På Næstved-kontoret lærer Kirstine hele tiden noget nyt

KINI

Et lokalt og nationalt netværk af specialiserede fagkolleger sikrer konsulenten i jord- og grundvandsforurening, at hun hele tiden kan kombinere ny viden med kendt viden.

Kirstine Bräuner Nielsen er cand.scient. i biologi-bioteknologi og arbejder som konsulent med jord- og grundvandsforurening hos NIRAS i Næstved.

Kirstine har været med til at undersøge en tjæreforurenet grund ved Køge Havn forud for et byggeri i tæt samarbejde med kollegaer placeret i Næstved og Allerød. Formålet er at afgrænse og få et detaljeret billede af forureningen, så man ikke bygger, hvor forureningen er kraftigst.

”Jeg får udvidet mine kompetencer og viden, da jeg ikke tidligere har arbejdet med NIRAS’ Geoprobe - et lille køretøj på larvefødder, som kan måle forureningsniveauet i jorden - og de prøvetagningsmuligheder, den byder på,” fortæller Kirstine.

Som ressourceperson for Region Sjælland, er Kirstine også med til at gennemgå det historiske materiale for potentielle brandøvelsespladser og andre mulige PFAS kilder, samt forureningsundersøgelser i Region Sjælland, der leder efter PFAS-kilder til forurening af grundvandet i området omkring Tune.

Med på både små og store projekter

Næstved-kontoret tæller 12 medarbejdere, der fordeler sig på fagligheder som miljø, vand, forsyning og infrastruktur. Kirstine synes, at det er rart at gå på arbejde med et godt fællesskab og ditto kollegaer til faglig sparring og uformelt sjov.

Nemt at sparre med kolleger

Kirstine synes, at hun fra det lokale kontor formår at have en tæt kontakt til kollegaer i firmaets andre forretningsenheder og et indblik i, hvad de går og arbejder med til daglig.

"På et lokalkontor får du alle fordelene ved det lille, nære kontor i det daglige og et nationalt netværk af andre 2600 NIRAS-kolleger at trække på. Du får mulighed for at være med på mange forskellige store og små projekter”

Kirstine Bräuner Nielsen

”Det er utroligt nemt at sparre med kollegaer uden for ens eget fagområde. Det er en stor fordel, når et projekt griber om sig, og der fx skal bygges en vej over et forurenet område, eller en forurening kan spredes med dræn eller overfladevand,” siger hun.

En udfordring ved at være lokal rådgiver kan være, at resten af hendes kollegaer i samme team sidder et andet sted f.eks. på hovedkontoret i Allerød, og at hun ikke lige er en del af den vidensdeling, der fx sker over frokosten eller ved kaffemaskinen. Men det er der en løsning på.

”I min afdeling gør ledelsen en stor indsats med små onlinemøder med mulighed for sparring, og så er folk ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail,” siger hun.

Vokser med opgaverne

Skal Kirstine pege på de bedste ting ved hendes arbejde, lyder svaret, at det er fagligt spændende, og at hun hele tiden lærer noget nyt, som hun kan kombinere med det, hun allerede ved.

”Kollegaerne på mit eget kontor giver mig indblik i, hvad vi kan i NIRAS, og de kollegaer, som sidder lidt længere væk inden for samme fagområde, giver mig et meget stort netværk at sparre med. Jeg vokser med opgaverne,” siger hun.

Vil du vide mere?

Kirstine Bräuner Nielsen

Kirstine Bräuner Nielsen

Konsulent

Næstved, Denmark

+45 4299 8337

Se også: