19. nov 2020

NIRAS tester nyt DNA-værktøj til overvågning af økosystemer og biologiske produktionsanlæg

Sammen med en række virksomheder og Aalborg Universitet undersøger NIRAS, om ny DNA-teknologi kan bruges til at overvåge naturlige og tekniske økosystemer. Projektet er støttet af Statens Innovationsfond.

09. nov 2020

Gymnasieelever bæredygtigheds-renoverer deres skole

De unge idemagere fik et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør og løse virkelighedsnære problemer.

06. nov 2020

Sådan skaber vi bæredygtige mobilitetsløsninger

Frem til 2030 skal vi reducere Co2- udledningen med 70 %. En af områderne, der hjælper os på vej, er nye løsninger inden for bæredygtig mobilitet. NIRAS står klar med nye eksperter på området.

05. nov 2020

Ét hus, der rummer ”hele livet” med fællesskab som nøgleord

I Generationernes Hus i Aarhus Ø bor mennesker på tværs af alder side om side i ét og samme hus. Bag projektet står ikke mindre end fire forskellige bygherrer. Det kræver en god portion forhandlerteknik fra bygherrerådgivers side.

02. nov 2020

Rådgiver på verdens første cirkulære børnehus

Gladsaxe Kommune sanerer, nedtager og nedriver Gladsaxe Skole for på samme grund at opføre et nyt svanemærket børnehus med recirkulerede materialer fra den gamle skole. NIRAS er med hele vejen rundt.

29. okt 2020

Ny jernbaneopgave i Norge: Tiltag for godstrafik på Dovrebanen

NIRAS har netop vundet et rådgiverudbud i Norge vedrørende jernbaneprojektet ”Tiltag for godstrafik på Dovrebanen” for Bane NOR. Dovrebanen går fra Eidsvoll nord for Oslo til Trondheim.

21. okt 2020

Tilsyn af Lægetårn på Herlev Hospital i 120 meters højde

Betonspecialist Ole Viggo Andersen fra NIRAS førte tilsyn i rebline, da Danmarks højeste etagebygning skulle gås efter i sømmene. Forud lå grundig forberedelse og rettidig information mellem brugerne af bygningen for at sikre et godt forløb.

24. sep 2020

Stor multisal bryder ud af FÆNGSLETS gamle mure

Det støver og larmer i den gamle Vestfløj i oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET i Horsens. Her spiser store gravemaskiner de gamle fængselsmure bid for bid for at fjerne én etage og skabe plads til en stor ny multisal.

15. sep 2020

Historiens vingesus sætter spor i Grønland - Nu skal der ryddes op

Tomme tønder i store dynger, militære køretøjer og gamle flyvrag er nogle af de efterladenskaber, der vidner om historiens vingesus på øde steder i Grønland. NIRAS har netop vundet opgaven med at besigtige og screene otte af de berørte lokaliteter.

01. sep 2020

Rotterne går nu langt udenom Rigshospitalets miljøgård

Region Hovedstadens Center for Ejendomme har nyindrettet Rigshospitalets miljøgård og fået bugt med strejfende rotter fra Fælledparken.

25. aug 2020

Nyudklækket certificeret statiker

Mange års erfaring som konstruktionsingeniør, en struktureret arbejdstilgang og ikke mindst flair for kvalitetssikring er en god kombination, når man har et mål om at blive certificeret statiker. Det er seniorrådgiver i NIRAS, Claus Jessen netop blevet.

21. aug 2020

Gigantisk anlægsprojekt optimerer intercity-forbindelser i Østnorge

NIRAS er sammen med Dr. Techn. Olav Olsen valgt som rådgivere af entreprenørkonsortiet MossIA ANS til at opgradere jernbanestrækningen Sandbukta–Moss–Såstad. Projektet er NIRAS’ hidtil største infrastrukturprojekt i Norge.

19. aug 2020

Danmarks største vandværk bliver bygget i tæt rådgiversamarbejde

Forsyningsselskabet HOFOR har valgt at fortsætte et succesfuldt samarbejde med NIRAS og Krüger i nybygningen af deres regionale vandværker.

18. aug 2020

Ti folkeskove skal hjælpe Coop til at blive klimapositive

Supermarkedskæden med 1.100 butikker arbejder målrettet for at blive klimapositiv. En række skovrejsningsprojekter skal bidrage til at realisere ambitionen. NIRAS rådgiver Coop om de internationale standarder, der gælder for klimakompensation.

17. aug 2020

Smarte apps skaber overblik i komplekse byggerier på et splitsekund

Konstante ændringer i byggeprojekter udfordrer alle parter i byggebranchen. Derfor har ph.d. og VVS-ingeniør Mads Holten Rasmussen og hans team udviklet brugervenlige apps, der giver alle parter et bedre overblik og sikrer bedre arbejdsprocesser byggeriet igennem.

Picture of NCK building seen from the ground
10. aug 2020

Bygningen er som en skræddersyet habit

I to år lagde kemiker Karsten Pedersen formlerne på hylden og helligede sig byggeriet af kemivirksomheden NCK’s nye produktionsanlæg. Over 100 projekterings- og byggemøder senere slog han dørene op til den nye bygning, der fuldt ud lever op til kollegers og egne forventninger.

Woman conserving an old book
05. aug 2020

Danmarks klenodier forbereder store-flyttedag

Konservatorer, konserveringsteknikere og håndbogbindere på Det Kgl. Biblioteks Bevaringsafdeling skal snart flytte værksteds- og kontorlokaler til en ny lokation. Det kræver stor forståelse hos arkitekt og ingeniørrådgiver for specialisternes komplicerede arbejdsgange med Danmarks kulturskatte.

Koege water dyke
13. jul 2020

NIRAS skal stå for et af Danmarks største kystbeskyttelsesprojekter

NIRAS skal sammen med LYTT Architecture stå for det omfattende kystbeskyttelsesprojekt Køge Dige, der kommer til at beskytte over 19.000 borgere i de kystnære byområder langs den 11 km lange kystlinje i Køge Kommune. Køge Dige bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter med diger, mure, skots, sluser og mobile løsninger.

Waste water
29. jun 2020

Når du trækker ud i toilettet, så jubler de på renseanlægget

Spildevand er i stadig højere grad en ressource, som kan udnyttes positivt og bidrage til den grønne omstilling.

Metal fence
26. jun 2020

Et låg af haveaffald reducerer udslip af drivhusgas fra gammel losseplads

Genbrugspladsen i Assens ligger oven på en gammel, nedlukket losseplads, som producerer den klimaskadelig gas, metan. Et nyt biocoveranlæg med Assens Forsynings komposterede haveaffald omdanner metanen til kuldioxid, som påvirker klimaet langt mindre.

Man in suit putting a lid on a jar
25. jun 2020

Efter mere end 60 år: Nu tages næste skridt for at oprense forureningen på Harboøre Tange

I løbet af efteråret 2020 skal miljøeksperter fra NIRAS lave de tekniske notater, der skal ligge til grund for Region Midtjyllands oprensning af Cheminovas gamle fabriksgrund og Høfde 42.

Families playing on water
23. jun 2020

Naturkraft – Ny bæredygtig oplevelsespark

I den nye oplevelsespark Naturkraft ved Ringkøbing er der fokus på aktiv læring om naturens kræfter via spil og leg. Som bygherrerådgiver har det været et spændende og anderledes projekt med integreret byggeri som samarbejdsform.

Truck connected with a tube
17. jun 2020

Ny rammeaftale mellem NIRAS og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

NIRAS fortsætter som rådgiver på forureningssager for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

building under construction
26. maj 2020

Fra småt til stort på Kämpetorpsskolen i Älvsjö, Stockholm

Ved at redesigne, udvide og genopbygge Kämpetorpsskolen i Älvsjö er elevkapaciteten blev øget fra 300 til 1080 elever.

Escalator lit up by red lights
19. maj 2020

Fem minutter i åbningstid for nyt Radisson Red hotel i Aarhus

Kom med en tur rundt på det spritnye Radisson Red hotel, som snart slår dørene op for de første gæster i Aarhus.

Man staring into camera
18. maj 2020

Jens Brandt Bering udnævnt til direktør for Forsyning

Plads til teknisk nysgerrighed og fascination er vigtige elementer, der får medarbejdere til at trives – og så lykkes projekterne også. Det mener NIRAS’ nye direktør for forsyning.

Green machine
07. maj 2020

Tilskudspulje skal forhindre prisstigninger på fjernvarme

Staten har afsat 26 mio. kroner over de næste fire år til rådgivningsydelser for varmeværker, som har mistet økonomiske støttemidler.

school
04. maj 2020

Håb om mere frisk luft på gamle skoler

En ny branchevejledning for indeklima i skoler skal tilpasses de strenge indeklimakrav, så det motiverer til at renovere i stedet for at lade stå til.

Emballerede baller med plastaffald til genanvendelse.
29. apr 2020

Opkøb skaber landets skarpeste rådgiverteam til affaldssektoren

NIRAS og Affaldskontoret forener kompetencerne på et markedsledende rådgiverhold. Det skal sikre tværfaglig og innovativ rådgivning om affald.

CEO Carsten Toft Boesen in front of SDG symbols
28. apr 2020

Adm. direktør for NIRAS ny bestyrelsesformand på RUC

Mangeårig topledelseserfaring fra erhvervslivet og stor indsigt i universitetssektoren er blandt de kompetencer, som RUC's nye bestyrelsesformand vil anvende til at styrke universitetets position. Carsten Toft Boesen afløser Erik Jacobsen som formand den 1. december 2020.

ninkie bendtsen portrait
23. apr 2020

Ninkie er blåstemplet til at verificere miljøvaredeklarationer

Seniorkonsulent i NIRAS Ninkie Bendtsen er en af kun otte uafhængige verifikatorer, der godkender miljøvaredeklarationer for byggevarer i Danmark. Det er et hverv, der kræver stor erfaring inden for livscyklusvurdering og miljøvaredeklarationer og dermed en anerkendelse på området.

computer with SDG capture
16. apr 2020

Digitale værktøjer gør det lettere at arbejde med CO2-regnskaber

Arbejdet for CO2-reduktion skal blive mere alment tilgængeligt. Digitale værktøjer kan hjælpe ved at gemme de alenlange formler og de mange regneark af vejen.

waterplant
15. apr 2020

Danmarks første højhusvandværk er klimavenligt og fleksibelt

NIRAS projekterer alle bygningsfag til et nyt vandværk med blødgøringsanlæg for Frederiksberg Forsyning. Vandværket kan bryste sig af de nyeste tekniske løsninger og fleksible konstruktioner, der gør, at byens borgere får miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt drikkevand.

employees working with geoprobe
14. apr 2020

Pest på Papirøen? Mobil borerig hjælper arkæologer

Københavns Museum kortlægger Papirøens miljøhistorie, før nyt byggeri på øen går i gang.

3d printer printing face masks
31. mar 2020

Vi 3D-printer ansigtsvisirer mod Corona

NIRAS slutter sig til kampen mod Corona-virussen og 3D-printer 50-60 ansigtsvisirer dagligt til hospitaler og sundhedspersonale landet over.

worker in front of tanks
25. mar 2020

Hvordan revurderer du miljøgodkendelser for industrivirksomheder?

EU har lanceret nye BAT-konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren samt affaldsbehandlingsanlæg. Det påvirker flere virksomheder, hvor kommunen er myndighed.

Christine Dalgaard og Andreas Bøving
24. mar 2020

De automatiserer kortlægning af bygningsmodeller

I NIRAS har to unge rådgivende ingeniører realiseret en fælles drøm om at revolutionere ingeniørernes arbejde. Det har de gjort ved at udvikle og designe et digitalt værktøj, som mindsker mængden af manuelle beregninger.

carsten toft boesen in front of SDGs
23. mar 2020

NIRAS leverer et tilfredsstillende 2019-resultat, men Corona skaber usikkerhed om fremtiden

2019 blev et godt år for NIRAS med international vækst og en fremgang i resultat på 20 pct.

areal view of helsingborg by night
18. mar 2020

NIRAS bidrager til strategisk analyse af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

NIRAS er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blevet udpeget til at gennemføre supplerende forundersøgelser for en fast baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

symbol society
16. mar 2020

Information til kunder og samarbejdspartnere

Vi er endnu mere fokuserede på at levere og være til stede for vores kunder i denne svære situation.

crop field
24. feb 2020

Stop for brug af pesticider omkring drikkevandsboringer

Inden udgangen af 2022 skal det være slut med at bruge pesticider på op mod 9.500 hektar landbrugsareal nær drikkevandsboringer. Det er en kæmpe opgave, som kommuner og vandforsyninger står foran.

Thomas B Olsen
19. feb 2020

Køber specialist i føde- og drikkevarebranchen i Storbritannien

NIRAS har erhvervet det britiske selskab Integrated Food Projects, der yder uafhængig rådgivning til føde- og drikkevarebranchen. Opkøbet styrker NIRAS’ muligheder for at yde komplette rådgivnings- og ingeniørløsninger inden for føde- og drikkevaresektoren i både Storbritannien og på globalt plan.

Else Smith presenting
17. feb 2020

Eksperter: Fremtidens sundhedshus skal fokusere på bedre samarbejde

På et velbesøgt gå-hjem-møde om fremtidens kommunale sundhedshus opfordrede speciallæge og tidligere administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith til et bedre samarbejde mellem kommune og region og mellem sundhedshus og sygehus.

 Christina Rex Kjær Hansen (CKH)
14. feb 2020

Unge rådgivere giver håndslag på verdensløfter

Kan bæredygtige løsninger blive fremtidens standardløsninger? Unge ingeniører forpligter sig til 10 nye Verdensløfter.

building facade
04. feb 2020

Vinder attraktiv KAB-rammeaftale for nybyggeri

Sammen med arkitektfirmaet DOMUS og GHB Landskabsarkitekter har NIRAS fået tildelt en rammeaftale for nybyggeri med KAB. Med over 60.000 lejemål i hovedstadsregionen er KAB Danmarks største administrationsorganisation.

snakt kjelds plads
03. feb 2020

Skybrudsprojektet Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen vinder Årets Arne

Som det første byrum modtager det ambitiøse skybrudsprojekt Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen hovedprisen Årets Arne.

chemistry laboratory
28. jan 2020

Styrk den cirkulære økonomi gennem samarbejde

Virksomheder bør tænke erstatning af skadelige stoffer ind i deres produkters livscyklus, så kemi ikke bliver til en barriere for den cirkulære økonomi. Det er én af konklusionerne i en barriereanalyse, som Center for Cirkulær Kemi har lavet.

cold war museum
23. jan 2020

Danmarks hemmelige atombunker bliver hjertet i nyt koldkrigsmuseum

Et underjordisk bunkeranlæg, som ligger midt i Rold Skov, var Regeringens og kongehusets tilflugtssted i 1960’erne, hvor dommedags-uret stod på få minutter i midnat. Nu skal bunkeren omdannes til hele Danmarks Koldkrigsmuseum. NIRAS er rådgiver på byggeriet.

23. jan 2020

Janne Aas-Jakobsen stopper som daglig leder for NIRAS Norge

Efter en årrække med lønsom gazellevækst har Janne Aas-Jakobsen valgt at stoppe som daglig leder af NIRAS Norge.

water fountain
20. jan 2020

AARHUS VAND kan glæde sig til et nyt bæredygtigt domicil

Aarhus Vand har købt en 37.000 kvadratmeter stor grund ved Viby i Aarhus, hvor selskabet vil samle sine nuværende lokationer i et nyt stort og moderne domicil på 10.000 kvadratmeter. NIRAS er en del af det entrepriseteam, der skal opføre domicilet.

people jamming
08. jan 2020

Lyt dig til bedre byggeprojekter

Et forskningsprojekt mellem Københavns Lufthavn, Rytmisk Musikkonservatorium og NIRAS lærer byggebranchen, hvordan man får bedre byggerier via jam-teori. Du skal være dygtig til dit eget instrument, til at lytte og til at spille sammen med andre

green forest
06. jan 2020

Virksomheder træd varsomt: CO2-kompensation er ikke et quick-fix

Mange virksomheder ønsker at kompensere for deres CO2-udleding og køber derfor CO2-kreditter. Men for virksomhederne gælder det om at holde tungen lige i munden, når man investerer i såkaldt CO2-kompensation.

outside blixens
30. dec 2019

Blixens er årets Erhvervs byggeri 2019

Aarhus Kommunes nye kontorhus i Gellerup er netop blevet kåret som Årets Byggeri 2019 i kategorien Erhverv. NIRAS har leveret samtlige ingeniørdiscipliner og er meget stolte af den nye titel.

infrastructure in Norway
20. dec 2019

Ny norsk baneforbindelse ved Hokksund på Sørlandsbanen

I løbet af de seneste fire år er det lykkedes NIRAS at etablere sig på det norske marked for infrastruktur. Med to nye projekter styrkes denne position nu yderligere.

Holbæk Østre skole
11. dec 2019

Bevaringsværdige skolelokaler får nyt liv som moderne kontorlokaler

Holbæk Østre Skole er opført over en årrække fra 1902 i nationalromantisk stil. Nu skal de gamle klasseværelser have med den store renoveringskost og fremover huse statsansatte medarbejdere som led i udflytningsplanen.

Cannabis leaves
10. dec 2019

Fra gartner til cannabisproducent: Nye producenter af medicinsk cannabis møder udfordringer

Produktionen af medicinsk cannabis i Danmark er i voldsom vækst. I kraft af sin ekspertise inden for design af produktionsanlæg hjælper NIRAS traditionelle gartnere til at omlægge deres gartneridrift til dyrkning af cannabis, der lever op til lægemiddelstyrelsens krav for medicinsk produktion.

Woman working in a farm carrying a baby on her back
04. dec 2019

NIRAS-ledet projekt giver rent vand til 330.000 i Sydsudan

I Sydsudan har et stort integreret vand- og udviklingsprojekt ledet af rådgivere fra NIRAS opnået bemærkelsesværdige resultater og stor anerkendelse trods udbrud af borgerkrig. En af hovedårsagerne til succesen har været lydhørhed og lokalt ejerskab.

pipes in the ground
02. dec 2019

Ny lovgivning rammer ledningsejere

En af Danmarks største ledningsejere, HOFOR, har i samarbejde med NIRAS udviklet et it-system, der effektivt kan håndtere tusinder af graveforespørgsler.

Traffic accident
29. nov 2019

Samarbejde og digitalt kortsystem styrker trafiksikkerheden i flere kommuner

Skadestuen i Aarhus registrerer mindre trafikuheld, som ofte ikke anmeldes til politiet. Kombineret med politiets data giver det et fantastisk overblik over de farligste trafikpunkter i byen. Mange flere kommuner kunne få glæde af denne løsning, som derfor får ekstra fokus på årets Vejforum.

landscape photo of Tangkrogen in Aarhus
28. nov 2019

Miljørapport for Helhedsplan Tangkrogen i mundrette bidder

Ny opdelt miljørapport skal gøre den mere forståelig for forskellige interessenter.

Port in Mombasa, Kenya
27. nov 2019

Kæmpekontrakt om udvikling af Tanga havn og masterplan for havnene i Tanzania

NIRAS har som leder af et internationalt konsortium indgået aftale om at etablere en ny olieterminal og en stor udvidelse af Tanzanias næststørste havn i Tanga, samt om at udarbejde en national masterplan for Tanzanias havne de næste 25 år.

Hans Peter Jensen (HPJ). Standing outside in residential area
26. nov 2019

Klog klimatilpasning i boligområdet Gedvad

I et helt almindeligt boligkvarter i Bagsværd ligger et avanceret og skræddersyet klimasikringssystem gemt under jorden. Under vejbede, parkeringspladser og en lille boldbane er der installeret en stribe nedsivningsanlæg, som sørger for, at regnvand ikke skaber problemer for områdets kloak.

Two girls sitting on the floor in a room and drawing
15. nov 2019

Radon i hjemmet: Det er nu, du skal teste for den usynlige fjende fra kælderen

Horsens Kommune tager deres ansvar for et godt indeklima i de offentlige bygninger alvorligt og lavede sidste år en stor radon-undersøgelse i samarbejde med NIRAS.

Areal view of new railway in Norway
14. nov 2019

Store infrastrukturprojekter skaber effektiv togtrafik i Norge

Halvanden million nordmænd får kortere rejsetid og flere togafgange, når Bane NOR udbygger jernbanen i den sydøstlige del af Norge.

Group of people discussing SDG's in Greenland
13. nov 2019

Verdensmål bidrager til at udvikle grønlandsk kommune

NIRAS bistår Avannaata Kommunia med at indtænke FN’s verdensmål i deres planstrategi 2020. En spændende udfordring i et land, hvor man kan mærke og iagttage klimaændringer overalt.

Lille Langebro with people riding bikes
12. nov 2019

Ny cykel- og gangbro på tegnebrættet i Aalborg

En ny cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Stigsborg og Østre Havn skal skabe et godt alternativ for de bløde trafikanter i Aalborg. NIRAS står for de supplerende undersøgelser, der skal afdække broens fremtidsudsigter.

Employee installing water pipes in Munkedammen
11. nov 2019

Værdifulde data går tabt i den danske vandsektor

Digitale analyser og brug af kunstig intelligens kunne gøre en kæmpe forskel for vandsektoren, som står over for milliardinvesteringer til klimatilpasning.

Areal view of Carlsberg Fredericia building
01. nov 2019

Carlsberg halverer vandforbruget på Fredericia Bryggeri

NIRAS spiller en afgørende rolle i et nyt vandprojekt, der vil gøre det muligt for Carlsbergs bryggeri i Fredericia at genbruge 90 % af sit procesvand og skære halvdelen af det generelle vandforbrug. Fredericia vil dermed blive det mest vandeffektive bryggeri i Carlsberg Gruppen.

Man working with a geoprobe. Mads Tonnes Meldhedegaard (MMEL)
30. okt 2019

Lille lyskilde sladrer om forurening på Søndre Havn i Køge

En målesonde, der bliver banket 11 meter ned i jorden, giver et hidtil uset præcist billede af forurening og gemte kemikalier. Og det er en fordel for Køge Kyst, da området skal bruges til nye attraktive boliger.

airplane
30. okt 2019

Tættere på bæredygtigt flybrændstof

Fremtidens flybrændstof kan blive grønt. Det viser en ny rapport, som NIRAS har bidraget til. Ved at gøre klog brug af en blanding af biogas, CO2 og brint er bæredygtige flyrejser inden for rækkevidde. Og en flybillet vil ikke koste mere end den gjorde i 2013.

Innovation camp
11. okt 2019

Verdensmål er ikke varmt luft

I en 24-timer-innovatotions-camp samarbejdede elever og lærere fra 9. klasse på Hillerød Lilleskole og bæredygtighedseksperter fra NIRAS om at udvikle løsninger til at producere bæredygtig energi i vores byer.

 Lars Jensen (LAJE) by crown princess mary's bridge
10. okt 2019

Sikkerhed i højsædet på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro

130 sikkerhedsmøder var med til at sikre et godt arbejdsmiljø i de 2,5 år, byggeriet af broforbindelsen stod på. Projektet viste, at høj sikkerhed begynder med den gode dialog mellem bygherre, entreprenør og rådgiver.

arial view of Malé harbour in The Maldives
09. okt 2019

Nyt havneprojekt på Maldiverne skaber mulighed for vækst

Maldivernes regering planlægger at etablere en ny havn ved hovedstaden Malé. NIRAS er netop blevet valgt som rådgiver på anlægget, der skal erstatte det eksisterende havneanlæg og skabe mulighed for yderligere vækst i området.

Man standing among reeds. Carsten Bjørn (CAB)
08. okt 2019

Intelligente vandstandsmålinger giver overblik i forsyningsselskab

Danmarks næststørste vand- og spildevandsselskab NOVAFOS bruger i et innovativt projekt en teknologi, som giver nye muligheder for at overvåge vandstand online.

Visualization of area in Randers
04. okt 2019

Klimaløsninger skal åbne Randers mod Gudenåens ro

Vand udfordrer flodbyen Randers fra både å og fjord. Et ambitiøst byudviklingsprojekt skal vende udfordringer til fordele.

man bicycling under a lit bridge
26. sep 2019

Bæredygtig belysning skal kaste lys på begge sider af sundet

Fem konsulentvirksomheder i Danmark og Sverige – deriblandt NIRAS – har vundet et EU-udbud på ni millioner kroner, der skal hjælpe kommuner og regioner med at skifte til energibesparende belysning af høj kvalitet. Den svensk-danske rammeaftale er den første af sin art i Europa.

Augustenborg from outside
06. sep 2019

Bygningsstyrelsen: Færre kontrakter bedre kvalitet

NIRAS har som totalrådgiver med underrådgiverne Friis & Moltke Architects og P+P arkitekter vundet rammeaftalen for Bygningsstyrelsens opgaveportefølje i Jylland.

flooded area
05. sep 2019

Ny grundvandsmodel kan redde Ikast fra at drukne nedefra

Kombination af data fra geotekniske undersøgelser og grundvandsmodeller har givet Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Spildevand et nyt, effektivt redskab til at vurdere ændringer i det terrænnære grundvandsspejl. Et redskab, der fx er nyttigt i forbindelse med kloakrenoveringer.

Birds flying over a lake
04. sep 2019

Søborg Sø kan blive et fantastisk fugleparadis

I århundreder har én af Nordsjællands største søer været tørlagt og brugt til landbrugsjord. Nu vil Naturstyrelsen genskabe Søborg Sø.

aerial view of the exposed Hundborg rock
15. aug 2019

En stensikker sensation i Hundborg

Med udgravningen af den 170 tons tunge Hundborgsten, kan borgerne i den lille by i Thy nu bryste sig med at have Danmarks 6. største sten.

Boy smiling through climbing net
09. aug 2019

Sådan skaber du det trygge boligområde

NIRAS inviterer boligorganisationer, politikere og embedsfolk til en faglig dag med diskussionsoplæg, resultater og nyeste forskning. Kom og få ny viden om, hvordan man skaber trygge boligmiljøer med sunde sociale fællesskaber.

Employees at office working out with elastics
07. aug 2019

Elastiktræning giver arbejdsdagen mere power

Træning i arbejdstiden er blevet en del af hverdagen for mange af NIRAS’ medarbejdere. Det giver bedre arbejdsmiljø og mere energi til et stillesiddende arbejde.

Aerial view of bridge connecting central Copenhagen with Christianshavn
07. aug 2019

Kom til indvielse af Lille Langebro den 14. august

Lille Langebro er åbnet for offentligheden og bliver officielt indviet onsdag den 14. august kl. 14.00. Alle er velkomne til arrangementet, der byder på taler af blandt andet Københavns overborgmester Frank Jensen, jazz og gratis sejlads.

Woman in work wear standing at construction site. Hanne Lauridsen (HALA)
29. jul 2019

Ny struktur gav bedre arbejdsmiljø hos byggeledelsen

Et kæmpe byggeri med stramme budgetter og deadlines er fuld af stressfaktorer, der kan give højt sygefravær på byggepladsen. Sådan er det ikke i Byggeriet af Nyt Aalborg Universitets Hospital. En simpel organisatorisk ændring kan nu ses positivt i sygestatistikken.

Windmills in the ocean
10. jul 2019

NIRAS er HOFOR’s første vindmøllerådgiver i større skala

HOFOR vil bygge to nye vindmølleparker i Øresund for at opfylde målet om en CO2-neutral hovedstad i 2025. NIRAS er valgt som rådgiver og udfører i den forbindelse miljøkonsekvensvurderinger af parkerne.

Train station
10. jul 2019

Nye krydsningsspor forbedrer godstransport i Norge

NIRAS har igen underskrevet kontrakt med Bane NOR. Denne gang lyder opgaven på at udføre den tekniske detailplan for nye krydsningsspor på Kongsvingerbanen.

Two people standing on wooden bridge in a meadow. Jonas Laust Petersen (JOPE)
05. jul 2019

Regnvand og smuk natur forenes i Ringsted Ådal

Et nyskabende ådals-projekt i Ringsted håndterer regnvand på naturens præmisser.

Ph.d. student standing in front of whiteboard with technology cards. Sidsel Katrine Ernstsen (SER)
02. jul 2019

Spillekort inspirerer til digital udvikling i byggeriet

Det klassiske spil med bilkort har fået sin pendant i 22 Technology Cards, som skal vise, hvordan nye teknologier påvirker byggebranchen.

Woman in work wear standing in front of geoprobe
28. jun 2019

Optisk lys fra OIP-sonde spotter forurenet jord

NIRAS har netop gennemført en vellykket undersøgelse af forurening i Kungsbacka i Sverige med en helt ny oOIP-teknologi, der både afdækker forureningen i jorden og sparer kunden for utallige, dyre jordprøveanalyser.

Map showing mud levels at Roskilde festival 2019
25. jun 2019

Roskilde Festival Mudderkortet 2019: Mere Clean og mindre mudder

Har du valgt en god placering til dit telt til årets Roskilde Festival? DMI varsler almindelig dansk sommervejr i festivalugen. Tag et kig på mudderkortet og se, om din camp bliver tør eller tarvelig efter sommerbygerne.

Three people sitting around a table looking at a piece of paper
24. jun 2019

Ny ejerstruktur i JOBLIFE skal sikre et stærkt fremadrettet perspektiv

NIRAS overdrager aktiemajoriteten i JOBLIFE til tidligere direktører i Falck Healthcare Jan Steenhard og Finn Rosenthal. Overdragelsen sker for at skabe de bedste muligheder for at udvikle og styrke JOBLIFEs position i markedet.

Men in work wear at a construction site
20. jun 2019

Ambitiøst vandsamarbejde mellem Danmark og Malaysia

Et nyt partnerskab med danske vandspecialister skal hjælpe Malaysia med at øge forsyningssikkerheden og nedbringe et højt vandtab.

Closeup of a connected string of clams
19. jun 2019

Danskerne skal dyrke bæredygtige nyttehaver til søs

Hav-køkkenhaver vinder frem overalt langs de danske kyster. Projekt Havhøst skal udbrede ideen om de havbaserede nyttehaver, hvor private eller foreninger dyrker fx blåmuslinger, østers og tang efter bæredygtige metoder.

street in Odense
17. jun 2019

Arkitektur skaber sammenhæng i trafikalt kaos

Når Odense Letbane står færdig i 2021, skal den dagligt bringe titusindvis af passagerer gennem byen. Et af de vigtigste knudepunkter er Odense Banegårdsplads, som netop nu er under udførelse.

Man working an excavator
13. jun 2019

Overskudsjord fra byggepladser får bæredygtige funktioner

41 millioner m3 jord. Det svarer til at fylde Telia Parken i København op med jord 68 gange. Så meget jord forventer NIRAS, der vil være i overskud fra byggepladser bare i Region Midtjylland henover de næste 12 år. I dag belaster overskudsjord både klima og budgetter ved CO2-udledende og dyr transport, men det vil et nyt strategisk værktøj lave om på.

woman and girl in the grass among flowers
23. maj 2019

Trivsel: Sådan skaber du det trygge boligområde

Forskning og erfaring er vigtige værktøjer, når du vil skabe et trygt boligområde, med høj trivsel.

seven people smiling with framed pictures. Lotte Fjelsted (LFJ), Anders G. Christensen (AGC), Jens Engelbreth Larsen (JEL)
21. maj 2019

Erhvervs-ph.d. kan bidrage til et bedre klimaregnskab for Danmarks affaldsdeponier

Civilingeniør Lotte Fjelsted fra NIRAS har opnået en ph.d.-grad om metangasudslip fra affaldsdeponier. Hendes forskning viser, at der kan være et langt mindre metangasudslip fra affaldsdeponier, end man normalt forventer.

People looking at a power point presentation
16. maj 2019

Mangel på erfaringer præger byggebranchens brug af træ

Skal CLT (Cross Laminated Timber) gøre byggebranchen en smule grønnere, kræver det samarbejde og investeringer. Det konkluderer et seminar, som NIRAS afholdt med 160 deltagere på tværs af byggebranchen.

inside a building
08. maj 2019

Center for Sundhed, Holstebro, er 'Årets sundhedsbyggeri 2018'

Nohrcon kårer Center for Sundhed (CFS) i Holstebro som årets sundhedsbyggeri blandt fem indstillede sundhedsbyggerier. NIRAS har stået for alle ingeniørdiscipliner på projektet inklusiv byggeledelse.

Children playing football outside in Sudan
07. maj 2019

NIRAS samarbejder med UEFA om fodboldprojekt for unge i Sydsudan

Et nyt projekt for unge i Sydsudan vil bruge fodbold som en løftestang for at skabe fred og udvikling i det borgerkrigsplagede land.

outside area with children playing
03. maj 2019

Vinder idekonkurrence om nyt sundheds- og beskæftigelseshus i Gladsaxe

Gladsaxe byråd udpeger Team AART med NIRAS og Møller & Grønborg som vinder af parallelopdraget ’Helhedsplan for Buddinge Byport’.

Building facade of Statens Serum Institut, Denmark
02. maj 2019

Attraktiv rammeaftale med Statens Serum Institut i hus

Aftalen indeholder potentielt meget forskellige opgaver – fra nye laboratorier med højt sikkerhedsniveau til kontorindretninger i bevaringsværdige bygninger.

Image of a building from outside
25. apr 2019

Nye kæmpe-vandværker skal give københavnerne blødere drikkevand

HOFOR er i gang med at erstatte tre af deres allerstørste vandværker med helt nye og topmoderne anlæg, så hovedstadsområdet kan få blødere drikkevand og bedre forsyningssikkerhed.

CEO Carsten Toft Boesen in front of Niras logo
23. apr 2019

Topleder gennem 19 år fylder rundt

Som administrerende direktør for NIRAS gennem 19 år har Carsten Toft Boesen set virksomheden vokse fra 509 til 2.355 medarbejdere. Lørdag den 27. april 2019 fylder han 60 år.

Woman receiving grant. Pil Brix Purup (PIBP)
15. apr 2019

Pil Brix Purup modtager professor P. Ole Fangers forskningslegat 2019

Erhvervs-ph.d.-studerende i NIRAS Pil Brix Purup modtager professor P. Ole Fangers forskningslegat 2019 på Danvak Dagen hos Ingeniørforeningen IDA i København.

Man in work wear standing with geoprobe. Lars Prinds Hedegaard (LPH)
09. apr 2019

Ny Geoprobe, der går 50 m i undergrunden

NIRAS har fået en ny prøvetagningsmaskine - en Geoprobe – der har en højde på 4,75 m, vejer 3,5 ton og har kraft nok til at komme 50 m ned i undergrunden.

man in work wear in front of supply plant
26. mar 2019

Storstilet erhvervssamarbejde skifter gear på dansk fjernvarme

Med 25 millioner kroner fra Innovationsfonden i ryggen vil 16 aktører revolutionere fjernvarmebranchen. NIRAS står i spidsen for projektet, som skal udvinde værdifuld viden fra branchens data.

CEO Carsten Toft Boesen in front of SDG symbols
21. mar 2019

Fremgang og investeringer i internationalisering, bæredygtighed og integration præger NIRAS’ regnskab for 2018

NIRAS opnåede i 2018 en fremgang i resultatet på 20 procent og en solid international vækst. Fortsat markant sats på bæredygtige løsninger skal bidrage til den fremtidige vækst.

illustration of a puzzle with different words on each piece
04. mar 2019

Med ny SBi-anvisning får du metode og overblik over den bedste energirenovering

Det er svært at realisere energibesparelser, når man energirenoverer større bygninger. Med SBi-anvisning 269 får du et overblik over metoder og værktøjer til retvisende beregninger og forventningsafstemning i alle projektets faser.

picture of a Hilton hotel
25. feb 2019

Ørkenfortet på Christianshavn bliver til 5-stjernet Hilton-hotel

Hilton flytter ind i Ørkenfortet, der tidligere var Nordea-kontor, og åbner 5-stjernet hotel med 394 værelser i 2021.

outside recreational area
25. feb 2019

Den nye, skybrudssikrede Skt. Kjelds Plads er indviet

Københavns Kommunes store flagskibe inden for skybrudsprojekter er indviet. Den grønne Skt. Kjelds Plads er med sine klimaløsninger med til at sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl.

Two people standing in front of waterworks
24. jan 2019

Stærkt vandsamarbejde afholder sommerskole for at fremme international videndeling

NIRAS går sammen med Aarhus Universitet for at sætte fokus på bæredygtig vandforvaltning, spildevand og vanddistribution med international sommerskole.

Group of people standing in front of Niras head quarters in Allerød
21. jan 2019

Skoleelever fik naturvidenskabeligt skub

Skoleelever fra Allerød Privatskole havde en lærerig formiddag hos NIRAS. Et samarbejde mellem en ingeniørvirksomhed og en skole er nemlig oplagt, når eleverne skal arbejde projektorienteret med naturfag som matematik, biologi og fysik.

Process plant
16. jan 2019

NIRAS overtager SE Rådgivning

Fra den 1. februar bliver NIRAS yderligere rustet til at rådgive procesindustrien om optimering og reduktion af energiforbrug, når virksomheden overtager aktiviteter og medarbejdere fra SE Rådgivning.

Two workers in an innovation center moving barrels
14. jan 2019

Nyt innovationscenter skal reducere farlige kemikalier i virksomheder

De næste tre år sætter en ny indsats under Miljøstyrelsen fokus på at hjælpe danske virksomheder med at udskifte farlige kemikalier med bedre alternativer.

three men standing in office space. Stig Brinck (SBR), Per B. Brockhoff, Christian Aaskov Frausing (CHAF)
08. jan 2019

Bliv erhvervskandidat: Ny ordning skaber endnu tættere kobling mellem universitet og erhvervsliv

Christian Aaskov Frausing arbejder 25 timer i NIRAS, mens han læser til civilingeniør på DTU. En ny erhvervskandidatordning gør det muligt.

Man working with housing isolation
03. jan 2019

Indeklimaeksperten: Mange boligejere kender ikke deres eget energiforbrug – det koster på varmeregning og salgsværdi

En tredjedel af alle danske boligejere har en dårligt isoleret bolig med energimærke E, men over halvdelen er ikke klar over det, viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri. Indeklimaekspert Peter Noyé giver gode råd om, hvad du selv kan gøre.

Aerial image of a flooded coastal town
13. dec 2018

Ødelæggende storm fra 1872 danner grundlag for nutidens kystbeskyttelse

’Den perfekte storm’: En digital model af én af de værste storme, der nogensinde er målt i Danmark, sætter fremtidens standarder for oversvømmelsesbeskyttelse.

rail road
06. dec 2018

Eksport af dansk know-how skal øge sikkerheden ved jernbaneoverkørsler

NIRAS skal for Bane NOR sikre to baneoverkørsler i niveau med bl.a. to broer. Dermed bringer NIRAS sin erfaring fra at sikre farlige jernbaneoverkørsler i Danmark videre til Norge.

Building facade of KB Hallen
21. nov 2018

Nyt due diligence-værktøj vurderer omkostninger ved at genopføre bygninger

NIRAS har lanceret et nyt værktøj inden for due diligence, der vurderer omkostningerne forbundet med genopførelsen af bygninger ud fra tre parametre.

The area Hypenhaven in Vollsmose, Denmark
19. nov 2018

Ny infrastruktur skal gøre Vollsmose til attraktiv bydel

Boligområdet Vollsmose skal være en integreret del af Odense by. Det er visionen med infrastrukturplanen ”Fremtidens Vollsmose”. NIRAS har som totalrådgiver fået til opgave at realisere planen sammen med underrådgiveren Arkitema.

Flooded residential street
07. nov 2018

Her er NIRAS’ bud på effektive værktøjer til kommunernes klimatilpasning

Cost-benefit analyserne bliver kun vigtigere for kommunernes klimatilpasning. Projektleder Johan Harkjær Kristensen fortæller om NIRAS’ anbefaling til, hvordan kommunerne får hurtigt overblik og billige beregninger. Mød ham på Dansk Vand Konference 2018.

The Lake Maridalsvannet in Oslo seen from above
01. nov 2018

Oslo vandforsyning går online for at reducere højt vandtab

En ny og højteknologisk onlinemodel over hele vandforsyningen til Oslo by skal hjælpe med at reducere et højt lækageniveau.

CEO Carsten Toft Boesen sitting by a desk Anders Bjarklev, headmaster of DTU
31. okt 2018

DTU og NIRAS indgår strategisk samarbejdsaftale

DTU indgår en aftale om et strategisk partnerskab med NIRAS om et særligt fokus på fødevare- og procesteknologi, infrastruktur og transport.

Male workers at Copenhagen Airport
29. okt 2018

Digital nytænkning finder fejl og sparer tid i udbygningen af Københavns Lufthavn

En kombination af 3D-modeller og digitale regler hjælper Københavns Lufthavn med at holde styr på, at man holder kravene til brand, el, afløb, varme og ventilation i deres omfattende udvidelse af lufthavnen. Det frigiver tid til at optimere projektet fremfor kun at lede efter fejl.

Two men in NIRAS gear looking at a bridge built over water
25. okt 2018

Kompetence og erfaring fører til stor rammeaftale inden for broer i Norge

Med en frisk underskrift på en rammeaftale for Statens vegvesen, region Sør, cementerer NIRAS rollen som en markant spiller på infrastrukturmarkedet i Norge. Målet om at blive en anerkendt skandinavisk rådgiver inden for infrastruktur er derfor rykket tættere på.

Two men standing next to a man and woman who are shaking hands
12. okt 2018

NIRAS styrker sin rådgivning inden for bæredygtig udvikling og udviklingsbistand med overtagelsen af skotske LTS International

Stærke fælles værdier og en fælles vision om at skabe bæredygtige løsninger på nogle af de største globale samfundsmæssige udfordringer er udgangspunktet for, at NIRAS og LTS International Ltd. nu slår sig sammen.

Flooded bicycle path in Hedensted, Denmark
08. okt 2018

Sådan vil Hedensted engagere borgerne i byens vandudfordringer

Med det nye værktøj 3Di bliver klimatilpasning noget, enhver kan tale med om – og engagere sig i. NIRAS rådgiver Hedensted Kommune om brug af programmet, som gør komplekse mønstre for oversvømmelser nemmere at forstå.

Engineer standing in front of a signboard of the technical college in Hillerød. Michael Ankjær Ludwigsen (MILU)
02. okt 2018

Ung ingeniør bygger bro mellem det private erhvervsliv og teknisk gymnasium

Spørgelysten var stor, da ingeniør Michael Ludwigsen holdt oplæg for 75 HTX studerende på teknisk gymnasium i Hillerød.

Reinsvoll Station building
28. sep 2018

Nyt norsk jernbaneprojekt: NIRAS har underskrevet ny kontrakt med Bane NOR

NIRAS har netop underskrevet kontrakt på ”Reinsvoll Kryssingsspor” for Bane NOR. Dette er det tredje større jernbaneprojekt på mindre end et år i Norge.

Tom Heron speaking in front of other employees.
26. sep 2018

Udvikling og videndeling i fokus i NIRAS' miljøenheder

Udviklingen står aldrig stille i NIRAS. Og selv om medarbejderne til hverdag sidder spredt på kontorer rundt om i blandt andet Norge, Sverige og Danmark, er der fokus på at skabe et fælles fundament for videndeling og udvikling.

Visualization of Lidl's coming head office building in Aarhus.
18. sep 2018

Lidl vælger LINK og NIRAS som rådgivere til nyt hovedkontor

Kontrakterne er nu underskrevet, og det bliver arkitektfirmaet LINK og NIRAS, der kommer til at rådgive Lidl igennem hele processen for opførelsen af Lidls nye 11.000 m2 store hovedkontor ved Godsbanen i Aarhus C.

Mikael Voldborg, Michael Møller and Michael Jensen standing next to signboard with NIRAS and SDG logos.
18. sep 2018

FN’s 17 verdensmål kan give store sundhedsgevinster

Med budgetter på over 100 mia. kr. og over 100.000 ansatte er sundhedsvæsenet en vigtig aktør, der kan gøre en stor forskel for at nå verdensmålene.

Josina Machel receiving the World Prize
14. sep 2018

Den berømte filantrop Graça Machel modtager global pris for humanitært arbejde

Med en opfordring til alle om at få deres indre potentiale som ’changemaker’ ud at leve, modtager Josina Machel, datter af den berømte mozambiquer Graça Machel, den NIRAS-sponsorerede World Prize for sin fremragende indsats inden for integreret udvikling.

Three men standing on stairs. Karim Meaouia, KCM. Mikael Hygum Thyssen (MIT). Rolff Ripke Leisted (RRL)
10. sep 2018

Ny risikostyring fra Værdibyg skal holde byggeprojekter på sporet

Byggebranchens fælles udviklingsprogram, Værdibyg, udgiver fire vejledninger om risikostyring til fri afbenyttelse for branchen.

File picture from waterworks
05. sep 2018

Nyt værktøj holder forureningen fra pesticider i skak

Et nyt idékatalog skal hjælpe vandværker og myndigheder til den mest bæredygtige respons ved pesticidforureninger.

Two men standing in a hallway in the NIRAS office in Allerød.
03. sep 2018

Projektleder i NIRAS guider internationale studerende igennem dansk jobjungle

Som frivillig mentor hjælper Rolf Andersen internationale studerende med at navigere på det danske arbejdsmarked, og i det danske samfund.

Three men from NIRAS sampling soil in snowy weather.
29. aug 2018

Danske erfaringer med jordforurening gør en forskel på svensk marked i vækst

NIRAS har gennem mange år arbejdet med jordforurening i Danmark. Nu er turen kommet til Sverige, hvor markedet for undersøgelser og oprensning af jordforurening er i kraftig vækst.

NIRAS employees discussing a construction drawing
29. aug 2018

En fremtid med internationale projekter i et bæredygtigt perspektiv

NIRAS rådgiver nogle af de største spillere inden for life science- og fødevareindustrien, og lige nu er der brug for flere eksperter, der vil være med til at skabe fremtidens procesindustri.

A section of the Geoprobe drilling machine
27. aug 2018

Nye analysemetoder afslører ukendte PFAS-kemikalier i jorden

To nye analysemetoder til at måle ukendte PFAS-kemikalier i jorden er resultatet af et unikt samarbejde mellem NIRAS, Örebro Universitet og laboratoriet Eurofins i Sverige.

Close-up of a brook
20. aug 2018

Vanvittig effektiv genvej til vidensløft for vandløbsfolk

Mange kommuners medarbejdere på området for vandløbsadministration river én dag ud af kalenderen årligt for at holde sig opdateret på den seneste nye viden. NIRAS’ kurser giver nemlig en hurtig og brugbar opdatering af viden med afsæt i konkrete sager.

Vegetable field being irrigated
08. aug 2018

Kend dit grundvand: Danmarks dygtigste eksperter går sammen om stor kortlægningsopgave

Eksperter og rådgivere fra hele landet samles i en ny, stor opgave for Miljøstyrelsen. Vi skal have forenet al viden om Danmarks grundvand og samlet alle Miljøstyrelsens geologiske modeller over Jylland til én.

