NIRAS ALLK Domicile NS 02177

Om NIRAS

Vi bygger morgendagens samfund bæredygtigt

Hvordan bygger man en CO2-neutral juicefabrik? Hvad kræver det at udvide togforbindelserne i det uvejsomme Østnorge? Hvordan bør verdens bedste børnehospital konstrueres? Og hvad skal der til for at beskytte havpattedyr, fisk og fugleliv, når den kommende energiø skal anlægges i Nordsøen? Det er den slags spørgsmål, som NIRAS finder svar på. 

NIRAS er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke markedspositioner i Nordeuropa og globale projektleverancer. Vi arbejder på 7.000 igangværende projekter fra vores 61 kontorer i Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika. Men uanset hvor i verden du møder os, så arbejder vi med digitalisering, bæredygtighed og kvalitetsrådgivning som hjørnesten.      

Viden forpligter

Vores 3.000 medarbejdere er ikke bare en vigtig del af virksomheden. Vores medarbejdere er NIRAS – fordi det vi sælger, er viden, der skaber bæredygtig fremgang. Vi ansætter mennesker, der står op om morgenen hver dag med den ambition at skabe bedre liv og levevilkår.

Derfor er NIRAS frontløber, når det handler om at realisere målbare fremskridt inden for FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi bakker dedikeret op om verdensmålene, men vores erfaring rækker meget længere tilbage. Faktisk har vi arbejdet med bæredygtighed i mere end 30 år – længe før begrebet opstod.

NIRAS blev grundlagt i 1956. Dengang var Grønland vores primære marked, og rådgivningen var fortrinsvist inden for miljøområdet. I dag arbejder vi i hele verden med forretningsområderne byggeri, infrastruktur, udviklingsbistand, procesindustri, forsyning, miljø samt data, analyse og planlægning.

Vi arbejder systematisk med et Business Integrity Management System, der bidrager til at sikre os mod enhver type korruption og bestikkelse. Vores politikker på området er i overensstemmelse med gældende OECD og FIDIC anbefalinger

Læs mere om vores forretningsetik, klimaregnskab og Corporate Social Responsibilty.

årsregnskab årsrapport

NIRAS årsrapport 2023

3000

medarbejdere

61

kontorer

7000

projekter