Astrid kobler mange fagligheder sammen

Astrid Zeuthen Jeppesen Asje Ns 07338

Efter et arbejdsliv i både offentligt og privat regi, har to lederjob forenet i ét givet Astrid Zeuthen Jeppsen mange nye udfordringer og mulighed for at være innovativ.

Nogle mennesker må bare afsøge tingene. Det usikre tiltrækker dem. Sådan en person er markedschef i NIRAS og kontorleder i Holbæk, 55-årige Astrid Zeuthen Jeppesen. Dermed passer hun godt til den opgave, hun har fået med gradvist at øge NIRAS’ tilstedeværelse i Holbæk fra at være 14 medarbejdere til at være 20.

”Jeg kan blive overrasket over, at jeg nu til sommer har været fire år i NIRAS,” siger hun med et selvironisk afvæbnende smil.
Et kig på hendes CV viser, at hun har en alsidig baggrund i mange forskellige funktioner, der har været svære at forene i et enkelt job. Men i NIRAS er det anderledes.

”Det er jo fordi, jeg her i NIRAS har mulighed for at udvikle og koble nye ting sammen internt. Det er faktisk det, der er mit job,” forklarer hun, der oprindelig var aarhusianer, men nu i mange år privat har været roskildenser. Og som nu også på grund af jobbet mere og mere bliver holbækker.

At vækste kontoret giver energi

NIRAS’ Holbæk-kontor har på grund af sin centrale beliggenhed i det Midt- og Vestsjællandske område været en succes lige siden etableringen i 2008. Kontoret har fået godt fat i mange typer af kunder i det geografisk set store område. Og det er netop for at konsolidere kontoret og sikre levedygtigheden, at NIRAS nu ønsker at vækste kontoret til 20 medarbejdere.

”Det, med at bygge op, er mig. Jeg er jo entreprenant. At få noget til at vokse giver mig energi. Og det er det, jeg gør i Holbæk,” siger Astrid.

Som leder af NIRAS’ Holbæk-kontor går hendes tur til arbejde på de fleste arbejdsdage fra hjemmet i Roskilde til NIRAS’ centralt beliggende Holbæk-kontor. Det er en køretur på 25 minutter. Men en del af dagene går turen også til NIRAS’ hovedkontor i Allerød, hvilket er en køretur på 40 minutter – hvis turen da ikke går direkte til et kundemøde.

Faglig målbevidst kontinuitet

Fra en faglig synsvinkel har Astrids arbejdsliv været et udtryk for målbevidst kontinuitet. Det har været en målbevidst rækken ud efter de grænseflader mellem forskellige fagligheder, geografier og opgaver, hvor det er muligt at koble nye ting sammen – hvor hun kan udvikle og være igangsætter.

Flere uddannelser var i spil, da Astrid skulle vælge uddannelse. Hun startede med at læse biologi på Aarhus Universitet i 1980 og færdiggjorde studiet på Københavns Universitet. Undervejs rejste hun først i udlandet og tog derefter bifag i idræt. Flere andre uddannelser var også under overvejelse. Men siden sit første job har Astrid i sin karriere uafbrudt fokuseret på to fagligheder: Virksomhedsmiljø og jordforureningsområdet. Det er to fagligheder, som i de senere år oven i købet tænkes sammen i forskellige sammenhænge, eksempelvis med et nyt myndighedskrav til igangværende virksomheder om at dokumentere tilstanden i jord og grundvand med en basistilstandsrapport.

Idrætsfaget har faktisk også givet Astrid en faglighed, hun bruger i dag, nemlig evnen til at være hurtig til at afkode behovet for leverance og succeskriterierne i den forbindelse samt at levere på dagen.

Fagligheden er et fokuspunkt for alle

Det er også fagligheden, der er et af fokuspunkterne, når Astrid skal udvælge og ansætte nye medarbejdere i Holbæk.

”Det er min forventning, at medarbejderne løser deres opgaver inden for deres kernefaglighed. De må også gerne have to fagligheder, lige som jeg selv. Hvis de har to fagligheder, forventer jeg, at de bringer begge i spil,” siger hun.
”Derfor forventer jeg også helt klart, at de bliver en del af NIRAS’ faglige team på deres område. De ydelser, vi leverer fra lokalkontoret, skal have den samme faglighed, som ydelserne fra resten af NIRAS har.”

Konkret betyder det, at medarbejdere i Holbæk skal forvente at tilbringe i gennemsnit en arbejdsdag om ugen på NIRAS’ hovedkontor i Allerød. Her er omkring 600 medarbejdere, og her findes de specialiserede faglige miljøer, som kontoret i Holbæk samler og er lokal spydspids for. Medarbejderne i Holbæk spænder over adskillige fagligheder. Derfor er kontoret også kendetegnet af et stort tværfagligt fokus.

”Når vi er på et lokalkontor, at vi har mange forskellige fagligheder omkring frokostbordet. Derfor har vi let ved at bringe hinandens faglighed i spil,” siger Astrid.

På sin vis minder situationen på NIRAS’ Holbæk-kontor dermed om situationen i det lokale erhvervsliv. Kommunen har eksempelvis indbudt en meget bred kreds af personer fra erhvervsliv, institutioner samt borgere og politikere til at være med i et vækstråd for udbud og erhverv, der skal stimulere væksten i Holbæk Kommune. Astrid var en af deltagerne i dette brede forum.

Det lokale erhvervsliv holder sammen

”Og når der sker noget i Holbæk Erhvervsforum, tropper der over 100 mennesker op fra mange forskellige erhverv. Der er et rigtig godt netværk på tværs af de mange erhverv i kommunen. Man mærker, at kommunen vil erhvervslivet,” siger Astrid, der er imponeret over det lokale sammenhold.

Vil du vide mere?

Astrid Zeuthen Jeppesen

Astrid Zeuthen Jeppesen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

Født: 1961
Uddannelse: Cand. Scient med hovedfag i biologi fra Københavns Universitet 1988 samt bifag i idræt.

Tidligere: Alectia, Roskilde Amt, Amternes Depotenhed (i dag Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer), Fyns Amt.

Hos NIRAS siden 2012.

Kontakt

Se også: