Eva Paola Kvist Campos: Fra storskala byplanlægning i Mexico til bæredygtig mobilitet i Danmark

CROP Eva Kvist Campos IMG 0469

Eva Paola Kvist Campos er en 33-årig mexicaner, der i øjeblikket færdiggør sin ph.d. i bæredygtig mobilitet i samarbejde med NIRAS. Her fortæller hun om, hvordan hendes baggrund som arkitekt og byplanlægger førte hende til Skandinavien og om forskellene mellem at arbejde i Mexico og i Danmark.

Eva Paola Kvist kommer oprindeligt fra Monterrey, en stor industriby i det nordlige Mexico, men eftersom hun har boet og studeret i fem forskellige lande, har hendes akademiske og professionelle karriere hovedsageligt været international.

“Min personlige interesse i bæredygtig livsstil og mine interesser inden for byplanlægning og bæredygtige forandringer er blevet formet af mine første professionelle erfaringer i Mexico og mine erfaringer med at bo og arbejde i tre skandinaviske lande,” forklarer Eva.

I Mexico arbejdede Eva som byplanlægger for et privat firma i hendes hjemstat Nuevo Leon.

”Min opgave gik ud på at udforme bæredygtighedsstrategien for et nyudviklet byområde, som skulle huse mere end 150.000 beboere. Det var meget fascinerende, men også meget komplekst at planlægge så stort et projekt med så mange interessenter, som havde så stor betydning for andre menneskers hverdag,” siger hun.

En unik oplevelse

Denne oplevelse vakte en nysgerrighed efter at opdage de bedste, innovative metoder inden for byplanlægning. Det førte Eva til Skandinavien, hvor hun ville være en del af de nordiske landes store økosystem inden for innovation og bæredygtighed.

Det har været rigtig spændende at arbejde sammen med mit team i NIRAS. Jeg er meget taknemmelig for den åbenhed, som mit team og kontor har udvist, når det gælder om at modtage en ny kollega fra et andet kontinent. 

Eva Paola Kvist Campos

”Jeg kom til Skandinavien i 2018 for at studere og arbejde med, hvordan man former bæredygtige byer i en skandinavisk kontekst, men også for at kunne bruge min viden fra Mexico som inspiration for andre.”

Ifølge Eva har samarbejdet med NIRAS givet hende en unik chance for at forske og forbedre sine færdigheder i en forretningsenhed, der udvikler og tilbyder nye ydelser med fokus på bæredygtighed.

“Under min ph.d. har jeg mulighed for at involvere mig i det arbejde, som min afdeling i NIRAS udfører og i deres kundeprojekter. Her får jeg praktisk erfaring med at udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger, mulighed for feedback og sparring samt chancen for at drøfte gode innovative muligheder. Det har stor værdi for kunder og kommuner samt for borgere, der dagligt bruger mobilitetsløsninger og transportinfrastruktur,” siger hun.

Arbejdsvaner og kultur i Danmark vs. Mexico

Eva har i årenes løb måttet sande, at den danske og mexicanske arbejdskultur er ret forskellig.

“Det har været rigtig spændende at arbejde sammen med mit team i NIRAS. Jeg er meget taknemmelig for den åbenhed, som mit team og kontor har udvist, når det gælder om at modtage en ny kollega fra et andet kontinent. Der er mange nye ting for både mig og mine kolleger. Jeg tror heller aldrig, at jeg har spist så meget kage før i mit liv. Det gør også, at jeg ikke savner vores tacos hver fredag morgen i Mexico så meget,” siger hun.

Eva har også lagt mærke til forskelle, der handler om livet uden for arbejdspladsen:

Det er rart at se, hvor mange vi er, og at NIRAS investerer i højt kvalificeret research, udvikling og talent. Netværket er et virkelig godt initiativ, hvor vi studerende kan udveksle erfaringer og råd med hinanden

Eva Paola Kvist Campos

“Jeg nyder virkelig balancen mellem arbejde og fritid i Danmark. Arbejdsdagene er kortere med plads til at lave andre aktiviteter. I Mexico var det ret normalt at have frokostpauser på op til to timer, og derfor var man ofte først færdig med at arbejde kl. 19. Desuden bruger folk i Mexico meget tid på transport til og fra arbejdet, for mange har meget langt på arbejde, og der er ofte myldretid – specielt i storbyerne, såsom Monterrey, Guadalajara og Mexico City.”

Ligestilling mellem kønnene er et andet område, hvor Eva har lagt mærke til forskellene mellem de to lande:

“Jeg sætter pris på i Danmarks større repræsentation af kvinder i industrien og generelt mere ligestilling mellem kønnene. I mit hjemland er mange firmaers lederpositioner domineret af mænd, specielt inden for byggemodning og -industri. Jeg var selv den eneste kvinde i en forsamling af mænd. Jeg håber virkelig, at det er noget, som begynder at ændre sig nu.”

Forskelligheder i projekter og organisatorisk perspektiv

Når Eva sammenligner sine arbejdserfaringer fra Mexico og Skandinavien, er der mange forskelle, ikke mindst når det gælder projekternes omfang.

”Der bor over 5 millioner mennesker i Monterrey-området. Det er ret normalt at udvikle nye byområder på over 500 hektar, hvilket er dobbelt så stort som 40 års udvikling af Nordhavns-området. Det giver en anden organisatorisk kompleksitet, fordi man skal sammenbringe bygherrer, statslige myndigheder, ikke-statslige aktører og udbydere af infrastrukturløsninger og få dem til at enes.”

Eva påpeger også, at byerne i Mexico og Danmark har forskellige udformninger, hvilket også giver andre udfordringer, når det gælder bæredygtig mobilitet. I Mexico findes der stadig mange byer, som hovedsageligt er beregnet til biler.

På den baggrund er det ofte udfordrende at overbevise interessenter om vigtigheden i at indføre gå- og cykelstier i de nyudviklede områder, hvorimod dette er meget almindeligt i Danmark.

Godt miljø og samarbejde i NIRAS

Eva understreger, at nogle af de mest spændende ting ved hendes erhvervs-ph. d. skyldes den store variation i arbejdet:

“ I løbet af en normal måned deltager jeg sideløbende med min daglige forskning og udviklingsopgaver også i forskellige konferencer og møder med eksperter i branchen. Desuden deltager jeg også i undervisning på universitet, så der er meget diversitet i min hverdag”.

Men en ph. d. kræver også, at man kan arbejde alene og har evnen til at fokusere.

”En af udfordringerne består i, at en erhvervs-ph. d. varer 3 år, og at arbejdet er meget individuelt. Det kræver et højt engagement og motivation inden for emnet, men også selvdisciplin og gode evner til at lede projekter og koordinere med interessenter.”

Hun understreger, at det har været meget værdifuldt at være omringet af talentfulde mennesker og industrieksperter, som er villige til at samarbejde.

“Der er et godt miljø  for samarbejde mellem sektorer og afdelinger på tværs af NIRAS’ kontorer på landsplan. I mit projekt beskæftiger jeg mig med eksperter fra andre regioner og brancher, som blandt andet arbejder med digitale ydelser som GIS (geografisk informationssystem)  og TOD (transit-oriented development).”

Derudover er Eva også en del af et nyt netværk af studerende, der laver deres erhvervs-ph.d. i NIRAS:

”Det er rart at se, hvor mange vi er, og at NIRAS investerer i højt kvalificeret research, udvikling og talent. Netværket er et virkelig godt initiativ, hvor vi studerende kan udveksle erfaringer og råd med hinanden. ”

Se også:

Vil du vide mere?

Eva Paola Kvist Campos

Eva Paola Kvist Campos

PhD studerende

Allerød, Denmark

+45 4295 5025