Vand Sektor Side

Vand

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for hele vandkredsløbet. Lige fra håndtering af grundvand, vandløb og søer til produktion af drikkevandsforsyning, samt spildevand, afløbsteknik og klimatilpasning.

Vand er afgørende for ethvert samfund. Rent vand er en nødvendig forudsætning for enhver livsform. Men vandressourcerne er konstant under pres; fra forurening med miljøfremmede stoffer og for mange næringsstoffer, overløb fra vores afløbssystemer og pres på biodiversitet. Derfor er bæredygtig vandhåndtering altafgørende.

Samtidig er vand en infrastrukturel udfordring for enhver by og nation på grund af klimaforandringerne – uanset hvor i verden, man befinder sig. En holistisk og tværfaglig indsats er altafgørende for at håndtere udfordringerne og samtidig udnytte synergier.

NIRAS har flere end 300 ingeniører og vandspecialister, som tilsammen har komplet indsigt i alle vandkredsløbets forskellige dele. Derfor kan vi tilbyde ekspertrådgivning inden for alle disciplinerne, der har med vand at gøre.

Drikkevand

Vi hjælper vores kunder med at sikre fremtidens drikkevandsforsyning ved at designe næste generations vandværker og procesanlæg. For eksempel arbejder vi med at implementere blødgøring, fjerne pesticider og skifte til mere bæredygtige materialer. Vores ekspertviden sikrer desuden, at kunderne opnår bedre vandkvalitet og forsyningssikkerhed ved at opgradere til mere effektive distributionsnetværk med fokus på digitalisering og online modellering. Og vi hjælper med planlægningen og analyserne, der sikrer en bæredygtig indvinding samt beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Vores varemærke er den helhedsorienterede tilgang i projekterne, som tænker hele vandkredsløbet ind. Vi jagter de tværfaglige løsninger, som opstår i tæt samarbejde med kunder og partnere. Samtidig stræber vi efter fortsatte fremskridt i vandsektoren igennem digitalisering, innovation og Asset Management. Sådan hjælper vi med at skabe bæredygtige løsninger til hele vandkredsløbet – via partnerskaber med høj faglighed og konstant kvalitet i projektleverancerne.

Spildevand

Vi tilbyder rådgivning, som fremtidssikrer spildevandsselskaber – både i forhold til klimaforandringerne og de øgede krav om effektiviseringer fra myndigheder. Vi bidrager i alle projektfaser for afløbssystemer og renseanlæg. Lige fra foranalyser og planlægning over projektering og til udbudsproces samt byggeledelse for nybygning såvel som renoveringer.

Vores eksperter inden for behandling af spildevand assisterer med strukturplaner, vurderinger af kapacitet samt driftsoptimeringer på baggrund af den seneste nye viden og teknologi. Sådan hjælper vi vores kunder med at bygge fremtidens renseanlæg. Den udvikling handler om at føre nye renseanlæg videre fra de forventede og lovmæssige krav og inspirere samfund i andre dele af verden til at arbejde med ressourcegenvinding, som vi gør i Danmark. Innovation er nøglen, og her har NIRAS solid erfaring med, hvordan spildevandets ressourcer kan udnyttes igennem digitale og mere bæredygtige løsninger. Visionen er en fremtid, hvor renseanlæg bliver til ressourceanlæg – og det er den udvikling, som vi hjælper vores kunder til at realisere.

Vi hjælper desuden med at projektere alle typer af afløbssystemer og løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR). Sådan bidrager vi til morgendagens klimatilpassede byer med avanceret hydraulisk modellering, masterplaner og digitalt design i 4D.

Klimatilpasning

Effektive løsninger til vandkredsløbet kræver bredt, tværfagligt samarbejde. Vores ekspertrådgivere designer klimatilpasning af storbyer såvel som mindre bysamfund og landområder. Vi planlægger ’vandets vej’ i tæt samarbejde med vores 250 ekspert-kolleger fra Infrastruktur. Sammen bygger vi storskala skybrudstunneler, alle typer pumpestationer såvel som kystbeskyttelse og stormflodssikring.

Desuden er én af vores specialiteter de naturbaserede løsninger til kreativ klimatilpasning på kanten af byen, hvor biodiversitet og rekreative områder integreres i klimaløsningerne.

Sådan tilbyder vi vores kunder fordelene ved holistiske løsning til hele vandkredsløbet – som bliver gjort mulige i kraft af en stærk tradition for tværgående samarbejde og den samlede viden fra NIRAS som et multidisciplinært rådgiverhus med alle fagligheder samlet under ét tag.

Ydelser

Vil du vide mere?

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

Jens Brandt Bering er direktør for forsyning i NIRAS og står i spidsen for 325 ekspertrådgivere inden for vand, energi og affald. Jens er uddannet civilingeniør og har 15 års ledererfaring fra rådgiverbranchen.

Kontakt

Michael Chr. Hansen

Michael Chr. Hansen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

Michael Chr. Hansen er forretningschef for vand og energi i NIRAS. Han har 20 års ledererfaring fra rådgiverbranchen og desuden mange års erfaring med projektledelse inden for vandforsyning.

Kontakt

Jesper Zygmunt Christensen

Jesper Zygmunt Christensen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

Jesper Christensen er forretningschef for afløb og spildevand i NIRAS. Han har 14 års erfaring som afdelingsleder samt projektleder og har især arbejdet med bygherrerådgivning til afløbs- og spildevandsområdet.

Kontakt