Danmarks første selvkørende bus på vej i Aalborg

Ung I Niras Billede Thomas

Inden længe kører en af Danmarks første selvkørende busser rundt i Aalborg Øst på Astrup-stien. Den skal fragte borgere, der ikke er så mobile, fra deres bopæl til anden offentlig transport og butikker for at øge tilgængeligheden i området. Det er et pilotprojekt, og NIRAS har projekteret stien samt de handicapvenlige perroner på stoppestederne. Thomas Nissen har været rådgivende ingeniør på projektet og bistået med sine kompetencer inden for vej og trafik.

Hvad er din rolle på projektet?

Jeg har projekteret stien – altså tegnet stiens forløb fra a til b samt manøvreret den ind i området. Det er en kombineret sti for den selvkørende bus og cyklister. Jeg har dialogen med arkitekterne, som har tegnet perronerne, så vi løbende får sikret, at vi både får det bedste udseende på perronerne samt den bedste anlægsopgave. Jeg arbejder overordnet for at skabe størst mulig tilgængelighed i projektet for målgruppen – nemlig gruppen af borgere, der ikke er så mobile.

"Det hele skal spille sammen, og derfor er man nødt til at finde den bedste løsning tværfagligt. Det, synes jeg, har været en øjenåbner."

Thomas Nissen, civilingeniør, NIRAS

Hvad har du lært, som du kan tage med videre?

Projektet har været særdeles tværfagligt med mange udfordringer undervejs. For eksempel går stien igennem en ældre tunnel, hvis højde ikke passede med bussens. Derfor blev vi nødt til at sænke stien under tunnelen, samtidig med at vi tog højde for de nedgravede ledninger og tunnellens manglende armering. Det hele skal spille sammen, og derfor er man nødt til at finde den bedste løsning tværfagligt. Det, synes jeg, har været en øjenåbner. Måske har arkitekten nogle idéer, som ikke spiller sammen med vores projektering eller omvendt. Det handler om at finde den gyldne mellemvej – og til det nøjagtige budget, som projektet har. Hverken mere eller mindre. 

Hvad synes du om at være ung i NIRAS?

Det er superfedt. Jeg får masser af ansvar, selvom jeg er ung. Jeg bliver kastet ud på dybt vand, men der er altid en redningskrans i form af erfarne kolleger. Mentaliteten her er, at de unge skal udfordres, og det passer mig godt. I kraft af min uddannelse har jeg to fokusområder – vej og trafik – og jeg får lov til at arbejde med begge dele og derved udnytte hele min faglighed. Det giver god mening, når man for eksempel kan afvikle en problemstilling trafikalt og spare anlægsdelen. Derudover arbejder jeg henimod at blive projektleder.

Vil du vide mere?

Thomas Nissen

Thomas Nissen

Rådgiver

Aalborg, Denmark

Uddannelse: Civilingeniør inden for Byggeri og anlæg med speciale i Vej & Trafik, Aalborg Universitet, 2016

Stilling: Civilingeniør, Infrastruktur

Ansat siden 2017

Alder: 27 år

Kontakt

Se også