Jens binder fremtidens teknologier sammen med nutidens udfordringer på renseanlæg

JMPO Portraet

”Jeg vil gerne binde forskning og udvikling sammen med virkeligheden. For jeg tror på, at alle udfordringer kan løses, det handler ’bare’ om at finde den rigtige løsning til det konkrete projekt, og det er det, jeg brænder for,” fortæller Jens Munk Poulsen, som er teamleder for renseanlæg i NIRAS.

Jens er oprindeligt uddannet diplomingeniør i kemi og bioprocesteknologi, og har brugt hele sit arbejdsliv på at gøre de danske renseanlæg mere effektive, energioptimerede og bedre for miljøet.

”Jeg tror, jeg har løst energioptimeringsopgaver på over 30 renseanlæg i Danmark, både store og små, og jeg bliver aldrig træt af lægge det puslespil, som det i virkeligheden ofte er, når man skal have overblik over såvel de biologiske og kemiske processer på anlægget som de mekaniske, eltekniske og digitale komponenter. Det hele skal jo spille sammen, hvis vi skal ende med en god løsning på alle parametre.”

Og her hjælper det, at Jens selv har været hele vejen rundt om renseanlægsfaget. ”Jeg startede med at være med til at udvikle måleudstyr til måling af lattergas på renseanlæg i samarbejde med en producent, og jeg har også arbejdet virkelig meget med rådgivning indenfor energiscreeninger og optimeringer. Derudover har jeg siddet i over 5 år som fagleder og driftsleder på et renseanlæg, så jeg har en rigtig god forståelse for, at de gode ideer og nye teknologier, vi kommer med, også skal kunne fungere rent praktisk ude i virkeligheden. Det gør helt sikkert samarbejdet med kunderne nemmere.” konkluderer Jens.

Udover de mange trin i en renseproces, er det også vigtigt at huske, at spildevand jo ikke bare er spildevand. Sammensætningen kan være helt forskellig fra anlæg til anlæg, og det samme gør sig således gældende for renseprocesserne. Jens Munk Poulsen har arbejdet i mange år med offentligt spildevand, men han har også stor erfaring med industrispildevand, og det har givet ham en fordel, mener han selv. ”Jeg har set utroligt mange forskellige problematikker ved at skulle rense spildevand med en helt særlig sammensætning, og det har lært mig at stille skarpt og lægge det helt rigtige føromtalte puslespil. Kravene fra myndighederne er klare, og vi skal have det hele med, når vi bygger renseprocessen op, ellers overholder vi ikke de udlederkrav, der er.

”I det store faglige landskab er jeg specialist indenfor renseanlæg, men ’indenfor hegnet’ ser jeg faktisk mig selv som generalist. Jeg forstår driften og alle de forskellige rensetrin, så jeg tænker meget holistisk i min opgaveløsning. Jeg tror, det er en fordel, at jeg både har arbejdet som produktudvikler, driftsleder og rådgiver på renseanlæg.”

Jens Munk Poulsen, teamleder for renseanlæg i NIRAS.

Digitalisering er den røde tråd

”Selv om jeg har arbejdet med mange forskellige elementer i renseprocessen, har digitalisering været et gennemgående tema i alle årene. Styring og regulering via automation, målinger og dataopsamling er essentielt, hvad enten det er energioptimering, mindre lattergasudledning eller noget helt tredje, der er målet,” fortæller Jens.

Og netop det at gøre noget ved lattergasudledningen, er Jens særligt velbevandret i.

”Jeg ved godt, at det lyder som en floskel, men jeg er et kæmpe friluftsmenneske, og jeg valgte faktisk den her levevej, fordi jeg gerne vil gøre noget for miljøet. Det gør jeg, når jeg hjælper vores kunder med at implementere digitale løsninger til at monitere og nedbringe udledningen af lattergas, for lattergas er en stor synder, som vi skylder fremtidige generationer at håndtere bedre.”

”De digitale muligheder vi har i dag, er jo nogle helt andre end dem jeg startede ud med” erkender Jens, ”og det er også grunden til, at jeg har så stor fokus på forskning og udvikling. Vi må aldrig slå os til tåls med, at det vi gør er ’godt nok’. Vi kan og skal altid arbejde for at gøre tingene endnu bedre. Det er i virkeligheden den primære motivation for mig,” slutter Jens.

Vil du vide mere?

Jens Munk-Poulsen

Jens Munk-Poulsen

Gruppeleder

Aarhus, Denmark

+45 2260 0308

Se også: