VVS- og ventilationsspecialisten: ”Vi bygger verdens bedste børnehospital”

Employeeportrait Jorgen Berner Jorgensen Jbej Ns 02524

Teknikumingeniør Jørgen Berner Jørgensen er en del af det arkitekt- og ingeniørteam, der tegner og projekterer Rigshospitalets nye børnehospital ’BørneRiget’. Motivationen er i top, fordi han føler sig som en del af noget større, hvor holdet præsterer i fællesskab.

VVS- og ventilationsspecialist Jørgen Berner Jørgensen trådte sine første, tekniske barnesko på Rigshospitalets byggepladser som tilsynsassistent. I dag har han føjet over 40 års erfaringer med mekaniske installationer til sit CV, men arbejder nu igen på Rigshospitalet. Denne gang er han fagleder og skal sikre perfekt ventilation, varme og vand mv. til patienter, personale og pårørende på Danmarks nye børnehospital, BørneRiget.

”Jeg kan godt lide, at vi løfter det faglige ansvar for alle hospitalets tekniske anlæg i fællesskab. På de mekaniske installationer er vi fem ingeniører og en teknisk designer, og vi forholder os i vores løsninger hele tiden til, hvordan vi sikrer personalets arbejdsbetingelser, de syge børns omgivelser og muligheder for at beskæftige sig, samt hvordan forældrene kan følge deres børn,” siger Jørgen.

Han understreger desuden vigtigheden af, at vi som ingeniører tænker holistisk i vores løsninger:

”Se dig omkring. Næsten alt, du får øje på, har været igennem en ingeniørhånd,” siger han.

Og det med at løfte det faglige ansvar er også i højsædet på det nye børnehospital. Derfor sidder Jørgen og hans kolleger de fleste dage i ugen ikke på NIRAS’ hovedkontor i Allerød, men sammen med arkitekterne fra Arkitema Architects og 3xN på et projektkontor i Carlsbergbyen i København.

”Vores ambition og motivation er at bygge verdens bedste børnehospital. Derfor prioriterer vi et fagfællesskab arkitekter og ingeniører imellem, så vi kender hinanden og kan udveksle erfaringer. Vi skriver ikke bare mails, men går over til hinanden. Det giver en anden kommunikation og et bedre projekt. Den erfaring er anvendt med succes på andre projekter,” siger Jørgen.

Gransket mange supersygehuse i Danmark

Som fagleder inden for VVS- og ventilationssystemer skal Jørgen følge med i den nyeste udvikling. I kraft af NIRAS’ position som Danmarks største sygehusrådgiver har Jørgen været så heldig at være i berøring med de fleste af de store supersygehuse. Han har gransket projekterne og fulgt dem videre. Det har givet en enorm viden, som han kobler med erfaringer fra samarbejdet omkring udenlandske sygehusprojekter.

”Alle lande har hver deres forskellige løsningsmetoder og fokusområder. Vi er langt fremme i Danmark bl.a. med åbenheden over for forældres mulighed for at følge børnene i indlæggelser. Men når vi ser på mit fagområde inden for ventilation, skal vi kigge til Sverige. De har et langt mere ’naturligt’ syn på behovet for ordentlige ventilationsforhold. Så det er en naturlig ting at skæve til løsninger derfra,” siger Jørgen.

Blander unge med ældre

Jørgens lyst til at kombinere viden på kryds og tværs for at opnå de bedste løsninger gælder også i forhold til generationer. Hans yndlingsudtryk lyder:

”Jeg er ikke ung nok til at vide alt”.

Med det mener han, at man skal være ydmyg over for sit fag. Der er som regel ikke bare en løsning, der er den rigtige. Nyuddannede ingeniører skal lære, at tingene som regel ikke er så simple, at de kan slås op i en facitliste. Derfor er det godt at blande unge med ældre og ældre med unge i projektgrupper – igen for at sparre og optimere den faglige udvikling.

Gode til at lytte

Jørgen har tidligere været ansat i et andet af Danmarks store ingeniørhuse. Hos NIRAS oplever han, at der bliver lyttet til medarbejderne, at den enkelte medarbejder har en værdi, og at ledelsen er åben for udviklingsmuligheder.

”Jeg brænder for faglige udfordringer og vil gerne være med til at sikre et højt faglig niveau. Det lytter man til i NIRAS, og da firmaet har den største sum af projekter inden for byggeriet i Danmark, får jeg rig mulighed for at præge mange interessante projekter," siger han.

Installationsfaget kalder flere ingeniører

Jørgen vurderer ud fra  flere års erfaring som gransker af nogle af landets største byggeprojekter, at dygtige fagingeniører inden for installationsområdet er en mangelvare.

”Her er et område med sikker beskæftigelse,” siger han.

Vil du vide mere?

Se også