Three men and one woman in front of the main entrance of the NIRAS office in Allerød
28. jul 2018

NIRAS overtager Andersen og Grønlund og opruster inden for vej- og trafikområdet på Sjælland

Overtagelsen af den sjællandske vej- og trafikrådgiver Andersen & Grønlund styrker NIRAS’ position inden for infrastruktur på Sjælland.

People ice skating indoors on a big ice rink
19. jul 2018

Aarhus Skøjtehal skal have nye termosokker

Aarhus Kommune ser et stort energipotentiale i af få renoveret Aarhus Skøjtehal, der også får en ny isbane. NIRAS er valgt som totalrådgiver.

Two women working at Marine Harvest's salmon processing factory
05. jul 2018

Omfattende udvidelse af lakseforarbejdningsfabrik i Norge

Den 12. juni blev udvidelsen af Marine Harvests lakseforarbejdningsfabrik, Ryfisk, i Norge officielt åbnet. NIRAS står bag designet af udvidelsen, der har øget fabrikkens produktionskapacitet betydeligt.

Mud map of the Roskilde Festival area in 2018
26. jun 2018

Roskilde Festival Mudderkort 2018: Sådan undgår du våd sovepose

Kan du ikke lide vand i dit telt? Tjek NIRAS’ Mudderkort, og bliv din lejrs helt.

Bane NOR train running on tracks.
22. jun 2018

Strategi giver pote: nye, norske kontrakter inden for jernbaner er i hus

Med friske underskrifter på to rammeaftaler samt et stort jernbaneprojekt, alle for Bane NOR i Norge, har NIRAS fået godt tag i det norske infrastruktur-marked. Målet om at blive en anerkendt skandinavisk rådgiver inden for jernbaneområdet er derfor godt på vej til at blive en realitet.

A standing and a sitting man in front of a building of the Technical University of Denmark.
18. jun 2018

Ny metode til økonomistyring har gjort DTU til en mere aktiv og vidende bygherre

DTU og NIRAS har i tæt samarbejde udviklet en ny metode til prissætning og økonomistyring af nybyggerier og renoveringsarbejder. Ved at tage udgangspunkt i erfaringer fra projekter udført de seneste fem år har DTU opnået en mere agil tilgang til prissætning og økonomistyring.

Man standing in front of the school of Långbrodal.
14. jun 2018

NIRAS Arkitekter har vundet prisen for Årets Stockholm-bygning 2018

Vinderen af arkitektkonkurrencen Årets Stockholm-bygning er Långbrodal Skolen, som er designet af NIRAS Arkitekter.

The orange building facade of the NIRAS office in Holbæk, Denmark
11. jun 2018

Vision om fortsat vækst efter 10 års lokal tilstedeværelse i Holbæk

På 10 år har NIRAS opnået en stærk position i det nordvestsjællandske med 25 medarbejdere, som har det lokale kontor i Holbæk som base. Ambitionen er at skabe flere vidensarbejdspladser i byen og udvikle området gennem lokalt samarbejde og partnerskaber.

Adults and children running outside the NIRAS office building in Allerød.
04. jun 2018

Fantastisk opbakning til NIRAS' første klovneløb i Allerød

Klovne, kager og kilometer. Stor klovnefest med NIRAS som vært i Allerød. Over 127 løbere i alle aldre var tilmeldt NIRAS’ klovneløb - og yderligere 25 trodsede varmen og efteranmeldte sig på dagen.

automatic robot working in a steril central department
30. maj 2018

Snart er de her: Sterilcentraler løfter kvaliteten

Rigshospitalet og Herlev Hospitals to nye regionale sterilcentraler er snart færdigbyggede. På trods af byggeriernes kompleksitet har fleksibiliteten og samarbejdsvilligheden på alle fronter været i top.

Two men shake hands in the foreground while another man stands in the background. Carsten Heine Lund (CHL)
24. maj 2018

NIRAS fortsætter vækststrategi og udvider forretningen i Sydøstasien

Gennem en investering i den thailandske virksomhed SMC Consulting Engineers styrker NIRAS sig inden for Ports and Maritime i Sydøstasien. Samtidig åbner det strategiske partnerskab døren for andre ekspertiseområder i NIRAS med internationalt fokus.

Facade of the Hotel d' Angleterre in Copenhagen, Denmark
22. maj 2018

Et hotel skal føles sikkert - uden at være en fæstning

Sikkerhed er blevet et vigtigt parameter for totaloplevelsen, når forretningsrejsende og turister checker ind på et hotel. Gæsterne skal føle sig trygge, men et hotel må aldrig blive et ’Fort Knox’.

NIRAS employee standing by a proton therapy equipment. Lars Nordenhof (LNF)
16. maj 2018

NIRAS vinder skitseprojekt til protoncenter på Radiumhospitalet i Oslo sammen med Arkitema Architects

Det kommende, norske partikelterapicenter skal have de præcist samme funktioner til at strålebehandle komplicerede kræftsygdomme som det, NIRAS er rådgiver på i Skejby ved Aarhus.

Two men standing next to another man sitting by a computer.
09. maj 2018

Rådgivere løfter sikkerheden i hotelbranchen

Ny persondatalovgivning og et større fokus på sikkerhed tvinger danske hoteller til at fokusere på trygge gæster, og hvordan de håndterer persondata.

A man sitting next to a boy who are pointing at the sea.
17. apr 2018

Ny teknologi sender bakterier i kamp mod vandforurening

Vandmiljøet i Danmark er flere steder under pres som følge af menneskelig aktivitet. Et snedigt projekt giver kunstigt åndedræt til naturens egen rensningsproces.

split image with a portrait of a woman and a portrait of a man
11. apr 2018

To nye medlemmer i NIRAS’ bestyrelse

Lisbeth Knudsen, ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen, og Jens Maaløe, adm. direktør i TERMA A/S, blev valgt som nye medlemmer i NIRAS’ bestyrelse på selskabets generalforsamling den 4. april 2018.

Carsten Toft Boesen
04. apr 2018

Flot resultat efter succesfuld fusion

Efter en velgennemført fusion og flere strategiske virksomhedsopkøb vokser NIRAS’ omsætning med 44 procent. Virksomheden har lagt fundamentet for yderligere vækst og øget indtjening - bl.a. gennem langsigtede investeringer i at udvikle ny viden samt hjælp til kunder med at realisere FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Electric bus
22. mar 2018

Offentlige indkøb for 310 milliarder skal blive grønnere

Kommuner og regioners købekraft kan puffe hele markeder i en mere miljørigtig retning med grøn efterspørgsel. Sekretariat for Grønne Indkøb har som målsætning, at det offentlige skal købe bedre og grønnere ind.

Group photo of newly graduated junior consultants
08. mar 2018

NIRAS internationale trainee-program er åben for nye ansøgere

Til juni bliver NIRAS Young Professionel Academy udvidet med nye deltagere. Fremover vil deltagerne ikke kun have en baggrund i rådgivning på udviklingsområdet, men også andre forretningsområder i NIRAS.

Tractor irrigating grass field
02. mar 2018

Pesticider kan ramme private drikkevandsboringer særlig hårdt

Pesticidet chloridazon har de seneste mange måneder sat danske vandforsyninger i alarmberedskab efter omfattende fund af rester fra gamle sprøjtemidler. Men grundejere med egne brønde eller boringer kan være særligt udsatte.

Frog on a lily pad
27. feb 2018

NIRAS opruster inden for natur, vand og miljøbioteknologi

NIRAS får 1. marts 2018 tilført nye kræfter inden for natur, vand og miljøbioteknologi. Fem medarbejdere fra Amphi Consult og Amphi-Bac indtræder i NIRAS koncernen.

Children and adults in a class room
29. jan 2018

Skole blev PCB-fri og fik bedre indeklima på seks måneder

Da Årby Skole testede indeklimaet i 2015, var niveauet af miljøgiften PCB markant højere end Sundhedsministeriets aktionsværdier. Efter seks måneders arbejde er PCB-niveauet i dag langt under den nationale aktionsværdi, og samtidig har skolen fået bedre atmosfære og akustik.

Visualization of the coming new construction of Levantkaj, Nordhavn
17. jan 2018

Rådgiver fundet til Levantkajen i Københavns Nordhavn

Projektet ’Levanten’ er kåret som vinder i konkurrencen om den næste store udbygningsetape af Nordhavnen. Dommerkomiteen lagde vægt på, at vinderprojektet bringer Levantkajs historie med ind i det nye bykvarter. NIRAS er ansvarlig for alle ingeniørdiscipliner.

A bird's eye view of the inside Uppsala Universitetshus
15. jan 2018

NIRAS opkøber Hydracon Sverige AB

NIRAS styrker sin position inden for byggeri og vokser i Stockholm Mälar-regionen.

Hospital employee working in the stockroom
11. jan 2018

Rådgivende ingeniører hjælper norske hospitaler med at holde styr på tusindvis af varenumre

Danske spidskompetencer inden for varelogistik og -distribution på sygehuse kommer nu nordmændene til gode.

building under construction
08. jan 2018

Falkoner Centrets mega-renovering bygger på tillid

Hvis bygherrer involverer alle kompetencer tidligt i forløbet, giver det et bedre overblik, flere handlemuligheder og en bedre kvalitet. Det er tilfældet ved renoveringen af Falkoner Centret i København.

Cheminova employee taking samples
29. dec 2017

Ny teknologi kan rense Danmarks mest berygtede giftgrund

Et nyt projekt med NIRAS som rådgiver vil forsøge at oprense jorden fra en af Danmarks mest forurenede grunde, Høfde 42.

Binman collecting garbage
20. dec 2017

NIRAS opruster inden for den cirkulære økonomi

Opkøb af Copenhagen Resource Institute giver nye kompetencer og styrker NIRAS’ rådgivning inden for cirkulær økonomi. Flere kunder skal fremover rådgives om at udnytte ressourcerne i affald – også internationalt.

Rosmalen office from outside
14. dec 2017

NIRAS accelererer vækstambitioner med opkøb i Holland

Med opkøbet af den hollandske virksomhed VMEngineering konsoliderer NIRAS sig inden for procesrådgivning i Nordeuropa. Samtidig styrker virksomheden sin position som den førende rådgiver til føde- og drikkevareindustrien.

NIRAS employee in tunnel
12. dec 2017

HOFOR indleder storstilede tunnelprojekter i København med NIRAS som rådgiver

To nye ’motorveje til regnvand’ skal bores i Københavns undergrund. HOFOR har hyret et internationalt rådgiverteam med NIRAS i spidsen til at løse de komplicerede skybrudsprojekter.

Male NIRAS employee smiling in office. Steven Schmidt (SKH)
11. dec 2017

NIRAS indstiller projektleder Steven Schmidt til årets unge FRI-rådgiver 2018

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, uddeler hvert år prisen til en ung rådgiver med lederpotentiale, der har bidraget med noget ekstraordinært. I år indstiller NIRAS Steven Schmidt, der for en toårig periode sidder på firmaets kontor i Stockholm.

Green engine plant
30. nov 2017

Farvel til støtte sender varmeregningen i vejret

Med udgangen af 2018 bortfalder en støtteordning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker – grundbeløbet. NIRAS er med i nyt rådgiverteam, der skal lette overgangen og holde varmepriserne nede.

NIRAS car in basement parking
29. nov 2017

Parkér din bil i en underjordisk boghylde

Fra 2018 kan du parkere din bil i Danmarks mest innovative fuldautomatiske parkeringskælder et stenkast fra Københavns Rådhusplads.

Building in the Kødbyen
27. nov 2017

Spritny skole og idrætshal i Kødbyen

Børneboom i Københavns Kommune kræver plads til flere skolebænke. NIRAS er teknisk bygherrerådgiver på en planlagt ny skole i Kødbyen.

water plant
24. nov 2017

Ny evaluering af MUDP: Grøn støtteordning sikrer jobs, innovation og miljø

En ny evaluering, som NIRAS har lavet i samarbejde med Damvad Analytics, viser, at støtteordning til grøn teknologi spiller en afgørende rolle for udvikling og demonstration af ny teknologi, viden og erfaring.

Camera man filming journalist and man talking
21. nov 2017

Nyt digitalt mediehus skal styrke uafhængig journalistik i Ukraine

Nyhedsformidling og uafhængig journalistik er i centrum, når NIRAS i samarbejde med Deutsche Welle Academy og BBC Media Action skal bygge et nyt, moderne og digitalt mediehus for den offentlige public service tv-station, UA:PBC, i Ukraine.

Building facade of a CHP plant
20. nov 2017

Stor gevinst for danske virksomheder i nye miljøkrav

EU har besluttet at begrænse luftforureningen fra blandt andet kraftvarmeværker gennem nye miljøkrav. Det udgør et milliardpotentiale for danske virksomheder, viser analyse fra NIRAS.

Close-up of railroad
14. nov 2017

Norsk gennembrud: Rammeaftale fører NIRAS på sporet af det første jernbaneprojekt i Norge

Første opgave på den rammeaftale, NIRAS i sommeren 2017 underskrev med norske Bane NOR om rådgivning inden for jernbaner, er nu i hus. Projektet "Hensetting – Kongsvingerområdet – Teknisk hovedplan" er underskrevet, og der er taget hul på planlægningen af blandt andet nye opstillingsspor.

Tractor irrigating grass field
12. nov 2017

Overset pesticid er nu fundet hos mere end 60 vandværker

Rester af det glemte pesticid Chloridazon er fundet i en betydelig del af de danske vandværkers boringer. Det viser dataudtræk, som NIRAS har udført.

Portrait of Jorgen Kristian Nielsen, founder of NIRAS
10. nov 2017

Mindeord for NIRAS' ene stifter, civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen

Tidligere administrerende direktør for NIRAS Ole Føgh og nuværende administrerende direktør Carsten Toft Boesen skriver mindeord om NIRAS' medstifter Jørgen Kristian Nielsen.

Waste water being treated
08. nov 2017

Nøglen til spildevandets energi

En ny undersøgelse opstiller business cases for tre udvalgte renseanlæg. Sådan skal de blive energiproducenter i stedet for forbrugere.

Visualization of coming youth residences in Aarhus, Denmark
06. nov 2017

Studiehus i Aarhus skal have guld i bæredygtighed

Som ingeniørrådgiver på 131 energirigtige familie- og studieboliger skal NIRAS fra første færd have fokus på materialer, levetid, energi, indeklima, nedtagning og genanvendelse. Beboerne kan se frem til et grønt liv gødet med fællesskab.

Tom Heron, Senior Vice President Environment, Energy and Water
03. nov 2017

Direktør med benzin, vind og bæredygtighed i blodet fylder rundt

NIRAS’ direktør i Aarhus Tom Heron fylder 50 år den 3. november 2017. Som direktør sidder han i førersædet, når det gælder bæredygtig udvikling. Det er der nemlig kunder og dygtige medarbejdere i.

Wind turbine being restored
01. nov 2017

Fransk havvindmølleprojekt får NIRAS som rådgiver for fremtidig skrotning

Allerede inden den første af 124 enorme havvindmøller ud for den franske kyst er sat op, er der lagt en detaljeret plan for, hvordan de ved slutningen af deres drift skal pilles ned igen.

26. okt 2017

Hør om trends inden for ingeniørfaget på Jobtræf Aarhus 2017

Besøg NIRAS’ stand den 1. november 2017 på Navitas og bliv klogere på Conceptual Engineering, det digitale byggeri og Augmented Reality.

Shoreline
23. okt 2017

Nordkysten på Sjælland skal beskyttes mod ødelæggende storme

Kysten i Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner skal sikres mod erosion de næste 50 år.

The building facade of the consultancy company Kraftværk in Stavanger, Norway
06. okt 2017

NIRAS fortsætter vækststrategien med køb af Kraftværk

13 nye medarbejdere i Stavanger styrker NIRAS’ tilstedeværelse i Norge med spidskompetencer inden for arkitektur og digital projekt- og procesledelse.

A large tank for stormwater being constructed
06. okt 2017

Regnvand kan blive en rigtig god forretning

Genbrug er vejen frem – også når det gælder vand. I stedet for at sende regnvand ud i kloakkerne eller vente på, at det siver ned, kan det opsamles, bruges og genbruges – både i husholdninger og i industrien.

Soil depollution equipment in front of house
27. sep 2017

Ny metode: Olie genanvendes til oprensning af sig selv

For første gang i Danmark er en villagrund blevet fuldstændig renset for olieforurening uden, at man har sat et eneste spadestik i jorden. Metoden kaldes gastermisk oprensning og indebærer, at jorden opvarmes til mere end 200 grader så olien ”koges” og i dampform suges ud af jorden. Samtidig genanvendes olien til oprensningen af sig selv.

Soil decontamination in Skuldelev, Denmark
26. sep 2017

Forurenet jord skal oprenses i Sverige

NIRAS’ dansk-svenske team skal projektere in situ-foranstaltninger ved forurenede områder i Sverige, efter de har vundet en rammeaftale med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Three male employees standing by a desk with laptops
20. sep 2017

Specialstyrke løfter det digitale byggeri til et nyt niveau

NIRAS har det digitale byggeri på rygraden. Nøglen er en specialstyrke, der samarbejder og deler viden på tværs, fremfor specialister på piedestaler.

Two male employees from Novafos and Leif Koch installing noise loggers
04. sep 2017

I Klampenborg lytter de til vandrørene

To lækager blev hurtigt fundet, da et vanddistributionsnetværk nord for København fik monteret smart, nyt lytteudstyr. Forsyningsselskabet Novafos er med i LEAKman-partnerskabet, som kombinerer viden og teknologi fra ni markedsledende aktører.

Female NIRAS employee holding bottle with sample. Maria-Heisterberg-hansen-MHN
24. aug 2017

Fagekspert advarer om overset pesticid i drikkevand

Civilingeniør og ekspert i forurenet jord og grundvand Søren Rygaard Lenschow har gennem længere tid advaret om risikoen for forurening fra sprøjtemidlet Chloridazon, som flere danske vandværker har fundet i grundvandet.

Visualization of the coming children's hospital Boerneriget from above
24. aug 2017

Rådgiver på Danmarks nye børnehospital

Et team bestående af 3XN som totalrådgiver med Arkitema Architects, NIRAS, Rosan Bosch Studio og Kirstine Jensens Tegnestue som underrådgivere har vundet konkurrencen om at tegne og projektere BørneRiget – et børnehospital, hvor leg er en integreret del af behandlingen.

Parents and kids walking on a street near a school building
22. aug 2017

NIRAS får arkitektur-ydelser via opkøb

Opkøb af svenske Aperto Arkitekter giver nye ydelser og styrker NIRAS’ kompetencer inden for bygherrerådgivning.

Two men standing on the springboard of an open-air swimming pool
16. aug 2017

Vestbadet får en overhaling à la 1958

I samarbejde med Wohlert Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter skal NIRAS totalrenovere Brøndby og Rødovre Kommunes aldrende Vestbad, som derefter skal fredes.

Two offshore production platforms for oil and gas development
17. jul 2017

Vidensdeling inden for maritim planlægning er nøglen til at bevare vores have

Samtidigt med at overfiskeri og havforurening truer verdens oceaner, dukker der nye muligheder op inden for de maritime erhverv. En ny rapport hjælper EU-lande med bæredygtig brug af vores have ved at identificere god praksis i den maritime planlægning.

Four men standing outside next to each other
10. jul 2017

Ph.d. munder ud i smart software til bedre betonkonstruktioner

Civilingeniør Morten Andersen Herfelt har afsluttet sin erhvervs-ph.d.. Resultaterne hjælper byggebranchen med at beregne mere optimale betonelement-konstruktioner.

Man pointing on a map while another one is looking at it
04. jul 2017

Ledertræning til formænd giver et effektivt samarbejde på byggepladsen

Formænd på byggepladser kan få værktøjer til at planlægge og kommunikere sig til et bedre samarbejde i sjakket. Træningen følger TOOLBOX-modellen, som er udviklet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

People gathered in front of house where flags are placed in plants
29. jun 2017

Haver i ‘De Gamles By’ hjælper København mod ekstremregn

Et nyt projekt i ‘De Gamles By’ i København kombinerer skybrudssikring med etablering af attraktive grønne områder for ældre. NIRAS ser et stort potentiale i forretningsområdet.

Female employee standing outside in white shirt. Sidsel Katrine Ernstsen (SER)
28. jun 2017

Bygge- og anlægsprocesser kræver færre aktører i fremtiden

Ifølge erhvervs-ph.d. Sidsel Katrine Ernstsen fra NIRAS er én ting sikkert: Byggeri og infrastruktur bliver disrupted på den ene eller anden måde.

Boat sailing on a big river
22. jun 2017

Moderne meteorologiske systemer skal redde millioner af liv fra naturkatastrofer i Myanmar

Det Verdensbank-finansierede projekt Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) skal forbedre levevilkårene for millioner af fattige mennesker, som er udsat for vandkatastrofer i Myanmar. NIRAS hjælper med at integrere og modernisere landets meteorologiske- og hydrologiske monitoreringssystemer.

Mud map of Roskilde Festval 2017
21. jun 2017

Roskilde Festival Mudderkort 2017: Nyt teltområde bliver ’en sikker havn’

Vil du have en tør sovepose på din Roskilde Festival? Så tjek Mudderkortet, der viser områderne med risiko for vand og mudder på dyrskuepladsen.

Business academy seen from outside
20. jun 2017

Smukke byggerier i Odense vinder ’Odense-Oscar’

Odense Havnebad og Erhvervsakademiet Lillebælt er hædret som bygninger i særklasse, der gør nye bydele attraktive.

Man in work wear standing in front of waste water basin
15. jun 2017

Damhusledningen sætter ny standard for løsninger til spildevand

Indvielse af Damhusledningen: Efter flere års arbejde er Danmarks længste spildevandsbassin blevet indviet. Til indvielsen blev det fejret, at Damhusåen fremover vil få et bedre vandmiljø og være mindre udsat for oversvømmelser.

Male employee on scooter examining bike path
14. jun 2017

Tilsyn på løbehjul sparer tid

Ingeniør Brian Henriksen fra NIRAS har registreret skader på 75 cykelstier i Albertslund Kommune på den halve tid ved hjælp af et løbehjul. Med det sjove transportmiddel kommer han langt hurtigere rundt på stierne end på gåben, cykel eller i bil.

Drone pilot instructor flying a drone on a field
22. maj 2017

Drone måler motorvejsbro præcist og uden at bremse trafikken

Droner måler langt mere præcist og deltaljeret, end en landmåler er i stand til. Sådan har NIRAS foretaget opmålinger af en bro ved Holbækmotorvejen – dermed undgår man samtidig, at arbejdet bremser trafikken.

People sitting in a room listening to a presentation
16. maj 2017

Forsyninger fælles om sikkerhed og arbejdsmiljø

Et netværk for forsyninger stiller skarpt på arbejdsmiljøspørgsmål. Her får ligesindede faglige input og udveksler erfaringer, deler viden og sparrer med hinanden.

Aerial view of Lemvig
15. maj 2017

Nyt værktøj sætter fokus på merværdier ved klimatilpasning

Fire danske byer tager et nyt redskab i brug mod oversvømmelser. Beregningsværktøjet PLASK kan give det bedste udgangspunkt for at vælge den rigtige løsning til klimatilpasning.

Man sitting on bench at harbor. Steffen Hvidbjerg Laxby (SHL)
11. maj 2017

Spritny middelalder-promenade ved Frederiksholms Kanal

Indre By i København har fået et fornyet og attraktivt opholdsrum. NIRAS har været med fra start til slut og renoveret fortov samt udskiftet asfalt i kørebanen med brosten i klassisk Københavner-look.

Five men standing in suits in meeting room
27. apr 2017

NIRAS styrker sin tilstedeværelse i Taiwan

Taiwan er et af de mest lovende områder for offshore-vindenergi i verden. NIRAS åbner nyt kontor for at lette adgangen til et milliardmarked i rivende udvikling.

Directors in Alleroed. Carsten Toft Boesen, Mikael Voldborg (MIVO), Thomas B. Olsen (THBO), Mads Søndergaard (MSO)
24. apr 2017

NIRAS har høje vækstambitioner efter fusion

Fusionen mellem ALECTIA og NIRAS skaber en stærkere skandinavisk rådgiver med alle ydelser i ét hus. Det betyder nye, markante ambitioner om yderligere vækst på udvalgte forretningsområder, fortæller adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Oil terminal in sunset seen from the water
18. apr 2017

Ny terminal i Afrika til eksport af råolie

Ingeniører fra NIRAS spiller en vigtig rolle i et af de seneste års største projekter i Afrika – East African Crude Oil Pipeline Project.

Carsten Toft Boesen sitting on chair
23. mar 2017

Høj vækst og rekordresultat i NIRAS

Stærke resultater inden for byggeri og fremgang i Norge.

Inside of Copenhagen International School with students
09. mar 2017

Danmarks største og mest bæredygtige internationale skole er åben

Et nyt kapitel for Copenhagen International School begyndte, da skolen i denne uge slog dørene op til et nyt campus med bæredygtige elementer fra inderst til yderst. De nye rammer skal skole eleverne til en global fremtid med fokus på bæredygtighed.

06. mar 2017

Ph.d.-studerende i NIRAS udvikler ny metode til oprensning af grundvand

Målet med forskningsprojektet er at udvikle en ny reaktant – en speciel type af jern, som kan nedbryde forurening i grundvandet.

Concrete platform in park with children on
13. feb 2017

Lindevangsparken nomineret til prestigefyldt pris

Klimasikring, æstetik og naturen i byrummet går op i en højere enhed på Frederiksberg. Nu er Lindevangsparken nomineret til publikumspris.

Forest with marsh and water in autumn
08. feb 2017

Danmark kan få vilde skovlandskaber tilbage

A windfarm in the ocean
31. jan 2017

Miljøundersøgelser baner vej for Danmarks største havmøllepark

NIRAS’ miljøundersøgelser har ført til, at Danmarks største havmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen er klar til at blive opført.

Man and CEO Carsten Toft Boesen standing outside entrance
22. dec 2016

ALECTIA og NIRAS fusionerer

Fusionen skaber ny storspiller blandt de rådgivende ingeniører. Med mere end 2.000 medarbejdere globalt er den fusionerede virksomhed parat til fortsat vækst – især i udlandet.

Three people standing in an office looking to the side. Salman Pey (PEY), Karen Wethje Gjerlov (KWG), Thorsten Falk Jensen (TFJ)
28. nov 2016

Rum-database sikrer en god overgang fra byggeri til drift

En database over lokaler opbygget i samarbejde mellem rådgiver, bygherre og Facility Management-organisationen sikrer, at driften får overleveret den rigtige viden, når bygningen tages i brug.

tom heron TOMH
08. nov 2016

Han vil helst være foran – både på banen og i de tekniske projekter

NIRAS’ nye direktør i Aarhus Tom Heron bruger sine erfaringer fra motorcykelbanen i lederjobbet. Kan man teknikken, kan det meste lade sig gøre, siger NIRAS-direktøren, der henter energi i samarbejdet om innovative projekter.

Main entrance DTU
13. okt 2016

DTU bygger universitetsby med Smart City-værktøjer

DTU bruger Smart City-værktøjer bygget ind i interaktive kort, når logistikken i opførelsen af 20 bygninger til i alt fire mia. kr. skal gå op. Se videoen af den smarte kortløsning.

Frederiksbjerg school seen from the outside
06. okt 2016

Frederiksbjerg Skole i Aarhus kåret til Årets Skolebyggeri 2016

For andet år i træk vinder NIRAS prisen for Danmarks bedste skolebyggeri.

08. sep 2016

Danmarks længste spildevandsbassin er netop boret færdigt

Med en længde på 3,4 kilometer er det nye spildevandsbassin under Vigerslevparken i Valby Danmarks længste. Bassinet kan rumme 29.000 kubikmeter vand – det svarer til 12 olympiske svømmebassiner – og bliver et effektivt værn mod forurening af Damhusåen som løber midt i parken.

Kiruna with snow seen from above
15. aug 2016

Byen der skal flyttes

Turistmagneten Kiruna i Nordsverige bliver revet op ved rødderne og flyttet tre kilometer længere ned ad vejen. Ellers risikerer bymidten at styrte sammen.

School boy smiling with pencil in his hand
08. aug 2016

Skrappe indeklima-krav går ud over børnene: For dyrt at renovere skoler

Hver tredje skole har kritisk dårligt indeklima og bør renoveres straks. Paradoksalt nok sker det ikke, fordi kravene til renoverede bygninger er så stramme, at det bliver for dyrt.

Field with solar heating system
15. jul 2016

100 procent CO2-neutral varmeproduktion i Løgstør

På 10 år har Løgstør Fjernvarme opnået en 100 procent CO2-neutral varmeproduktion. Det har de gjort ved at tænke hele forsyningsnettet i Løgstør sammen fra første strategistreg.

A woman and man in front of a computer screen. Mette Petersen (MPE)
22. jun 2016

Ny rum-database giver sygehusplanlæggere overblik

NIRAS’ sygehusplanlæggere har gennem det sidste halvandet år bistået Rigshospitalet med forundersøgelser, der har understøttet beslutningen om at sætte projektet i gang.

Happy man holding up a framed certification. Frank Stenlien Hansen (FSH)
30. maj 2016

NIRAS blåstemplet som uvildig sikringsrådgiver

En ISO 9001-certificering skal understøtte et voksende marked inden for rådgivning om, hvordan man sikrer sig mod kriminalitet, indbrud og brand.

Inside of art museum Kunsten with two men talking
23. maj 2016

KUNSTEN i Aalborg er indstillet til årets Renoverpris

En respektfuld restaurering af Alvar Aaltos arkitektoniske perle kvalificerer Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg til en pris blandt Danmarks bedste renoveringer i 2016.

Man pointing at paper in front of two other men. Jesper Zygmunt Christensen (JEC)
04. maj 2016

Jesper Christensen blandt Danmarks top 100 talenter

Berlingske Business udnævner Jesper Christensen fra NIRAS’ kontor i Aalborg som en af Danmarks største talenter inden for ingeniørfaget – ikke mindst på grund af hans innovative tilgang og projektlederegenskaber i arbejdet med Danmarks største klimavej.

A lounge area with three men
21. apr 2016

Stærk vækst gennem nye aftaler i Sverige

En vundet rammeaftale med Sveriges Geologiska Undersökning er den fjerde store rammeaftale for NIRAS i Sverige i år. Dermed fortsætter NIRAS sin stærke vækst i Sverige.

CEO Carsten Toft Boesen leaning up against a wall
11. apr 2016

Svensk succes gav hidtil bedste resultat i NIRAS

Top- og bundlinje endte på det hidtil højeste niveau i NIRAS, der med flere opkøb i 2015 gik i gang med en ambitiøs vækststrategi. Målet er især at blive større i Norge og Sverige.

11. mar 2016

Mød NIRAS' ungenetværk ’Unge & Håbefulde’ på DSE-messen 2016 på DTU

I 2015 ansatte NIRAS over 30 nyuddannede ingeniører. De får et tværfagligt og socialt netværk foræret, når de træder ind ad døren.

Man pointing at paper in front of two other men. Jesper Zygmunt Christensen (JEC)
07. mar 2016

NIRAS-medarbejder indstillet til årets europæiske rådgivende ingeniør

Foreningen af rådgivende Ingeniører, FRI, har indstillet NIRAS-ingeniøren Jesper Christensen til den europæiske konkurrence European Young Professional of the Year.

3D of windmill foundation
16. feb 2016

Havmøllefundamenter noget ud over det sædvanlige

Hvordan designer og projekterer man fundamenter til havvindmøller, så de både kan modstå jordskælv og tyfoner – og samtidig kan produceres under lokale forhold i Taiwan?

View of a diverse landscape with trees and fields
11. feb 2016

Der er kamp om Danmarks arealer

Hvis det danske landskab skal lægge areal til alle ønsker, skulle Danmark være halvanden gang større. Det kan selvsagt ikke lade sig gøre – men landskabsanalyser kan hjælpe kommuner med at håndtere problemet.

Drone flying above of field
05. feb 2016

Droner på vej ind i kampen mod lossepladsgas

Teknologien bag bekæmpelsen af lossepladsgas udvikler sig konstant. Droner kan finde udslip fra luften og forbedre og forenkle målingerne væsentligt, viser et ph.d.samarbejde mellem NIRAS og DTU.

Nurse pushing senior patient in wheelchair
12. jan 2016

Elevator til tiden optimerer logistik på hospital

Ved at simulere en 'omvendt evakuering' har NIRAS skåret op til ti minutter af ventetiden på en elevator i Rigshospitalets nye Nordfløj. Bedre logistik gavner både personale og patienter.

School yard
29. dec 2015

Skole sparer penge og bliver miljøvenlig

Den nye Vilhelmsro Skole i Fredensborg har gravet 13 km jordslanger ned og får nu både lunet og kølet lokalerne via stabil og miljøvenlig jordenergi. For kommuner er der mange penge at spare på varmeregningen ved brug af varmepumper.

Man signaling with hand while putting pipe in place
18. dec 2015

NIRAS styrker fjernvarme-profil

Partnerejede AAEN bliver fremover en del af NIRAS. Der er masser af faglig synergi, og kunderne får én indgang til et bredt felt af spidskompetencer inden for fjernvarme.

3D visualization with houses, fields and lakes on
18. nov 2015

Viborg modellerer fremtidens by i 3D

Med simpel software og en 3D-model af kommunen har Viborg taget et spring ind i fremtidens byplanlægning. 3D-modeller kommunikerer langt bedre end papirkort.

Aerial view of city
06. nov 2015

Island får sit første supersygehus

NIRAS skal bringe danske supersygehus-erfaringer til Island, hvor to hospitaler i hovedstaden Reykjavik nu skal slås sammen.

Jorgen Kristian Nielsen, founder of NIRAS
03. nov 2015

NIRAS' stifter Jørgen Kristian Nielsen fylder 90 år

Civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen, NIRAS’ stifter og mangeårige direktør, fylder 90 år.

School yard
12. okt 2015

Børn i Sibirien får skole udtænkt i Aarhus

NIRAS har sammen med to danske arkitekt-tegnestuer vundet en stor, international konkurrence om et helt særligt skolebyggeri i den russiske by Irkutsk.

A windfarm in the ocean
12. okt 2015

Innovative metoder bag miljøvurderingen af Danmarks største havmøllepark

Fugle og sæler har fået gps-sendere på sig, og fuglene er fulgt med radar for at vurdere deres trækmønstre som forberedelse til etableringen af Kriegers Flak havmøllepark.

Flooding with two men carrying a water pump
07. okt 2015

Dynamisk oversvømmelseskort kan afsløre oversvømmelser

Et nyt digitalt værktøj kan forudsige, hvor regnvandet løber hen, når vi rammes af oversvømmelser. Det giver stat, kommuner og forsyninger helt nye muligheder for at vide, hvordan byer skal klimatilpasses, og hvor beredskab skal sættes ind.

Watercourse in Ringsted
02. okt 2015

Nyt projekt i Ringsted skal lede regnvandet tilbage til naturen

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er gået sammen i et nyt projekt, som skal håndtere regnvand på en ny måde. Regnvandet skal bruges rekreativt i Ringsted Ådal til fordel for byens borgere. Hele projektet bygger på NIRAS’ helhedsorienterede vandplanlægning.

Men talking in a machinery room
10. sep 2015

Store besparelser med varmepumper

”Du kan spare mange penge på varmeregningen med varmepumper. Økonomi og teknologi er til stede. Det er bare at se mulighederne og komme i gang,” siger ekspertisechef i NIRAS Peter Viking.

Flooding with two men carrying a water pump
24. aug 2015

Samarbejde sikrer færre skader ved næste oversvømmelse

Planlægningen ved skybrud og stormflod ligger nu i faste rammer i Brøndby og Vallensbæk. Derfor vil den næste oversvømmelse forvolde mindre skade.

Children playing in a public school
20. aug 2015

Sjov ingeniørkunst på ny skole i Aarhus

Søjleskove, forskudte tagterrasser og atriumrum udfordrer ingeniørerne på Frederiksbjerg-byggeriet.

A windfarm in the ocean
20. jul 2015

NIRAS-viden bag de kystnære havvindmølleparker

Et solidt beslutningsgrundlag har været målet for NIRAS’ tekniske input til Energinet.dk’s baggrundsmateriale (VVM-redegørelser).

Woman putting styrofoam in bin
16. jul 2015

Genbrugt flamingo bliver til gulve

De grønne industrielle symbioser trives i Holbæk og flere andre kommuner. Borgerne vil gerne gøre en ekstra indsats med sortering af affald, når de kan se, at det virker.

Mini-AGV in a steril central department
23. jun 2015

Robotterne kommer! Verdens første fuldautomatiserede sterilcentraler er på vej

Når den nye sterilcentral på Rigshospitalet åbner i 2019, vil det være det første og eneste fuldautomatiserede lager for sterilvarer og pakkeanlæg. NIRAS er totalrådgiver og bruger banebrydende teknologier på Region Hovedstadens nye sterilcentraler på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Solar facade
15. jun 2015

Smart facade dækker 50 procent af skolens strømbehov

Den nye Copenhagen International School i Københavns Nordhavn får en bæredygtig bygningsfacade, der kobler innovativ arkitektur med undervisningsprincipper.

Carsten Toft Boesen, CEO
31. mar 2015

Fremgang og skandinavisk samarbejde i NIRAS

Tættere samarbejde på tværs af Skandinavien har styrket NIRAS, der kom ud af 2014 med ny rekord på både top- og bundlinje.

23. mar 2015

5 gode råd: Sådan scorer du job på DSE-messen

Erfaren messe-rotte fortæller, hvordan du kommer hjem fra DSE-messen med andet end slik i muleposen.

Offshore windmills seen from a boat
09. mar 2015

Ny metode sikrer billigere havmølleparker

Støjdæmpning kan være en betydelig omkostning, når man anlægger nye mølleparker til havs. Ved at tilpasse støjdæmpningen efter de specifikke forhold sparer man millioner uden, at hverken marsvin og sæler kommer til skade.

Carsten Toft Boesen, CEO
06. mar 2015

Carsten Toft Boesen ny formand for FRI

NIRAS adm. direktør står i spidsen for Foreningen af Rådgivende Ingeniører de næste to år. På toppen af hans agenda står arbejdet med at få skabt klare udbudsbetingelser til gavn for både branchen og samfundsøkonomien.

Carsten Toft Boesen, CEO
29. jan 2015

Krav til udbud svulmer op uden værdi

Krav til tilbud på selv små projekter er eskaleret i vand- og miljøsektoren, og juristeriet skaber ingen værdi, det giver ressourcespild og hæmmer innovation og konkurrence.

Coastal erosion along coastline
21. jan 2015

Gambias smukke strande skal beskyttes mod erosion

Atlanterhavet æder Gambias smukke kyststrækning. Det truer turismen, og kysterosionen skal stoppes.

A marsh landscape with a road and a wooden bridge
19. jan 2015

Dansk Arkitekturcenter har fokus på regn – og Sillebro Ådal er med

NIRAS er med på udstillingen ”Regnen kommer” på Dansk Arkitekturcenter og viser med projektet Sillebro Ådal, hvordan klimatilpasning og naturgenopretning går hånd i hånd til gavn for borgerne.

Konrad Rauschenberger, founder of NIRAS
16. jan 2015

Mindeord for Konrad von Rauschenberger

Administrerende direktør Carsten Toft Boesen skriver mindeord om NIRAS' medstifter Konrad von Rauschenberger.

Two large silos on a yellow field
12. jan 2015

Stort biogasanlæg producerer snart 21 mio. kubikmeter gas

Takket være solidt og professionelt fodarbejde er et nyt, stort biogasanlæg i Sønderjylland langt fremme, både i tid og teknologi.

The playground and outside of Sydhavn School
10. jan 2015

Skolen i Sydhavnen København kåret til Årets skolebyggeri 2015

Roser fra overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, til Skolen i Sydhavnen for funktionalitet og design, der arbejder sammen med byrummet.

Man in front of NIRAS Alleroed main entrance. Klaus Søgren Hansen (KSH)
19. dec 2014

Tusinder knækker matematiske julenødder med Klaus

Markedschef Klaus Søgren Hansen kan både sælge ingeniørrådgivning og begejstre folk med kreativ matematik.

Konrad Rauschenberger, founder of NIRAS
17. dec 2014

NIRAS’ stifter Rauschenberger fylder 90 år

Civilingeniør Konrad von Rauschenberger, NIRAS’ stifter og mangeårige direktør, fylder 90 år lørdag den 20. december 2014.

Carsten Heine Lund (CHL)
09. dec 2014

Brobygger på alle planer

Carsten Heine Lund, der fra nytår indtræder i direktionen i NIRAS, har taget turen fra faglig broingeniør til direktør med koncernansvar for infrastrukturområdet. Undervejs har han fået en solid international erfaring, der blandt andet skal bruges til vækst på infrastrukturområdet i Skandinavien.

Man mowing a lawn
05. nov 2014

Milliongevinster ved udbud af kommunale vej- og parkopgaver

NIRAS bistår flere og flere kommuner med at udlicitere deres service på veje og grønne områder. Der er gode penge at spare, og interessen for udbud er stigende.

Festival map
05. aug 2014

Her kan Smukfest blive til smatfest

Campingområderne er ikke i farezonen, hvis et skybrud rammer Skanderborg Festival. Det viser beregninger, NIRAS har foretaget.

Business accessories on a background of diagrams
20. jun 2014

Nyt værktøj gør Novo Nordisks skjulte miljøomkostninger op i kroner og øre

Novo Nordisk vidste ikke, hvor meget den glukose, der indgår som råvare i insulinproduktionen, betød for virksomhedens samlede miljøaftryk. Og svaret overraskede medicinalgiganten.

Drone flying above of field
10. jun 2014

Dronerne indtager Folkemødet

Hvad er de mest oplagte muligheder med den nuværende droneteknologi? Og hvad er forsikringsbranchens holdning til droner? NIRAS deltager sammen med Forsikring og Pension på Folkemødet 2014.

Direction in form of arrows on road
04. jun 2014

Smart asfalt sparer brændstof og CO2

Vejbelægninger med lav rullemodstand kan effektivt reducere CO2-udledningen. Samfundet kan tjene penge på at skifte asfalten ud, viser NIRAS-beregninger.

Front view of an airplane on runway
03. jun 2014

Bæredygtige flybrændstoffer kan blive dansk guldgrube

En målrettet satsning på bæredygtige flybrændstoffer kan skabe 10.000 arbejdspladser – plus et renere miljø. Det viser ny NIRAS-rapport.

Male NIRAS employee. Jens Brandt Bering (JENS)
03. jun 2014

Investeringer kan give nyt eksporteventyr

Et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaber, leverandører og rådgivere kan skabe nye løsninger, som kan løfte dansk eksport. Investerer man milliarder i forsyningssektoren, skal der tænkes innovativt og ambitiøst, mener forretningschef Jens Brandt Bering, NIRAS.

Huge condo fire at night
26. maj 2014

Brandstandard kan give falsk tryghed

NIRAS’ nyansatte brandtekniske rådgiver Henrik Hindborg har i sit DTU-speciale påvist, at anerkendte beregningsmetoder for brandforløb kan være problematiske.

14. maj 2014

NIRAS-ingeniør er den bedste i Europa

Forretningschef Stefan Schmidt fra NIRAS vinder førstepris som årets Young Professional i den europæiske sammenslutning af rådgivende ingeniører, EFCA.

22. apr 2014

Selvfølgelig har Musikkens Hus i Aalborg støjsvage installationer

NIRAS står bag projekteringen af de tekniske installationer i Musikkens Hus i Aalborg. Den digitale model af byggeriet i 3D har blandt andet været brugt til at koordinere de mange tekniske installationer indbyrdes.

Train in motion in a green area
03. apr 2014

NIRAS valgt som rådgiver på Ring 3-Letbane

NIRAS er med i konsortiet, der skal rådgive om Ring 3-Letbanens veje, broer og omlægning af ledninger.

3D of CIS and football fields
19. mar 2014

NIRAS valgt til international skole i Nordhavn

Copenhagen International School har valgt NIRAS, C.F. Møller og NCC til at opføre ny skole i Københavns Nordhavn. En partneringaftale og et fælles projektkontor bliver bærende elementer i at få projektet klar til tiden.

06. mar 2014

Ung NIRAS-ingeniør vinder branchens talentpris

32 år, forretningschef og over 20 års erfaring fra branchen. Årets Unge FRI-Rådgiver, Stefan Schmidt, startede allerede som 10-årig i familievirksomheden Vand-Schmidt. Han bliver kaldt rollemodel for branchen og insisterer på at dele rampelyset med kunder og kollegaer.

Carbon footprint written in sand
04. nov 2013

CO2-beregner skal være lettere at anvende

NIRAS skal videreudvikle kommunernes CO2-beregner, der skal være mere brugervenlig og gennemsigtig i forhold til resultaterne.

A lot of water in the middle of a street
03. feb 2013

NIRAS afhjælper vandproblemer i Abu Dhabi

Med tre pilotprojekter i Abu Dhabi for vandforsyning og spildevand skal NIRAS bl.a. forhindre opstuvning af spildevand i bygninger og et vandspild på 30 procent. Forarbejdet har ført til udvikling af et banebrydende ledelsesværktøj for forsyningsselskaber.

Large building seen from outside at night
17. dec 2012

Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup danner skole

Planlægger man tilgængelighed fra starten af et kontorbyggeri, koster det ikke ekstra. Det er ’Verdens Mest Tilgængelige Kontorhus’ et klart bevis på.

White footbride over a street seen from the side
23. nov 2012

NIRAS-broer nomineret til Nordisk Bropris

De to danske broer, stibroen over Ågade i København og motorvejsbroen over Funder Ådal ved Silkeborg, var de danske bidrag, da Nordisk Vejforum i 2012 uddelte Nordisk Bropris.

Dirt being hold in hands
25. okt 2012

Elektrokinetik og bakterier renser forurenet jord

Med banebrydende metode skal NIRAS som de første i verden udføre elektrokinetisk stimuleret biologisk jordoprensning i fuld skala.

Man sitting in front of laptop
10. maj 2011

Hydrogeologisk model for kommuner som effektivt værktøj for vandplanlægning

Hydrogeologiske modeller, der omfatter en hel kommune, er et vigtigt redskab for vandplanlægning, fornyelse af vandindvindingstilladelser og revidering af de statslige vandplaner. Frederikssund Kommune er i samarbejde med Frederikssund Forsyningsselskab blandt de første til at bruge den nye type model, som er opstillet af NIRAS.

Herlev hospital at night
24. nov 2010

NIRAS bygherrerådgiver på Nyt Herlev Hospital

NIRAS har vundet bygherrerådgivningen for udvidelsen af Herlev Hospital. For 1,6 mia. kr. skal hospitalet udvides med fælles akutmodtagelse og kvinde-barn-center. Den samlede investeringssum for Nyt Herlev Hospital er 2,25 mia. kr.

The outside of the national hospital of Denmark
07. jul 2010

Rådgiver på Riget

Rigshospitalet skal udbygges, og NIRAS skal være bygherrerådgiver.