017

Sådan vinder du det digitale kapløb

Riv pyramiderne ned, og lad de digitale entusiaster få plads. En agil organisation er afgørende for, at ny viden ikke er outdated, før den når frem til projekterne.

Stig Brinck
Stig Brinck
Ekspertisechef
Man standing in front of pile of soil
23. aug 2017

Overskudsjord er det rene guld

Intelligent brug af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter rummer enorme økonomiske og klimamæssige fordele for kommuner, private bygherrer og det øvrige samfund. Gevinsterne hænger lige foran snuderne på os.

Morten Størup
Morten Størup
Markedschef
Man standing next to a coffe bean plant
13. jul 2017

Vores kop kaffe (og mere) er i fare

Kaffe er den næstmest handlede råvare i verden, kun overgået af olie. Kaffe er en stor industri baseret på småbønder, som trues af klimaændringer.

Artboard 1
Two tall pipes seen from below
04. jul 2017

Blødgøring er et udfordrende paradigmeskifte for danske forsyninger

Der findes ingen gode standardløsninger i den udvikling, som flere forsyningsselskaber netop nu overvejer at kaste sig ind i. Vi kan kigge nok så meget imod udenlandske erfaringer med blødgøring af vand, men det helhedsorienterede svar findes i skræddersyede løsninger til hvert unikke vandværk.

Camilla Tang
Camilla Tang
Projektmedarbejder
Floods in a housing estate
26. jun 2017

Spar stormflodserstatningen og brug pengene på ordentlig stormflodssikring

Når klimaændringerne betyder, at tusindårs-oversvømmelser sker hvert tredje år, haster det med at sikre Danmark mod konsekvenserne. Oversvømmelsesekspert Peter Fløcke Klagenberg giver konkrete bud på, hvad vi bør gøre – og en trylleformular til, hvordan vi finder pengene.

Peter Fløcke Klagenberg
Peter Fløcke Klagenberg
Specialist
Kystbeskyttelse og oversvømmelse