Byrum Og Landskab Billede Til Sektorside Min

Planlægning & Mobilitet

Vi arbejder helhedsorienteret med, hvordan byudvikling, landskabsplanlægning og mobilitetsløsninger kan underbygge en bæredygtig fremtid.

I NIRAS har vi stolte traditioner for et stærkt internt samarbejde på tværs af fagligheder, hvor vi skaber innovative løsninger og synergier for at imødekomme kunders ønsker og behov. Byudvikling, landskabsplanlægning og mobilitetsløsninger hænger sammen og påvirker borgernes liv og bevægelse i byen, provinsen såvel som på landet. Derfor rådgiver vi altid ud fra en helhedsorienteret tilgang for at opnå det bedste sammenspil imellem byudvikling, transport, landskab, klimatilpasning og mobilitet.

Fremtidens byudvikling

Vi udvikler byer og landskaber i tæt dialog med myndigheder, bygherrer, borgere og en række andre interessenter. Bæredygtighed og digitalisering er fundamentet for vores tilgang til planlægning på alle niveauer, og vi kan trække på et bredt felt af tekniske kompetencer i huset for at levere gennemarbejdede og helhedsorienterede løsninger.

Fremtidens byudvikling bliver stadig mere effektiv og gennemtænkt via de muligheder, der ligger i digitaliseringen. Som rådgiver bidrager vi til at udnytte de seneste teknologiske fremskridt i byudvikling via vores engagement i projekter med både offentlige og private aktører.

Vi benytter digitale platforme til at indsamle data, der giver nye indsigter samt en bredere borgerdialog og udvidet interessentinddragelse. Vi analyserer og visualiserer disse data, så de kan omsættes i 3D bymodeller og digitale planer, som giver solide beslutningsgrundlag og effektiviserer snart sagt ethvert projekt inden for alle planlægningsdisciplinerne.      

Landskabsplanlægning med merværdi

I NIRAS har vi en afdeling med godt 25 byplanlæggere og landskabsarkitekter. Vi har mangeårig erfaring med at indtænke store, bystrategiske visioner i de konkrete projekter. Og vi er passionerede i vores projekttilgang, som altid har fokus på oplevelser, funktionalitet og en snert af poesi.  

Vores dygtige landskabsarkitekter står for skitsering, ide og udformning samt projektering – herunder materialevalg, detaljering, beplantning, belægning og inventar – i alle typer projekter. Vi er vant til at agere i tæt samspil med både myndigheder, developere og andre projektpartnere. Sådan skaber vi igennem videnbaserede, kreative og tværfaglige processer værdi for vores kunder, for brugerne og for samfundet som helhed. Resultatet er unikke og mere bæredygtige projekter inden for landskabsarkitektur.

Som rådgiver inden for landskabsarkitektur har vi desuden den markante fordel, at vi er en del af et stort, innovativt rådgivningshus og dermed let kan inddrage kolleger inden for fagdiscipliner som eksempelvis byggeri, vand og forsyning samt trafik og veje.

God mobilitetsplanlægning

NIRAS arbejder strategisk med mobilitetsplanlægning for at sikre at alle borgere – uanset alder, køn og fysiske eller sociale udfordringer - kan bevæge sig frit i samfundet. God mobilitetsplanlægning tager højde for alle transportbehov, skaber trygge rammer for stop og skift, og samtænker transport med byplanlægning.

Vi tænker på brugerne først: Eksempelvis de borgere som skal kunne komme trygt på natarbejde eller gå i skole, langt fra hvor de bor. Borgere med handikap skal have lige muligheder for at bruge den kollektive transport, og familier skal kunne få hverdagen til at hænge fornuftigt sammen, selvom man ikke har en bil til rådighed, og både skal hente børn, købe ind og passe fritidsaktiviteter.

Vores eksperter har særligt fokus på at fremme bæredygtig mobilitet, der understøtter et sundt hverdagsliv og tilgodeser klimavenlige transportløsninger. Vi har mange års erfaring i at skabe grøn transport, trygge knudepunkter og lokalt funderede løsninger med udgangspunkt i brugernes behov. Det gør vi ved at indgå i dialog med borgere og interessenter, forstå den lokale kontekst og arbejde helhedsorienteret på tværs af fagligheder og sektorer. 

Med trafikanalyser og trafiksimuleringer kan vi desuden hjælpe med at analysere eksisterende eller ny infrastruktur, så det planlægges til fremtidens transportbehov og trafikmønstre.

Ydelser

Vil du vide mere?

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

Thomas Kruse Wichmann

Thomas Kruse Wichmann

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 6020 8057