Group of people at klovneløb

Klovneløb i Allerød 19. september 2021 kl. 10

Glæd dig til et sjovt og hyggeligt familieløb rundt om NIRAS' hovedkontor i Allerød. Ruten er på 1 km og kan løbes flere gange.

Sted: Allerød

Gratis webinar: Søer - belastningsopgørelser og design af nye søer/regnvandsbassiner

Tryghed på stationer: hvordan får vi flere passagerer i den kollektive trafik?

Man måler typisk ikke passagerernes oplevelse af stationer, til trods for at der er masser af forskning, som dokumenterer, at passagerer foretager rutevalg baseret på oplevelse af tryghed på stationer og i byrum.

Jordforureninger, der truer overfladevand – hvordan gribes det an?

NIRAS inviterer til gratis webinar om jordforureninger.

Heldagsseminar om vandrammedirektivet

NIRAS og HaugaardBraad Advokatfirma inviterer til heldagsseminarer, hvor vi går i dybden med vandrammedirektivet. Vi kommer både ind på den juridiske ramme, kravene til konsekvensvurderinger og forholdet til habitat- og miljøvurderingsreglerne. Endelig stiller vi skarpt på udlednings- og tilslutningstilladelser samt direktivets undtagelsesmuligheder.

Sted: Aalborg

Heldagsseminar om vandrammedirektivet

NIRAS og HaugaardBraad Advokatfirma inviterer til heldagsseminarer, hvor vi går i dybden med vandrammedirektivet. Vi kommer både ind på den juridiske ramme, kravene til konsekvensvurderinger og forholdet til habitat- og miljøvurderingsreglerne. Endelig stiller vi skarpt på udlednings- og tilslutningstilladelser samt direktivets undtagelsesmuligheder.

Sted: Allerød

Heldagsseminar om vandrammedirektivet

NIRAS og HaugaardBraad Advokatfirma inviterer til heldagsseminarer, hvor vi går i dybden med vandrammedirektivet. Vi kommer både ind på den juridiske ramme, kravene til konsekvensvurderinger og forholdet til habitat- og miljøvurderingsreglerne. Endelig stiller vi skarpt på udlednings- og tilslutningstilladelser samt direktivets undtagelsesmuligheder.

Sted: Kolding

FN’s Verdensmål – En bæredygtig sundhedssektor

Hvordan arbejder du med FN’s verdensmål i sundhedssektoren?

Sted: København Ø