Sustain Header

Realising your sustainable potential

Vi gør det nemt at gøre det grønt. Du får løsninger, der både holder i dag - og bidrager bæredygtigt til i morgen.

Se vores kunders bæredygtige fremskridt

Mød vores bæredygtighedsnetværk

Som en vigtig del af NIRAS’ bæredygtighedsstrategi har vi etableret et bæredygtighedsnetværk med relevante eksperter på tværs af hele NIRAS. 

Her har eksperterne mulighed for at dele den viden, de hver især tilegner sig. De kan inspirere hinanden og derefter sikre, at viden bringes tilbage i deres enheder. Tanken er at styrke arbejdet med bæredygtighed på tværs af hele NIRAS. 

Du kan møde vores bæredygtighedseksperter i de små videoer herunder, hvor de bl.a. fortæller om, hvad netop deres arbejde med bæredygtighed indebærer og hvordan de ønsker at gøre en forskel inden for deres ekspertiseområde. 

Jette Karstoft

Jette er markedschef for bæredygtighed i Miljø Vest i Aarhus. Hun brænder for bæredygtighed og har et særligt fokus på anvendelsen af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter.

Rasmus Lie Nielsen

Rasmus er projektleder inden for industrimiljø i Aalborg. Ud over at lave livscyklusanalyser, hjælper han med formidlingen af kundernes bæredygtighedsindsats, EU-taksonomi og meget andet.

Søren Nøhr Bak

Søren er ekspertisechef inden for vand, og arbejdet med bæredygtige projekter spiller en stor rolle. Blandt andet har arbejdet med at nedbringe Carlsbergs vandforbrug på deres bryggeri i Fredericia.

Mette Lerche Sørensen

Mette er seniorkonsulent på vores Aarhus kontor. Hun arbejder blandt andet med bæredygtig destinationsudvikling, hvor lokale interessenter - og inddragelsen af disse - er en central del af udviklingsprojekterne.

Ragnhild Stamer Ekerholt

Ragnhild er bæredygtighedskonsulent i vores norske miljøafdeling. Hendes arbejdsopgaver er blandt andet drivhusgasberegninger for anlægsprojekter, affaldsselskaber og kommuner.

Susanne Balslev Nielsen

Susanne er ekspertise- og miljøchef. Hun mener, at især driften af bygninger er en vigtig del af både en offentlig eller privat bæredygtighedsindsats, og miljøfokuseret drift skal være et strategisk mål, når man bygger nyt eller renoverer.

Peter Noyé

Peter er ekspertisedirektør i byggeri, og har gennem 20 år sat sit præg på et utal af projekter inden for især indeklima og energi. Lige nu er det livscyklus analyser, bæredygtig produktion af materialer og samspillet mellem byggeriet og vores omgivelser, der fylder mest i Peters arbejde. 

Linnea Henriksson

Linnea er konsulent i den svenske vandteknikafdeling Vattenbyggnad. Hun arbejde med alt lige fra skybrudsløsninger til livscyklusanalyser og mener, at vi skal tænke over vores brug af ressourcer og hvordan disse påvirker klimaet.

Rasmus Johannsen

Rasmus er projektchef i Infrastruktur Vest i Aarhus. Her arbejder han og resten af teamet med alt lige fra marine anlæg til vejprojektering. Bæredygtighed spiller derfor en stor rolle i deres daglige arbejde.

Podcast: VANDET og VARMEN KOMMER

Hør podcasten, hvor Tom Heron giver et indblik i en række klimaskabte udfordringer og hvordan vores tilgang til disse bør være, hvis vi skal komme dem til livs.

Podcasten bliver udgivet i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ’Coast to Coast Climate Challenge’.

Digitale værktøjer fra vision til handling

Mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner ønsker at prioritere bæredygtige løsninger og arbejde med FN's Verdensmål. Men det er en kendsgerning, at det kan være en udfordring at omsætte ønsket til konkret handling. 

NIRAS har udviklet og testet en række værktøjer, der understøtter dette vigtige arbejde og gør bæredygtighed målbar i alle tænkelige projekter inden for offentlige institutioner, industri, sundhedspleje, forsyning, transport og byggeri. 

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21

Tom Heron

Tom Heron

Senior Vice President

Aarhus, Denmark

+45 2366 6624