Ny regnvandstunnel falder på et tørt sted

Lasse Madeby (1)

I Hellerup skal en ny regnvandstunnel sørge for, at gader, kældre og haver ikke længere bliver oversvømmet ved skybrud i fremtiden. Når den står færdig, vil tunnelen som del af et nyt regnvandsnet aflaste det eksisterende system og samle regnvand fra hele det centrale Hellerup og lede det ud i Øresund. Lasse Nielsen er projektleder for projektet og har været med siden 2014.

Hvilken rolle har du på projektet?

Først var jeg med til at bistå arbejdet med projekteringen af tunnelen. Jeg havde nemlig fået en god erfaring som projektmedarbejder på et lignende projekt, Damhus-ledningen i Valby, som var mit første møde med en stor tunnel. Den tværfaglige forståelse, jeg havde fået her, brugte jeg til at koordinere de forskellige fagligheder i det nye projekt. Herfra voksede jeg stille og roligt ind i rollen som projektleder, efterhånden som der skete en naturlig udskiftning i projektorganisationen. Jeg styrer økonomien og sørger for at få projektet i hus på den bedste måde.

"Jeg oplever, at jeg er kompetent til at udfordre grænsefeltet mellem faglighederne."

Lasse Nielsen, projektleder, NIRAS

Hvad er det mest spændende ved projektet?

Det er ret tilfredsstillende at se tegninger og idéer blive til virkelighed. I begyndelsen sad vi og designede det overordnede forløb – hvad skal tunnelen hænge sammen med og hvor? Vi legede med forskellige skitser, radiusser og tunnelmaskiner. Hele den skabelsesproces, synes jeg, var sjov. Med min uddannelse har jeg haft fingrene nede i meget forskelligt i løbet af årene, lige fra beton til grundvand og veje, og det giver en god indsigt i, hvad det kræver at designe en tunnel – det er nemlig i høj grad en tværfaglig disciplin. Og så er det spændende at få enderne til at mødes rent praktisk.

Hvad har du lært, som du kan tage med videre?

Jeg er blevet bekræftet i, at de forskellige projektforløb, jeg har været igennem, kombineret med min uddannelsesmæssige baggrund, har gjort mig godt rustet til at håndtere tværfaglige projekter. Den bekræftelse har helt klart gjort mig mere selvbevidst om egne kompetencer og givet mig en mavefornemmelse, som jeg stoler mere og mere på. Jeg oplever her, at jeg både internt såvel som eksternt er kompetent til at udfordre grænsefeltet mellem faglighederne. Desuden skaber en ydmyg tilgang til projektet et tillidsfuldt forhold til kunden, entreprenører og andre involverede, når man er åben om tidsplaner, økonomi og udfordringer.

Vil du vide mere?

Lasse Nielsen

Lasse Nielsen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

Uddannelse: Vand- og miljøingeniør fra Aalborg Universitet, 2007

Stilling: Ekspertisechef, Vand & Forsyning Øst

Ansat siden 2007

Alder: 36 år

Kontakt

Se også