Det er Birgittes job at give kunden mest muligt miljø for pengene

6

Seniorrådgiver og kemiingeniør Birgitte Holm Christensen hjælper virksomheder og miljømyndigheder med ’best practices’ inden for miljøkrav – både i forhold til ny viden og miljøgodkendelser.

Som nyuddannet kemiingeniør gik Birgittes først job ud på at måle luftforurening fra kraftværker og industrivirksomheder. Senere byggede hun erfaringer på fra Miljøstyrelsen, FORCE Technology og Coloplast. Den viden nyder både kunder og kolleger godt af i dag.

Hos NIRAS hjælper den dygtige kemiingeniør og seniorrådgiver virksomheder med at finde ud, hvilke krav til det ydre miljø – luft, vand og jord – de skal opfylde, hvis de enten vil udvide deres produktion eller bygge nyt.

Teknikker, der batter

Birgitte arbejder også for myndigheder med at samle erfaringer og beskrive dem i et sprog, alle kan forstå. En aktuel opgave er for Nordisk Ministerråd, der ønsker eksempler på de bedst tilgængelige teknikker (forkortes BAT - Best Available Techniques) for mindre biogasanlæg, der kan behandle 30–100 tons biomasse om dagen. Teknikkerne skal være udviklet i en sådan grad, at alle i branchen har mulighed for at anvende dem både økonomisk og teknisk.

”Måske er der kommet nye teknikker, som beskytter miljøet bedre, eller som giver en tilsvarende miljøbeskyttelse på en billigere måde. Nogle af standardvilkårene kan også være decideret forældede, siden standardvilkårene blev skrevet, fordi markedet ændrer sig, og biogasanlæggene anvender nye typer af biomasse som råvare. Det er et eksempel på et område, hvor vi forventer, at der er behov for at se på BAT med nye øjne,” siger Birgitte og fortsætter:

”I øjeblikket er der en del borger-modstand mod nye biogasanlæg, fordi folk bekymrer sig om lugtgener. Man kan sige, at hvis et anlæg har problemer med lugt, så risikerer man, at det smitter af på resten af branchen. Vi går derfor ud fra, det er i branchens interesse at få delt de gode erfaringer anlæggene imellem om, hvordan f.eks. man kan begrænse lugtproblemer.”

Deler viden på tværs af fag og landegrænser

For at løse opgaven samarbejder Birgitte med kolleger, der til dagligt arbejder med opgaver for biogasanlæg, miljøvurderinger og jordforurening. Kollegerne sidder i afdelinger i Aalborg, Aarhus, Stockholm og Stavanger.

Birgitte har også erfaringer med opgaver som:

  • Opfyldelse af miljøregler i forbindelse med industrivirksomheders anlægs-, bygge- og ombygningsprojekter – f.eks. VVM-bekendtgørelsen.
  • BAT-konklusioner for større industrianlæg – hvilke miljøkrav stiller EU til virksomhederne?
  • Klimastrategi – hvordan en virksomhed kan opgøre og begrænse sit klimaaftryk fra egen produktion, men også fra underleverandører og fra anvendelsen af virksomhedens produkter
  • Biomasse til energi.
  • Miljømærker – Svanen og Blomsten.
  • Kommunikation om miljø – man må ikke bare sige, at ens produkt er miljøvenligt. Du skal også kunne bevise det.

”Lande som Finland, Norge, Sverige og Island har også erfaringer med biogasanlæg. Måske kan de bruge de danske erfaringer, og vi kan have glæde af at høre, hvad de gør? Vi samarbejder desuden med en underleverandør fra Finland. Målet er at hjælpe virksomheder og myndigheder med at få mest muligt miljø for pengene,” siger Birgitte.

Sætter pris på projektarbejde

Som rådgiver hos NIRAS sætter Birgitte pris på det store faglige fællesskab, hvor mange kolleger arbejder med miljø, og hvor endnu flere interesserer sig for beslægtede fag. At arbejde i en projektorganisation tiltaler hende.

”Hos NIRAS har jeg mulighed for at være med på forskellige typer af opgaver. Det bedste ved mit arbejde er at mærke, at folk har brug for det, jeg kan. At være med til at forbedre miljøet, gør mig glad,” siger Birgitte.

Vil du vide mere?

Birgitte Holm Christensen

Birgitte Holm Christensen

Seniorrådgiver

Allerød, Denmark

Uddannet akademiingeniør – kemi, Danmarks Ingeniørakademi, 1988

Ansat i NIRAS siden 2018

Kontakt

Se også