På Holbæk-kontoret sætter Kasper pris på samarbejde med lokale bygherrer

KSD

Et mix mellem mindre lokalprojekter og større opgaver på hovedkontoret giver gode rammer for faglig udvikling.

Kasper Sandal er ingeniør i byggeteknologi og arbejder med regn- og spildevand hos NIRAS i Holbæk. Indimellem krydrer han sin hverdag med anlægsopgaver. I øjeblikket projekterer han en byggemodning til erhvervsgrunde nord for Svebølle. Projektet hedder Svebølle Erhvervspark og er et område på 15 ha.

Kasper synes, at det er et spændende projekt, fordi han arbejder på tværs af fag sammen med flere medarbejdere fra Miljø- og Infrastrukturafdelingen, der alle hører til på lokalkontoret i Holbæk. Derudover er der mange elementer i spil som terrænregulering, jordvold, regnvandsbassin, vejanlæg og regn-, spildevands- og forsyningsledninger. Det er en motivationsfaktor at få det hele til at hænge sammen.

Viden fra +2000 medarbejdere i ryggen

Holbæk-kontoret tæller 25 medarbejdere inden for vand, miljø, veje og jord- og grundvandsforurening. Kasper sætter pris på en hverdag med et lille, nært kontormiljø støttet af viden i ryggen fra +2000 medarbejdere.

”De lokale projekter med en lokal bygherre giver ofte et tættere samarbejde med større engagement,” siger Kasper.

Veksler mellem Holbæk og Allerød

Ligesom det er fordel med en stor organisation i ryggen, kan afstanden til hovedkontoret og afdelingslederen også være en udfordring. Derfor tager Kasper turen til Allerød en gang i mellem. Det er med til at opbygge et netværk og kontakter i nogle af de andre afdelinger.

Kasper nyder frihed til at planlægge sin arbejdstid og opgaver. Han har gode muligheder for faglig udvikling gennem både store og små projekter.

”Fra Holbæk-kontoret kan du arbejde på de mindre lokalprojekter og de større opgaver på hovedkontoret. Det giver stor mulighed for faglig udvikling og afveksling i hverdagen”

Kasper Sandal

Nærhed og kort transporttid

Kontoret i Holbæk har plads til flere dygtige medarbejdere, og Kasper opfordrer til at blive hans nye kollega.

”Du kan arbejde på de mindre lokalprojekter og de større opgaver på hovedkontoret. Det giver stor mulighed for faglig udvikling og afveksling i hverdagen, om det så omhandler projektering af afløbssystemer, udarbejdelse af udbudsdokumenter, inspektioner, fagtilsyn mm.,” siger Kasper og fortsætter:

”Der er stor tillid fra ledelsen, frihed under ansvar og en flad organisation, hvor du har medbestemmelse i både projekter og dagligdagen. Og så er transporttiden kort, og nærheden på lokalkontoret også værd at nævne,” tilføjer han.

Vil du vide mere?

Kasper Sandal

Kasper Sandal

Fagleder

Holbæk, Denmark

+45 4810 5785

Se også: