Trafikplanlægger til kamp for gnidningsfri trafik

Img 8142

Når nye veje, parkeringspladser og lyskryds bygges, er der brug for en trafikplanlægger, som kan sikre glidende trafik. Trafikplanlægning har stor betydning for borgerne, derfor optager det Jan Ingemann Ivarsen.

Som civilingeniør i by og trafik arbejder Jan Ingemann Ivarsen i dag med trafikplanlægning på NIRAS’ kontor i Aalborg. Derudover er han leder for 16 medarbejdere i afdelingen for infrastruktur. Det er den stærke forbindelse til borgernes hverdag, som gør, at det netop er trafikplanlægning, han brænder for.   

”Menneskelig adfærd er en stor del af trafikplanlægning. Nogle gange agerer mennesker forskelligt - andre gange ens. Der er en stærk menneskelig faktor i trafikplanlægning. Derfor kan man ikke sætte to streger under et regnestykke – det kan jeg godt lide,” siger han.

I denne video fortæller Jan Ingemann Ivarsen om sin uddannelse og sit arbejde i NIRAS. Og så fortæller han, hvorfor ingeniøren udgør rygraden i ethvert samfund. 

Motiveret af tæt kontakt til borgerne

Jan Ingemann Ivarsen valgte ingeniørvejen, da han altid har været mere glad for tal end bogstaver – men han kunne ikke undvære det menneskelige aspekt i sit arbejde. I sin studietid blev han klar over, at det var trafikplanlægning, han ville forfølge i sin karriere.   

”I arbejdet med trafikplanlægning møder man de borgere, som hver dag skal bevæge sig rundt i trafikken. Det kan være til borgerinddragelsesmøder, hvor de giver deres input til forskellige løsninger. Det er vigtigt, at færdslen glider sikkert og hurtigt,” siger han. 

Ligesom trafikplanlægning kommer tæt på den enkelte borger, kommer ledelse tæt på den enkelte medarbejder. Det menneskelige aspekt ved ledelse betød, at Jan Ingemann Ivarsen tidligt valgte og gå ledervejen. I dag er han leder for den afdeling, hvor han startede for mere end 10 år siden.  

Forstår sine medarbejderes opgaver

Selvom Jan Ingemann Ivarsen i dag er afdelingsleder, er han stadig projektleder på flere forskellige sager. På den måde får han mulighed for at sætte sin faglighed i spil og komme tæt på de projekter, medarbejderne hver dag arbejder på.     

”Det, at jeg arbejder som projektleder, er afgørende for min rolle som afdelingsleder. Det giver mig en bedre forståelse for, hvad det er for nogle udfordringer, mine medarbejdere står over for. Det giver samtidig en respekt, at man kan snakke med om det faglige,” siger han.

Vil du vide mere?

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Se også: