nyhed

Styrket rådgivning inden for bæredygtig udvikling og udviklingsbistand med overtagelsen af LTS International

Stærke fælles værdier og en fælles vision om at skabe bæredygtige løsninger på nogle af de største globale samfundsmæssige udfordringer er udgangspunktet for, at NIRAS og LTS International Ltd. nu slår sig sammen.

Engineer standing in front of a signboard of the technical college in Hillerød.
Nyhed

Ung ingeniør bygger bro mellem det private erhvervsliv og teknisk gymnasium

Spørgelysten var stor, da ingeniør Michael Ludwigsen holdt oplæg for 75 HTX studerende på teknisk gymnasium i Hillerød.

Offshore wind farm
VVM AF Kriegers Flak

VVM-undersøgelser optimerede Danmarks største havvindmøllepark

Fire års grundige miljøundersøgelser og vurderinger sikrer, at Kriegers Flak havvindmøllepark kan opføres med færrest mulige påvirkninger af miljøet.

Reinsvoll Station building
NYHED

Nyt norsk jernbaneprojekt: NIRAS har underskrevet ny kontrakt med Bane NOR

NIRAS har netop underskrevet kontrakt på ”Reinsvoll Kryssingsspor” for Bane NOR. Dette er det tredje større jernbaneprojekt på mindre end et år i Norge.

Nyhed

Sådan vil Hedensted engagere borgerne i byens vandudfordringer

NIRAS rådgiver Hedensted Kommune om brug af programmet 3Di, som gør komplekse mønstre for oversvømmelser nemmere at forstå.

Mød en medarbejder

Som medico-rådgiver får jeg det optimale ud af operationsstuen

Ekspertisechef og bygherrerådgiver Carsten Dollerup ved alt om, hvordan det avancerede medico-tekniske udstyr virker på patienten og for personalet, f.eks. påvirkninger fra støj og vibrationer.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blandt Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder.

Med et bredt felt af ekspertiser inden for procesanlæg, industri og byggeri over energi, miljø, vand & forsyning til infrastruktur, udviklingsbistand og byplanlægning bidrager NIRAS til løsninger på en lang række af de største samfundsudfordringer.