Jobmesse

Mød NIRAS på DSE Messen

Besøg os på stand 123 den 21.-22. marts 2018 på DTU og tal med en ung medarbejder, der lige netop brænder for dit fag

nyhed

Pesticider kan ramme private drikkevandsboringer særlig hårdt

Pesticidet chloridazon har de seneste mange måneder sat danske vandforsyninger i alarmberedskab efter omfattende fund af rester fra gamle sprøjtemidler. Men grundejere med egne brønde eller boringer kan være særligt udsatte.

indsigt

Landskabet er under pres

Hvordan planlægger kommunerne bedst, hvordan de udnytter landskabet? Det kræver prioritering i lovgivningen, lokalt ejerskab og grundige analyser, mener landskabsplanlægger Hanne Brendstrup Nielsen.

Forundersøgelse til sø-restaurering

Færre alger og klarere vand i Teglgårdssøen

Teglgårdssøen er udpeget til at blive restaureret i de statslige vandområdeplaner. NIRAS har gennemført forundersøgelser af søens tilstand og vurderet, at søens fiskebestand skal reguleres for at opnå en god økologisk tilstand.

Nature in autumn with small red cottage
BYGHERRERÅDGIVER PÅ E16

E16 baner vej for skiløbere

Den norske landevej E16 skal udvides til en såkaldt 2+1 motortrafikvej, så trafikken fra Oslo til blandt andet skisportsstedet Geilo bliver sikrere at køre på.

DIGITALT VÆRKTØJ

Nyt datakatalog skal hjælpe kommunerne til effektiv klimasikring

Et nyt katalog samler data, som kommunerne har brug for, når de skal planlægge klimatilpasning.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blandt Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder.

Med et bredt felt af ekspertiser inden for procesanlæg, industri og byggeri over energi, miljø, vand & forsyning til infrastruktur, udviklingsbistand og byplanlægning bidrager NIRAS til løsninger på en lang række af de største samfundsudfordringer.