Christina Rex Kjær Hansen: Nyvalgt FRI-YP-formand i Jylland med forkærlighed for videndeling

Christina Ny Fri Formand Udenfor

Christina nåede kun kort at være menigt medlem af ”FRI – Young Professionals”, før hun blev valgt til formand i Jylland. Måske fordi hendes iver efter at dele viden og møde mennesker med andre fagligheder lyser ud af hende.

Christina er ingeniør hos NIRAS i Aarhus og arbejder med infrastruktur. Men egentlig drømte hun slet ikke om at blive ingeniør og var først et smut forbi Handelshøjskolen. Den uddannelse gav dog ikke rigtig mening. Først da hun valgte ingeniør-vejen, faldt alt på plads. Og nu er hun i den grad blevet involveret i ingeniør-branchen med hendes nyvalgte post som formand for ”FRI - Young Professionals, Jylland”; et netværk for ingeniører op til 40 år under FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Hvordan er NIRAS blevet din arbejdsgiver?

I februar 2018 er det et år siden, jeg blev ansat. Men mit ”forhold” til NIRAS går længere tilbage. Jeg startede i praktik i august 2015, og det resulterede i et job som studentermedhjælper. Det har givet mig ret mange fordele at være her under mit studie, særligt i forhold til at have fået et netværk. For det netværk har også været positivt i forbindelser med opgaver på studiet.  

Hvorfor lige infrastruktur?

Jeg har altid godt kunne lide infrastruktur, så fagområdet passer godt til mig. I stedet for at blive stillet en opgave, skal jeg ofte løse et problem; fx fordi der er svære terrænforhold, trafikproblemer, pladsmangel eller lign. Det kræver, at jeg kan være kreativ og tænke i forskellige løsninger. Og så synes jeg det er fedt, når der er mange fagligheder med ind over et projekt – det kunne være landskabsarkitekter eller konstruktions- og afvandingsingeniører, hvor vi sammen skal finde den bedste løsning.

Hvad betyder især noget for dig i forhold til dit arbejde?

Helt klart ny viden. Jeg tror på, at vi kan lære rigtig meget af hinanden, også selvom vi ikke har samme faglighed. Det gælder for den sags skyld også på tværs af forskellige rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Det er også årsagen til, at jeg i NIRAS har involveret mig i det, vi kalder ”Faglig frokost”. Her er jeg med til at arrangere interne oplæg, hvor en kollega deler ud af sin viden fra for eksempel et projekt eller en ny metode. Så samtidig med, at man får stillet sin fysiske sult, får man også ”fodret” hjernen. Det, synes jeg, er et rigtig godt tiltag.

Hvorfor valgte du i første omgang at engagere dig i FRI – YP?

Jeg har egentlig ikke rigtig vidst, hvad FRI var for en størrelse, og hvad jeg som ung ingeniør kunne få ud af foreningen. Derfor begyndte jeg at engagere mig og deltage i netværkets faglige oplæg og sociale arrangementer. Kort efter blev jeg hevet ind i styregruppen, og da de pludselig stod og manglede en formand, blev jeg valgt. Jeg tror, de kunne mærke, at jeg brændte for at engagere mig i det og godt kan lide at komme ud og møde mennesker med andre fagligheder og på den måde få ny viden.

Hvad vil du gerne opnå som formand for FRI – YP, Jylland?

Først og fremmest vil jeg gerne være med til at formidle, hvad FRI er, og hvad man som ung ingeniør kan få ud af at være med. Det behov havde jeg selv, så andre har det måske på samme måde. Mit indtryk er, at FRI – YP i København er rigtig godt etableret, med stor  opbakning og mange arrangementer. Det har inspireret mig.

Arrangementerne i Jylland er af høj kvalitet, så dem skal vi helt sikkert fortsætte med. Men mit mål er også at øge antallet af medlemmer, også i styregruppen, for så vil vi kunne få et rigtig stærkt netværk – og så vil det politiske aspekt måske kunne komme til at fylde mere.

Har du overhovedet tid til andet end arbejde og FRI?

Jeg er nok lidt typen, der har et ekstra gear og har svært ved at sige nej til en opgave, hvis det lyder spændende. Så jeg indrømmer, at ingeniør-verdenen fylder meget. Men jeg har den holdning, at den tid, man bruger på at få tværfaglige viden, ikke kan prissættes. Det gælder uanset om det er videndeling internt i NIRAS eller i FRI. 

Men jeg bruger nu også tid på andet end arbejde og netværk. Jeg elsker Aarhus og går rigtig meget op i, hvad der sker i byen. Jeg går også rigtig meget op i madlavning – og så har jeg forresten det sorte bælte i karate.

Vil du vide mere?

Christina Rex Kjær Nielsen

Christina Rex Kjær Nielsen

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 6039 4409

Se også