Sustain Header

Realising your sustainable potential

Vi gør det nemt at gøre det grønt. Du får løsninger, der både holder i dag - og bidrager bæredygtigt til i morgen.

Se vores kunders bæredygtige fremskridt

Mød vores bæredygtighedsnetværk

Jette Karstoft

Jette er markedschef for bæredygtighed i Miljø Vest og har sin daglige gang i Aarhus. Jette brænder for bæredygtighed og er en af Danmarks førende eksperter inden for bæredygtig jordhåndtering. Med et særligt fokus på anvendelsen af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, ser Jette overskudsjord og brugte mursten som en ressource.

Rasmus Lie Nielsen

Rasmus er projektleder inden for industrimiljø og har sin daglige gang i Aalborg. Ud over at lave livscyklusanalyser og hjælpe med formidlingen af kundernes bæredygtighedsindsats, forsøger Rasmus at dele ud af sin viden om bl.a. EU-taksonomi og meget andet. Rasmus brænder for at gøre verden til et lidt bedre sted for de kommende generationer.

Søren Nøhr Bak

Søren er ekspertisechef indenfor vand og sidder i vores procesindustri sektor, hvor han blandt andet har arbejdet med at nedbringe Carlsbergs vandforbrug på deres bryggeri i Fredericia. Søren brænder for at arbejde med bæredygtige projekter inden for procesindustri, og han ønsker, at vi ved hjælp af samarbejde på tværs kan styrke arbejdet med bæredygtighed i NIRAS.

Podcast: VANDET og VARMEN KOMMER

Hør podcasten, hvor Tom Heron giver et indblik i en række klimaskabte udfordringer og hvordan vores tilgang til disse bør være, hvis vi skal komme dem til livs.

Podcasten bliver udgivet i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ’Coast to Coast Climate Challenge’.

Digitale værktøjer fra vision til handling

Mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner ønsker at prioritere bæredygtige løsninger og arbejde med FN's Verdensmål. Men det er en kendsgerning, at det kan være en udfordring at omsætte ønsket til konkret handling. 

NIRAS har udviklet og testet en række værktøjer, der understøtter dette vigtige arbejde og gør bæredygtighed målbar i alle tænkelige projekter inden for offentlige institutioner, industri, sundhedspleje, forsyning, transport og byggeri. 

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21

Tom Heron

Tom Heron

Direktør

Aarhus, Denmark

+45 2366 6624