Rick arbejder med kystbeskyttelse på internationale projekter

Rpko Rick Kool Phd

Hollandske Rick Kool er tæt forbundet til havet – i sit arbejde såvel som i fritiden. Han arbejder med kystbeskyttelse ud fra en særlig metode (DAPP), som tager højde for klimaforandringernes uforudsigelighed.

Rick Pieter Kool fra Holland er uddannet civilingeniør med speciale i kystbeskyttelse. Oprindeligt drømte han om at blive arkitekt, men under et open day-program stødte han på civilingeniøruddannelsen efter en rundtur i et laboratorium, hvor man arbejdede med beregninger af vandstrømninger og skråningsbeskyttelse ved kystsikring i stor skala.

Arbejdet fangede omgående hans interesse, og efter en master på DTU arbejder Rick Kool i dag med naturbaseret kystbeskyttelse i NIRAS, hvor han både byder ind med international erfaring og stor viden om kystbeskyttelse.

For Rick handler det at være ingeniør om altid at finde den bedste løsning baseret på tilgængelige data. Det er super interessant at arbejde i naturlige omgivelser og se løsninger samt ideer realiseret i den virkelige verden, fortæller han.


Havet er hans kald: Til hverdag sidder Rick fordybet i beregninger om havvandsstigninger. I fritiden er han en passioneret surfer.

Hvordan havnede du i NIRAS?

Efter en bachelor med fokus på kystbeskyttelse i Holland samt forskningsprojekter med naturbaseret kystbeskyttelse i Mekong-deltaet i Vietnam samt i Jakarta, Indonesien, besluttede jeg mig for at tage min master som civilingeniør på DTU. Kort efter kom jeg til NIRAS i Allerød. I processen var jeg til et interview med to seniormedarbejdere, hvor vi talte meget om klimaforandringernes påvirkning af kystbeskyttelse. Det var en virkelig interessant samtale. Jeg endte med at få tilbudt jobbet og begyndte i februar 2021.

Du arbejder meget med en metode, der kaldes DAPP. Hvad er det?

DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways) er en hollandsk udviklet metode til planlægning, der kan håndtere fremtidige usikkerheder ved klimaforandringer – eksempelvis betydningen af havvandsstigninger for investeringer i infrastruktur. Problemet er, at vi ikke reelt ved, hvor meget vandet vil stige, når vi ser mange årtier frem, og dette gør intervallerne i forudsigelserne meget store. Vi vender tingene på hovedet og designer et portfolio af mulige løsninger, som relativt hurtigt kan tilpasses efter de konkrete havvandsstigninger i lokalområdet. Dermed ender du ikke med at bygge eksempelvis en mur eller et dige, som efter mange år ikke kan tilpasses, fordi havvandsstigningerne er større end oprindeligt forventet. Du vil vide i god tid, hvilke mulige løsninger du har, så du relativt hurtigt kan skifte retning og tilpasse kystbeskyttelsen, hvis det er nødvendigt.

Du bruger DAPP i New Zealand, hvad handler det projekt om?

Her undersøger vi specifikt tilbagetrækning af infrastruktur som en mulig løsning på havvandsstigninger. Generelt kan du beskytte din infrastruktur med nye investeringer, men du kan også vælge at flytte infrastrukturen. Emnet er ret kontroversielt, men i mange deltaer verden over, er der ikke tilstrækkelig økonomisk kapacitet til foretage de nødvendige, løbende investeringer. Dette gælder blandt andet i New Zealand, hvor mange lokalsamfund er små og ligger afsides. Derfor har de måske ikke økonomiske midler til hele tiden at betale for kystbeskyttelse, men skal i stedet overveje at trække sig tilbage. Dér bruger vi DAPP til at analysere, hvilke grænseværdier man står med, før man skal flytte infrastruktur og indbyggere. I projektet ser vi alene på infrastruktur som eksempelvis håndtering af spildevand og stormflod, der ofte vil være baseret på tyngdekraften, og hvis funktion vil blive negativt påvirket ved havvandsstigninger – især i de flade områder. Dette arbejde skal samtidig håndteres sammen med eventuelle flytninger af indbyggere, så det er meget komplekst.

Hvad sætter du pris på i dit arbejde?

For mig handler arbejdet som ingeniør meget om det med at løse problemer; alle projekter har jo sine særlige udfordringer, som er spændende at kaste sig over, uanset om det er i Danmark eller globalt. Det er også meget tilfredsstillende at arbejde på større projekter, som vil gøre en reel forskel og betydet noget for mange menneskers liv.

Hvad kan du bedst lide ved at arbejde i NIRAS?

Det team, jeg sidder i, er virkelig stærkt. De er alle meget vidende og erfarne. Jeg befinder mig i en periode med masser af læring, hvilket holder mig travlt beskæftiget med en bred vifte af projekter over hele verden. NIRAS har en lang erfaring med kystbeskyttelse, som jeg lærer af, samtidig med at jeg oplever, at jeg kan bidrage til holdet blandt andet med indsigt i DAPP-modellen. Det er virkelig spændende.

Vil du vide mere?

Rick Pieter Kool

Rick Pieter Kool

PhD studerende

Allerød, Denmark

+45 4299 8382

Se også