Niels møder kunderne og kollegerne i dialogen: ”Den åbne dialog er afgørende for et godt samarbejde”

Niels Engelhard

Niels Engelhard Philipsen, market and project director i NIRAS, arbejder til daglig med at udbrede kendskabet til NIRAS i Danmark og i Norge inden for jernbanebranchen, og det gør han bl.a. gennem relationsopbygning, netværk, ved kundemøder og i go-to-marked-tiltag.

Niels startede i NIRAS i 2023 efter mange år som projektdirektør i en konkurrerende virksomhed i Danmark, hvor han med sin specialistviden inden for signal, driftssikkerhed og processer arbejdede på norske jernbaneprojekter.

Niels' solide kendskab til det norske marked er vigtigt i hans arbejde som projektchef for NIRAS jernbaneprojekter for kunderne Banedanmark og norske Bane NOR. 

”Jeg går fra en specialistrolle til en generalistrolle, hvor jeg skal sætte mig ind i flere forskellige fagområder, og det synes jeg er utrolig spændende. Det er også nødvendigt, for at jeg kan hjælpe til i alle fagområder af projektet. De norske projekter kræver et bredt tværfagligt kompetencefelt, og det er vi gode til i NIRAS, nemlig at byde ind med eksperter inden for bl.a. geoteknik, signal, kørestrøm og stærkstrøm. At vi kan vise vores faglighed i bredden, er et kæmpe plus,” siger Niels.

Derudover er Niels afdelingsleder for NIRAS’ jernbaneafdeling.

”Som projektchef og afdelingsleder får jeg både muligheden for at sætte min faglighed i spil og være med på projekterne, som ens kollegaer arbejder på hver dag,” siger han.

Den vigtige dialog i kunderelationen

En væsentlig del af Niels’ arbejde som Market Director er at vedligeholde og opbygge relationer til nuværende og nye kunder. Ifølge Niels bliver det endnu mere essentielt og endda et konkurrenceparameter i et voksende marked, at den personlige dialog og kunderelationer sættes på niveau med pris og kvalitet.

”Vi skal være nytænkende og pleje relationerne til vores kunder, og det optager meget af min tid, hvilket jeg også synes er rigtig vigtigt og spændende. Vi har mange forskellige kunder, så når vi går ind i et projekt med en ny kunde, er det afgørende at opbygge et godt samarbejde. Det gør du ved at lære kunden at kende og forstå udfordringerne, de står overfor. Ligeså vigtigt er det at opbygge et fælles samarbejde med kunden. Det sker ved en åben og tillidsfuld dialog, så kunden ved, at vi er tilgængelige, og at vi sikrer kvalitet både i projektet og i relationen,” fortæller Niels.

For Niels er det også vigtigt at pleje netværket gennem kaffemøder, gå-hjem-møder, i de korte uformelle telefonopkald og ved nordens største jernbanekonference, RAILcph.

Det kollegiale og sociale i hverdagen er vigtigt

Niels kendte ikke til NIRAS før han startede, og det som især har overrasket Niels, er kulturen i NIRAS.

”Vi har en stærk kultur og flad struktur i NIRAS, og det oplevede jeg med det samme i mødet med med mine kolleger enten gennem de mange spændende projekter eller i sociale arbejdsrelaterede sammenhænge. Det skal ikke undervurderes, den effekt det har at føle sig velkommen og en del af NIRAS ”familien” inden for meget kort tid. At vi lærer hinanden at kende og agerer som et stærkt team, er også med til at styrke samarbejdet på tværs af fagområder, hvor vi har rigtig mange engagerede og dygtige eksperter. Musketerånden er mærkbar, og vi vil gerne i mål sammen – ikke hver for sig,” understreger Niels. 

Vil du vide mere?

Niels Engelhard Philipsen

Niels Engelhard Philipsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 6011 4256

Se også: