NEDLÆGGELSE AF OPSTEMNING VED VANDMØLLE

Vandløb befries for gammel vandmølle

Ledreborg Å har fået genskabt sit oprindelige forløb med et stort, naturligt fald. NIRAS har rådgivet Lejre Kommune, da opstemningen ved én af åens vandmøller skulle nedlægges som en del af processen.

job

Datadrevet specialist til vandløb

Er du drevet af at arbejde med data som et produkt inden for vandkredsløbet? Læs mere om de aktuelle jobmuligheder på NIRAS' Vandløbsteam her.

Nyhed

Lidl vælger LINK og NIRAS som rådgivere til nyt hovedkontor

Kontrakterne er nu underskrevet, og det bliver arkitektfirmaet LINK og NIRAS, der kommer til at rådgive Lidl igennem hele processen for opførelsen af Lidls nye 11.000 m2 store hovedkontor ved Godsbanen i Aarhus C.

VVM AF Kriegers Flak

VVM-undersøgelser optimerede Danmarks største havvindmøllepark

Fire års grundige miljøundersøgelser og vurderinger sikrer, at Kriegers Flak havvindmøllepark kan opføres med færrest mulige påvirkninger af miljøet.

Nyhed

Danske erfaringer med jordforurening gør en forskel på svensk marked i vækst

NIRAS har gennem mange år arbejdet med jordforurening i Danmark. Nu er turen kommet til Sverige, hvor markedet for undersøgelser og oprensning af jordforurening er i kraftig vækst.

FREMTIDENS FJERNVARME

Rapport om potentiale i overskudsvarme fra Apple datacenter

NIRAS har i samarbejde med Viborg Fjernvarme udarbejdet en rapport, der opstiller en række scenarier for en socialøkonomisk forsvarlig fjernvarmeforsyning fremadrettet i Viborg.

JOB

Biolog Holger Petersen brænder for vandløbene

Opgaver lige fra små reguleringssager til store klimatilpasningsprojekter og restaureringssager i hele Danmark. Vi er på udkig efter flere dygtige folk til NIRAS’ kontor i Aarhus. Læs mere om jobmulighederne på NIRAS' vandløbsteam.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blandt Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder.

Med et bredt felt af ekspertiser inden for procesanlæg, industri og byggeri over energi, miljø, vand & forsyning til infrastruktur, udviklingsbistand og byplanlægning bidrager NIRAS til løsninger på en lang række af de største samfundsudfordringer.