Mortens afløbs- og klimatilpasningsløsninger er kommet frem i lyset

MOHR Morten Hass Rasmussen Small

"Vi er gået fra en faglighed, hvor resultaterne af vores arbejde lå gemt under jorden, til en hverdag, hvor vores speciale ofte er determinerende for et helt byudviklingsprojekt." Sådan siger afdelingschef for afløb og spildevand, Morten Hass Rasmussen. Mød ham her.

I 2011 blev Morten Hass Rasmussen færdig som diplomingeniør inden for byggeri og anlæg med speciale i vand og miljø på Aalborg Universitet. Lige siden har han arbejdet med at projektere og planlægge gode afløbsløsninger for de nordjyske forsyninger.

”I virkeligheden er det jo en helt unik periode inden for udviklingen af afløbs- og klimaområdet, vi har været en del af i det seneste årti. Vi er gået fra en faglighed, hvor resultaterne af vores arbejde lå gemt under jorden, til en hverdag, hvor vores speciale ofte er determinerende for et helt byudviklingsprojekt. Den store bevågenhed på vandproblematikken, både fra politikere og medier, har gjort, at det ofte er vores arbejde med at udarbejde robuste vandhåndteringsplaner og projektere fremtidssikrede klimatilpasningsløsninger, der afgør, hvordan et nyt boligområde eller en renoveret bymidte kommer til at se ud,” fortæller Morten med begejstring i stemmen.

For der er ingen tvivl om, at Morten brænder for sit fag, og er glad for, at det lidet flatterende udtryk ’kloakingeniør’ er blevet erstattet af et mere holistisk fokus på vandmiljø og klima.

”Jeg synes, det er vildt, at vores byudviklingsprojekter i dag er drevet af vandproblematikken. Det stiller store krav til vores faglighed, men tvinger os også til konstant udvikling og innovation – det er fedt!”

Morten Hass Rasmussen, afdelingschef for afløb og spildevand.

Og netop den holistiske tilgang, hvor samspillet mellem forsyning, byudviklere og myndigheder er i fokus, er det, der driver Mortens arbejdsglæde.

”For mig handler det mest af alt om mennesker, og de fantastiske ting vi kan få til at lykkes, når vi arbejder mod samme mål. Vi har løst rigtig mange opgaver for både offentlige og private byudviklere, de såkaldte ’developers’, og vi har derfor et indgående kendskab til det avancerede myndighedsarbejde, der ligger til grund for et succesfuldt projekt. Det, i kombination med vores mangeårige samarbejde med medarbejderne hos forsyningen, gør, at vi kan få alle involveret i planlægningsfasen på en konstruktiv måde, der i sidste ende kommer projektet og borgerne til gode.”

Planlægning MOHR ASTJ Small

Man er vel nordjyde

Morten Hass Rasmussen er født og opvokset i Aalborg, har taget sin uddannelse på Aalborg Universitet og brugt hele sit arbejdsliv på at løse projekter i det nordjyske forsyningsområde, så det er ikke en overdrivelse at kalde ham en vaskeægte nordjyde.

”Dobbelt A vil nok altid være mit ’hood’” griner Morten, ”Det er her, jeg kender kunderne, klimaudfordringerne og koterne (en kote er en højde målt lodret, som ofte bruges på byggepladser og i ledningsgrave).”

”Ej spøg til side, jeg kan mærke, at det faktum, at jeg har gode relationer både i kommunen og hos forsyningen og ligeledes kender den nordjyske geografi som min egen bukselomme, gør projektledelsen mere smidig. Vi stoler på hinanden på tværs af vores forskellige roller i projektet, og så er det meget lettere at nå frem til det, det virkelig handler om; nemlig at planlægge og projektere multifunktionelle klimaløsninger, som løser forsyningens udfordringer med vandet og samtidig giver borgerne nye rekreative muligheder i deres lokalområde,” konkluderer Morten.

Jeg er nok lidt en skabs-datanørd, erkender Morten

Selvom Morten er uddannet i de klassiske discipliner inden for planlægning og hydraulik i afløbssystemer, har han i de senere år koblet mere og mere digitalisering på sin faglighed.

”Vi bruger jo data i alle faser af opgaveløsningen i dag, og sammen med forsyningerne har jeg flere gange været med til at kravspecificere programmer, som gør hverdagen lettere, både for dem og os. For mig er det vigtigt, at der er en tæt forbindelse mellem det vandfaglige og det digitale, så vi sikrer, at vi også rent faktisk får værdi af de data, vi samler op. Det sikrer vi ved at fortsætte med at lytte og erfaringsudveksle,” slutter Morten.

Vil du vide mere?

Morten Hass Rasmussen

Morten Hass Rasmussen

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 4299 8351

Se også: