Energy Sector Page Image

Energi

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for vedvarende energi. Med energirådgivning til virksomheder og offentlige kunder bidrager vi til mere bæredygtige samfund.

Siden 1980’erne har vi ydet energirådgivning til vores kunder. Et stigende behov for energi – og med tiden også et stigende fokus på grøn omstilling af energisystemer samt øget efterspørgsel på en mere bæredygtig energiforsyning – betyder, at NIRAS har opbygget stor erfaring med energirådgivning til virksomheder.

Den voksende efterspørgsel på energi intensiverer på den ene side udfordringer som eksempelvis internationale forpligtelser til at sænke drivhusgasemissioner, opstilling af nationale mål for vedvarende energi og ønsket om høj forsyningssikkerhed. Men samtidig er omkostningerne ved grønne energiteknologier faldende, mens innovation inden for smart grids, biobrændstoffer og energilagringsteknologier har øget chancerne for et succesfuld skift til vedvarende energikilder.

Teknologier til vedvarende energi

Når det gælder vedvarende energi og teknologierne inden for dette felt, hjælper NIRAS med ekspertrådgivning i alle projektets faser. Vi udfører forundersøgelser (feasibility studies), miljøredegørelser (VVM), teknisk design, projektledelse, indkøb og teknologivalg samt tilsyn med byggepladsen. Og vi stræber efter konstante fremskridt via vores fokus på digitalisering og innovation.

NIRAS har solid erfaring med den grønne omstillings udfordringer og muligheder fra talrige projekter, der har implementeret vedvarende energikilder i energisektorer både i Danmark og internationalt. Som eksempler kan nævnes:

  • Solcelleanlæg (PV anlæg) og termisk solenergi
  • Vindenergi på land og offshore
  • Bioenergi (biomasse og biogas)
  • Overskudsvarme fra industrien
  • Lavtemperatur fjernvarme
  • Brint
  • Affald til varme
  • Biobrændstoffer via Power-to-X og CO2-fangst (CCSU - Carbon Capture and Storage)
  • Termisk energilagring
  • Varmepumper

Ved at implementere disse teknologier hjælper vi vores kunder med at øge andelen af vedvarende energikilder i energiforsyninger verden over.

Energiplanlægning

NIRAS har opnået stor erfaring med planlægning og design af energisystemer samt implementering af bæredygtig energi, fordi vi har udarbejdet udviklingsplaner for energiforsyninger – både på regionalt såvel som nationalt niveau. Vi har desuden bistået med integration af forsyningsnet, smart grids, microgrids og avanceret modellering samt analyser.

Vores ekspertrådgivere har mangeårig erfaring med ingeniørarbejde, projektering, projektledelse samt dialog med og ansøgninger til myndigheder om tilladelser, lovkrav, finansiering, støtteordninger og tilskud.

CO2-reduktion

Vi hjælper også virksomheder, forsyningsselskaber og kommuner med at kortlægge og reducere deres udledninger af CO2 og andre drivhusgasser. Vores tilgang er at kombinere markedsledende ekspertviden med de seneste teknologier i et tæt samarbejde med kunder og partnere. For eksempel har vi udviklet avancerede værktøjer og beregnere, der kan udarbejde carbon footprints samt opgøre udledninger af CO2 og andre drivhusgasser for både enkelte virksomheder – såvel som på kommunalt, regionalt samt nationalt niveau. Desuden har vi dokumenteret erfaring fra adskillige projekter om klimakompensation og CO2-offsetting.

Vi oplever, at stadig flere af vores kunder ønsker at handle efter og måle på bæredygtighed med afsæt i FN’s Verdensmål (SDG). Derfor har vi både udviklet dialogværktøjer og opbygget erfaring fra talrige projekter, hvor FN’s Verdensmål er blevet implementeret med konkrete og målbare initiativer.   

Ydelser

Vil du høre mere?

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

Jens Brandt Bering er direktør for forsyning i NIRAS og står i spidsen for 325 ekspertrådgivere inden for energi, affald og vand. Jens er uddannet civilingeniør og har 15 års ledererfaring fra rådgiverbranchen.

Kontakt

Michael Lassen Schmidt

Michael Lassen Schmidt

Seniorprojektleder

Odense, Denmark

Michael Lassen Schmidt er ingeniør og afdelingsleder i NIRAS. Han har mere end 30 års ledererfaring inden for industri og energi. Michael har dyb ekspertise inden for fjernvarme, strategisk energiplanlægning og -forsyning samt grønne energiløsninger.

Kontakt

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Projektchef

Allerød, Denmark

Niels Bahnsen er civilingeniør og projektdirektør i NIRAS. Han har mere end 35 års projekt- og ledelseserfaring inden for vedvarende energi, konventionel energi, miljøteknologi samt energieffektivitet.

Kontakt