Geologen, tankbilerne og den smarte jord

Joan Krogh 3235 Edit (2)

Geolog Joan Krogh har NIRAS’ største samling af tankbiler fra hele verden. Når hun ikke arbejder som fagleder på store projekter, slår hun dagligt et slag for en mere bæredygtig måde at håndtere overskudsjord på.

Det hele begyndte med en blå juleplatte med en tankstation tilhørende Det Danske Petroleums Aktieselskab fra 1927. Platten fik Joan Krogh af sin mand, fordi hun arbejdede med olie, og hun tog den med, da hun begyndte på sit nye arbejde i NIRAS i 2009.

En kollega så platten og gav hende et messingskilt med de påmalede ord ’BP Oil’ – kort for The British Petroleum Company. En anden kom forbi med en retro BP-tankbil.

Det blev starten på NIRAS’ største samling af tankbiler, der pt. tæller over 150 stykker. Samlingen er dog ikke Joans primære bedrift.

Håndterer jord på Papirøen

Som geolog er Joan ansat i afdelingen for Miljø, hvor hun arbejder med jordhåndtering og forurening. Udover den store personlige interesse for olie og tankbiler er hun fagleder på en lang række projekter.

Hun har igennem årene stået for gravearbejder, at skrive kontrakter, planlægge processer, udarbejde myndighedsbehandling og stå for salg og kundekontakt i mange forskellige projekter. Lige fra oprensning af oliespild fra fyringsolietanke hos private grundejere til at håndtere jord og forurening på den nye Papirøen i København, FN Byen på Marmormolen og Fæstningskanalen i Kongens Lyngby.

Smart Jord er Joans bord

Bæredygtig jordhåndtering er en af Joans kæpheste, og hun har derfor været med til at søsætte NIRAS-initiativet Smart Jord. Det skal sikre, at man genanvender overskudsjorden fra byggeprojekter i lokalområdet så smart og praktisk som muligt. Det sparer både kunden for transporten og miljøet for CO2-udledningen.

Her er erfaringen, at tidlig planlægning giver mulighed for at vælge de mest bæredygtige og økonomisk fordelagtige løsninger.

”Jeg er stolt af, at vi har sat branchens standard for, hvordan man genanvender overskudsjord i byggeprojekter. Bliver vi tidligt nok inddraget i projekterne, kan vi nemlig lave mulighedskataloger med scenarier for, hvor og hvordan jorden kan genbruges. Er jorden ren, kan den for eksempel bruges til bakkelandskaber lokalt,” fortæller Joan.

Tankbiler 3166 Beskaaret

Unikt socialt fællesskab

Hun har tidligere arbejdet for Franck Miljø- & Geoteknik, hvor hun vurderede geotekniske jordprøver, og siden i ORBICON og miljørådgivningsfirmaet DGE, hvor hun var miljøsagsbehandler. I NIRAS fik hun dog hurtigt flere kasketter på, og derfor kan hun i år fejre 10-årsjubilæum.

”Det sociale fællesskab og arbejdsmiljøet er ret unikt her. Min samling tankbiler ville jo ikke eksistere, hvis ikke det var for mine betænksomme kolleger, der synes, det er sjovt at give mig biler fra hele verden. Det er ret fantastisk,” fortæller Joan.

Hun uddyber: ”Derudover er det skønt at arbejde et sted, hvor frihedsgraden er så stor. Jeg får lov til at tage mine foretrukne kasketter på i projekterne, som altid er varierede og sjove.”

Vil du vide mere?

Joan Krogh

Joan Krogh

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

Uddannet geolog fra Københavns Universitet i 2000

Ansat i NIRAS siden 2009

Kontakt

Se også