Thomas projekterer jernbaner for 6 milliarder kroner i Norge

Final Thomas Thro Normal 9102 1

Ingeniør Thomas Riis Østergaard er som dansker vild med at arbejde i Norge. For tiden er han områdekoordinator og fagansvarlig på et gigantisk jernbaneprojekt med ti km nyt dobbeltspor, to tunneler og en togstation i centrum af Moss, der er 800 m lang. Projektet er NIRAS’ til dato største infrastrukturprojekt.

Fra rørlægger i Randers til områdekoordinator og fagansvarlig på et milliardprojekt i Norge. Ingeniør Thomas Riis Østergård, 33 år, har nydt godt af en stejl læringskurve, siden han valgte at supplere sit håndværkerfag med en ingeniøruddannelse og dimitterede fra Aalborg Universitet i februar 2016 som diplomingeniør og siden begyndte hos NIRAS i 2018 efter 2,5 år hos en anden rådgiver.  

Efter et år lokkede en kollega ham et smut til Norge for at assistere på et motorvejsprojekt. Thomas blev, for Norges milliardinvesteringer i ny infrastruktur byder på mange, store og fagligt udviklende projekter.

Flere dage om ugen tilbringer han på et projektkontor i kystbyen Moss 60 km syd fra Oslo, hvor han på projekteringssiden repræsenterer NIRAS på et gigantisk jernbaneprojekt. Thomas skal få samarbejdet med entreprenørkonsortiet MossIA ANS til at køre som smurt i olie - eller nu, hvor vi er i Norge, glide som velsmurte ski.

”Det er bare lettere at få et godt samarbejde, når man sidder sammen. Man kan rejse sig op, tage tegningen i hånden og brainstorme på løsninger, hvis der opstår udfordringer. Projektet er i byggefasen, og uforudsete ting kræver hele tiden en hurtig løsning,” siger Thomas.

Tværfaglige udfordringer og forskellige kulturer

Projektet i Moss har et samlet budget på 6,3 mia. norske kroner og indeholder blandt andet 10,3 km nyt dobbeltspor, hvoraf 5 km er i tunnel og en ny station i Moss. Danmark har ikke jernbaneprojekter af den størrelse. Dem er der til gengæld mange af i Norge.

”Norske infrastrukturprojekter sætter turbo på din faglige og personlige udvikling, hvor du prøver meget på kort tid,” siger Thomas.

I begyndelsen var det en udfordring, at han skulle holde alle projekterings-designpræsentationer for NIRAS’ store kunden Bane NOR på engelsk.

”Jeg havde sommerfugle i maven, da der er mange meget fagspecifikke ord, men nu er jeg på hjemmebane,” siger Thomas.  

Han peger også på, at han dagligt skal forholde sig til mange tværfagligheder inden for f.eks. veje, jernbaner og kloakker, og entreprenøren har ansatte fra både Spanien, Tyskland, Italien og Frankrig med forskellige kulturer.

Synergier melle NIRAS’ kontorer i Norden

Til forskel fra Danmark er der i Norge ofte krav om, at alt bliver modelleret i fuldt 3D. Det stiller store krav til de NIRAS-medarbejdere, der sidder og designer de forskellige fagdiscipliner.

”I Danmark kan man i de fleste tilfælde godt nøjes med en god ”gammeldags” tegning, men dette projekt er modelbaseret. Det betyder, at der sjældent bliver produceret tegninger, og at alle detaljerne i stedet bliver modelleret i 3D. Det er udfordrer, og NIRAS-designerne er virkelig på arbejde. Det hele skal med og hænge sammen,” siger Thomas.

Til det store designarbejde nyder NIRAS godt af synergier fra de forskellige nordiske kontorer, hvor alle arbejder sammen på tværs af lande. Vejene bliver f.eks. tegnet af medarbejdere i Oslo, Allerød og Aalborg. Ledninger, kloakker, fjernvarme og regnvandsforanstaltninger fra Aarhus, overfladevand fra Stockholm og landskabstilpasning i Allerød.

Tag til Norge

På hjemmekontoret i Oslo sætter Thomas pris på god sparring fra eksempelvis NIRAS’ direktør for Norge, Theis Tarp Rasmussen, og at være en del af et ungt team, der er gode til at være sociale sammen.

”Unge mennesker skal bare se at komme af sted. Det er spændende og udviklende at komme til Norge, og du kan komme med på projekter, hvis størrelse slet ikke findes hjemme i Danmark,” opfordrer Thomas.

Om Sandbukta–Moss–Såstad-projektet

Jernbaneprojektet Sandbukta–Moss–Såstad skal forbedre kapaciteten for både passagerer og fragt og skabe grundlaget for bedre togrejser for folk, der bor på Østlandet. Projektet er en del af Bane NORs opgradering af intercity-forbindelserne i det sydøstlige Norge.

Bane NOR bygger 10 km dobbeltspor på strækningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i syd, inklusive to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km og en ny jernbanestation i Moss.  

Forberedelsesarbejdet startede i efteråret 2017. Byggeriet startede på hovedarbejdet i 2019. De første tog er planlagt til at køre i 2024. Projektet afsluttes i 2025.

MossIA ANS

Entreprenørkonsortiet MossIA ANS består af rådgivningsfirmaerne Implenia Norway og ACCIONA. 

NIRAS’ rolle på projektet

Sammen med rådgivervirksomhed Dr. Techn. Olav Olsen og MossIA ANS’ tekniske afdelinger er NIRAS ansvarlige for projekteringsledelsen, 3D-modeller, anlægskonstruktioner, afvanding, ledninger, vejarbejder, Moss-stationen og landskabsarbejder.

Vil du vide mere?

Thomas Riis Østergaard

Thomas Riis Østergaard

Consultant

Oslo, Norway

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: