Han sætter kundernes dagsorden på tavlen

Jesper Christiansen Jec (1)

Projektleder Jesper Christensen er den innovative generator, når kunderne vil afprøve noget nyt og anderledes.

Gennem de ti år, civilingeniør Jesper Christensen har arbejdet i NIRAS, har hans ledere haft et gennemgående problem med ham: Kunderne spørger efter ham på projekterne i en grad, som simpelthen ikke kan lade sig gøre.

De kan sagtens forstå kunderne, for de får en rådgiver, som ikke bare kan sit fag. Han sørger også for, at projekterne kommer i mål.

Det viste han senest som rådgiver for Aalborg Kommunes ’nye’ klimavej, hvor kommunen, NCC Roads og NIRAS i samarbejde projekterede Danmarks længste vej med permeabel belægning.

Vandet kan sive igennem, så man undgår oversvømmelser. Selv i skybrud med 120 mm regn på kort tid vil den nye permeable asfalt og den underliggende drænløsning efterlade vejen uden en pyt.

Som projektleder var Jesper den innovative generator, da kommunen gerne ville afprøve noget nyt og anderledes på strækningen for at få erfaringer til fremtidens klimaudfordringer.

Tålmodighed og diplomati

Jesper er god til at snakke med folk. Det er både med kunder, myndigheder og også emsige eller blot lidt utrygge naboer til projekterne. Samtidig er han god til at få kolleger med forskellige fagligheder til at arbejde sammen.

De evner var der brug for, da Lufthavnsvejen i Aalborg blev til Danmarks længste klimavej. Grundvandsspejlet ligger højt, så når vandet siver gennem asfalten, skal det ledes de rigtige steder hen. For at skabe den løsning var der mange parter, som skulle tages i ed.

Her var Jespers tilgang at forstå, hvad hver enkelt interessent havde på spil og forklare dem, hvor udfordringerne lå for at skabe lige netop denne løsning. Begge dele med store mængder tålmodighed og diplomati.

”Min arbejdsglæde henter jeg i en slags skabertrang: Når du kommer omkring problemerne og ser projekterne vokse,” siger Jesper.

Vil du vide mere?

Jesper Zygmunt Christensen

Jesper Zygmunt Christensen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

Født: 1981

Uddannelse: Civilingeniør, Aalborg Universitet, 2007 - Vand & Miljø med hovedvægt på afløbsteknik

Ansat i NIRAS siden 2007

Kontakt

Se også