Three Office Workers Working Together On Project Shutterstock 66193621 1920 Photo Shutterstock

Compliance

Overholdelse af national og international lovgivning, regler og forskrifter samt at sikre høje etiske standarder i hele vores forretning og ledelse, er vigtig i alt NIRAS' arbejde og i vores relationer til kunder og samarbejdspartnere. Compliance vedrører blandt andet korrekt håndtering af data, herunder personoplysninger, transparent brug af cookies på hjemmesider samt forretningsetik.

På denne side kan du derfor finde oplysninger om:

  • NIRAS' Privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi håndterer personoplysninger
  • NIRAS' Politik for Dataetik, der beskriver, hvordan vi behandler og håndterer data
  • NIRAS' Cookiepolitik, dvs. hvorfor cookies er nødvendige, og hvad bruger vi dem til
  • Forretningsetik (Business Integrity), dvs. NIRAS Integrity Management System mv.
  • Whistleblowing, der beskriver, hvordan man gør brug af NIRAS' interne whistleblowerordning

databeskyttelse

Vil du vide mere?

Benjamin Skaarup

Benjamin Skaarup

GDPR-Ansvarlig

Allerød, Denmark

+45 4299 8359

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Team Manager Peace, Stability & Governance

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Kvalitets- og risikochef

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458