Kloakmester er ekspert i at bekæmpe rotter

Rolf Bekker Ravnskov Rbe

Konsulent og kloakmester Rolf Bekker Ravnskov ved alt om, hvordan man forebygger mod rotter i bolig- og industriområder, karréer, hoteller og hospitaler. Opskriften er enkel. Ejerne skal tager ejerskab og holde deres besiddelser rene og pæne.

”Hvor mange har set en rotte?”, spørger skadedyrskonsulent Rolf Bekker Ravnskov og kigger ud over forsamlingen i boligforeningen. To rækker straks hånden op.

”Nå, det var ikke mange! Så er det godt, at jeg har taget en med,” svarer Rolf og hiver en stor, udstoppet rotte frem.

Når Rolf holder oplæg om, hvordan man undgår rotter, har han altid salens fulde opmærksomhed, for hvem er ikke bange for rotter? Det vender vi tilbage til.

Som skadedyrskonsulent og kloakmester har Rolf 30 års erfaring med at udarbejde handlingsplaner og strategier, som holder rotterne fra døren og områder ’rotteproblemfrit’ - som det hedder på fagsprog.

Hans karrieres største succes til dato var Kødbyens projekt ’Rotteproblemfri' i 2014. Resultatet var overbevisende, idet der for første gang i mere end 100 år ikke blev anmeldt rotter i Kødbyen i to år med Rolf som projektleder.

Skadedyreksperten er med i erfagruppen BioLiving (en videnportal om dansk miljøteknologi), som rådgiver miljøordfører og -ministeren på bekendtgørelsesniveau f.eks. om, hvordan man bekæmper rotter uden gift.

Ejerne skal tage ejerskab

I øjeblikket har Rolf opgaver for hospitaler og hoteller, som skal have gennemgået deres bygninger, gårdrum og kloakker samt sikret kældre, døre, porte, døre og affaldsskakter mod rotter. Og kunderne får fuld valuta for pengene, hvis de vel at mærke følger Rolfs råd.

”Det vigtigste er, at ejerne tager ejerskab for det, de ejer, og holder det pænt og rent. Det er ikke underligt, at der kommer rotter på et gymnasium med overfyldte affaldsspande og pizzabakker overalt,” siger Rolf.

Forebyggende rotteløsninger

Hos NIRAS er Rolf motiveret af at arbejde sammen med over 700 byggespecialister, som han kan sparre med og lære, hvordan de rådgiver kunder om at bygge eller renovere rotte-forebyggende.

Typer af opgaver

 1. Skadedyrsforebyggelse gennem uddannelse og projekter
 2. Rådgivning om lovgivning - herunder Miljøbeskyttelsesloven § 87 - og erfaring med og indføring af Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 996 af 26. juni 2012, der handler om at sektionere og sikre kommunale institutioner og bygninger mod rotter
 3. Handlingsplaner og strategier for bebyggelser, boligkarrer og boligområder
 4. Handlingsplaner for kommuner, også omtalt i Bekendtgørelse nr. 996
 5. Gennemgang af byrummets tilstand og systematisk gennemgang af alle afløbsinstallationer, renovering og sektionering af disse i forbindelse med at sikre bygninger mod rotter
 6. Rådgivning om det rigtige spærresystem til den enkelte, lokale løsning i forhold til fald og materialer
 7. Tilsyn af kloakanlæg både nyt og gammelt
 8. Bygningsgennemgang

Rolfs Top-3 rottefilm om, hvordan man undgår rotter

 1. Kolding Kommunes rottefilm
 2. Københavns Kommunes rottefilm
 3. Egedals Kommunes rottefilm

”Åbne rum er moderne, og mange arkitekter ynder frie rum med gårdhaver. Her kan løsninger være, at man undgår åbninger i bygning eller bygningsdele, der er mere end 15 mm. Eller at man sikrer ved terræn – jord og fliser – så det ikke er muligt for rotten at komme op bagved og bygge reddeplads i isoleringen,” siger Rolf.

En fed rotte på skulderen

Og er Rolf så også bange for rotter? Ja, en gang i et bælgmørkt kælderrum, hvor han i lommelygtens skær kunne se rotteøjne, der fulgte ham, sprang en fed rotte pludselig ned på hans skulder og tog afsæt videre i flugt.

”Jeg stivnede bogstaveligt talt af skræk,” gyser Rolf.

10 tips, der forhindrer rotter i at trænge ind i dit hus

 1. Luk altid døre og porte ud til det fri.
 2. Hold kældervinduer/døre lukkede. Hvis du har behov for at lufte ud, kan du forsyne rammen omkring vinduet med net/ventilationslem.
 3. Sikre faldstammeudluftning med hætte eller net.
 4. Undgå beplantning op ad din facade.
 5. Undgå fuglefodring fra fuglebræt. Brug kugler i stedet.
 6. Hold altid din dagrenovationsbeholder lukket og tæt. Hvis det er en container, skal du sikre, at der er en prop i bunden.
 7. Få dokumenteret din kloak for defekter med en TV-inspektion. Hvis der er defekter, få dem lavet.
 8. Monter rottespærre i din skelbrønd.
 9. Tilslut tagnedløb til muffe på tagbrønd, og hold altid din tagbrønd ren for løvfald og andet.
 10. Fortæl din nabo om dine tiltag og hvorfor.

Vil du vide mere?

Rolf Bekker Ravnskov

Rolf Bekker Ravnskov

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 6026 1932

Se også