Virtuel projektcafé om samarbejde med NIRAS

Kom til projektcafe hos NIRAS: Sådan får du et fedt speciale eller bachelorprojekt.

Klimatilpasning og regnvand

NIRAS og Haugaard|Braad Advokatfirma inviterer til en række gratis webinarer om vandrammedirektivet.

Vandløbsregulativer - retlig ramme og miljøvurdering i praksis (blandt andet SMV)

NIRAS og Haugaard|Braad Advokatfirma inviterer til en række gratis webinarer om vandrammedirektivet.

Udledningstilladelser – hvilke krav er der, og hvad skal du være opmærksom på?

NIRAS og Haugaard|Braad Advokatfirma inviterer til en række gratis webinarer om vandrammedirektivet.

FN’s Verdensmål – En bæredygtig sundhedssektor

Hvordan arbejder du med FN’s verdensmål i sundhedssektoren?

Sted: København Ø