Vand-entusiast sikrer Danmark mod oversvømmelser

Niras 1039

Civilingeniør Jakob Badsberg Larsen beregner de klimaløsninger, som sikrer Danmark mod oversvømmelser fra massive mængder regn.

I fremtiden får vi op til 40 % mere regn i form af flere og kraftigere regnskyl over Danmark. En af dem, der forbereder samfundet til vådere tider, er civilingeniør Jakob Badsberg Larsen. Han beregner og dimensionerer klimaløsninger i alle afskygninger – lige fra store skybruds- og tunnelprojekter til klimatilpasning ved lokal afledning af regnvand (LAR).

Skybrudstuneler på Vesterbro og i Valby

Et af de projekter, Jakob er dybt involveret i, er HOFOR’s store tunnelprojekter på Vesterbro og Valby. Den øgede mængde regn i fremtiden vil HOFOR lede ned i to store skybrudstunneler for at undgå overbelastning i byens kloakker. Jakob har lavet udregninger til tunnelerne, som bliver op til tre meter i diameter, hvor de er størst.

”Det er meget motiverende at lave konsekvensberegninger på løsninger og finde de bedste af dem. Hvad sker der, hvis tunnelernes diameter kun er to meter? Hvor meget vand kommer så igennem, og er det nok? Oftest er der flere løsninger til et projekt, og så er det op til bygherren, hvilke de foretrækker,” fortæller han.  

"Efterhånden voksede min interesse for at se, hvordan natur hænger sammen med fysik. Her var arbejdet med vandprojekter virkelig en øjenåbner."

Jakob Badsberg Larsen

Den rette kombination af natur og fysik

At Jakob endte som civilingeniør med speciale i vand og miljø var egentlig lidt tilfældigt. I begyndelsen af hans studietid arbejdede han på store anlægsprojekter inden for broer og højhuse, men han kom ad sideveje til at beskæftige sig med vand.

”Efterhånden voksede min interesse for at se, hvordan natur hænger sammen med fysik. Her var arbejdet med vandprojekter virkelig en øjenåbner,” fortæller Jakob, som kort efter sin ansættelse i NIRAS var med i hele processen bag godsbanearealet i Aalborg, som også skulle tilpasses til fremtidens klima.

Plads til faglig udvikling

For Jakob er det helt afgørende, at han udvikler sig fagligt i de projekter, han er en del af. Derfor har han også i stigende grad projektlederkasketten på sideløbende med sin rolle som fagkoordinator.

”Der er rum til, at jeg kan udvikle min karriere i den retning, jeg har lyst til. Den flade struktur i NIRAS gør, at afstanden mellem afdelingerne er kort, og der er ikke meget bureaukrati. Det gør det nemt både at sparre med kolleger fra andre steder i huset og få flere roller i projekterne. Det er en stor kvalitet.”

Vil du vide mere?

Se også