Mikael fik kickstartet karrieren i det Vestjyske

MKLA 1

Mikael Kjærgaard Laursen har masser af ansvar og stor variation i arbejdet som ung anlægsingeniør i Vestjylland.

Mikael Kjærgaard Laursen arbejder for NIRAS i Holstebro og elsker den variation i arbejdet, som findes på lokale kontorer. Lynhurtigt efter sin ansættelse kastede vestjyden sig over ret store opgaver med planlægning og projektledelse. Og netop mulighederne for at få ansvar tidligt er blandt fordelene ved at arbejde på et lokalt kontor, mener Mikael, som kommer fra en lille by nær Viborg, hvor han bor i dag.

Ingeniørfaget fangede Mikaels interesse allerede på HTX i Skive. Her skulle han lave beregninger, facadetegninger og detailprojektere parcelhuse og koble dette med konkrete opmålinger af blandt andet tagkonstruktioner. Kombinationen af beregninger, planlægning og projektledelse optager Mikael, der elsker ingeniørfagets muligheder for at løse konkrete problemer – og se løsningerne blive realiseret i tæt samspil med lokale kunder, partnere og borgere.

Hvad er det gode ved at arbejde som ingeniør i Holstebro?

På et lille kontor som vores er opgaveporteføljen meget varieret. Jeg blev ansat som anlægsingeniør, og det var som udgangspunkt til at skulle detailprojektere. Men jeg har meget tidligt haft mulighed for at sidde med mange forskellige opgaver – herunder projektledelse og planlægningsopgaver – man kan sige, at jeg er med i projekterne fra start til slut. Eksempelvis har jeg arbejdsdage, hvor jeg er ude hele dagen til byggemøder og tilsyn væk fra skrivebordet, og det er super sjovt at se, hvordan de løsninger, vi projekterer, bliver realiseret i virkeligheden. Men der kan også være dage på kontoret, hvor jeg går mere i dybden med en planlægnings- eller projekteringsopgave, der skal løses. Det er derfor, at NIRAS Holstebro er et godt sted at arbejde.

Hvad sætter du pris på i dit arbejde?

Mange ting. Men jeg arbejder eksempelvis også som projektleder og sidder ofte til møder sammen med både kunden og entreprenørerne. Alene dette, med at man har en god dialog og kan snakke både om arbejdsmæssige ting og om løst og fast, er spændende. Det giver et godt samspil og gør alle glade og giver i sidste ende et rigtig godt resultat. Det er dejligt, at det kan lade sig gøre.

Hvad er dit mest spændende projekt?

Hvis jeg skal vælge ét projekt, vil jeg nævne kloakseparering af Ringkøbing by. Jeg har fra begyndelsen siddet med planlægningen af, hvordan vi skal separere en større del af byen, og hvordan regnvandet skal ledes ud til recipienten. Efterfølgende har vi delt projektet op i etaper, hvor vi udfører detailprojekteringen og får projekterne udført. Samtidig er der kommet et klimaprojekt ind over, hvilket har betydet, at separeringen også skulle tilpasses i forhold til klimasikring af den indre by. Det har været en meget spændende proces, som stadig er i gang og vil køre mindst et par år endnu.

Hvad er det mest udfordrende, du har arbejdet med?

Det var mit første, store projekt efter kun halvandet år som uddannet. Det var en indre ringvej i Ringkøbing, som skulle separatkloakeres, og hvor både kommunen og Vejdirektoratet var vejmyndigheder på forskellige dele af vejen. Herudover skulle der også laves arbejde i forbindelse med jernbanen, så Banedanmark var også med på dele af projektet. Det var ret udfordrende som forholdsvis nyuddannet at skulle være projektleder og tilsynsførende på et større projekt, hvor der skulle koordineres med flere forskellige interessenter. Det var virkelig ‘learning by doing’, og jeg lavede da også nogle ‘fejl’, som dog heldigvis let kunne rettes op. Læringskurven var stejl, og jeg fik en masse ansvar tidligt. Det kunne jeg virkelig godt lide, også selvom det indimellem giver lidt slag. Det må man tage med, og det husker man.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde i NIRAS?

Jeg kan virkelig godt lide den variation, der er i opgaverne. Jeg kan godt lide projektledelse, fordi man kommer ud og har en konkret og nær dialog med både kunderne og borgerne. Jeg arbejder blandt andet for Energi Viborg. Lige nu har vi et projekt i min barndomsby Stoholm, som ligger uden for Viborg. Det er sjovt at lave et projekt i en by, hvor du kender ”alle” indbyggerne. Vi skulle sammen med bygherren informere borgerne om en konkret, ny løsning på et regnvandsprojekt. Mange var nogle ældre herrer, som jeg kender fra dengang, jeg var lille. Det var sjovt at skulle fortælle og forklare nogle mennesker, som har været en stor del af byen, om en løsning, jeg har været med til at finde på. Det er en god følelse.

Vil du vide mere?

Mikael Kjærgaard Laursen

Mikael Kjærgaard Laursen

Rådgiver

Holstebro, Denmark

+45 4810 5728