Michael blev projektleder via to års udstationering i Sverige

Michael Ludwigsen Milu Niras (2) (1)

Civilingeniør Michael Ankjær Ludwigsen fik smag for projektledelse efter en udstationering på NIRAS’ Stockholm-kontor. Nu står dagligdagen på kundedialog frem for konstruktionsberegninger.

Som projektleder er Michael Ankjær Ludwigsen med til at styre en stor facaderenovering på en medicinalfabrik i Kalundborg. Arbejdet udfordrer ham, fordi fabrikken med meget skrappe hygiejneregler kører på fuld blus under renoveringen. Michael skal koordinere arbejdsgangene med tømrer, tekniske inspektører og medarbejdere i produktionen. Det kræver ordenssans, og at han vælger den rigtige løsning første gang.    

Det med projektledelse kom lidt ind ad bagdøren. Michael har ti års erfaring som projekterende konstruktionsingeniør, men pludselig fik han udlængsel og ville opleve NIRAS uden for hovedkontoret i Allerød. Det førte ham og familien to år til firmaets kontor i Stockholm, hvor en stejl læringskurve tog venligt imod ham.

”For det første arbejdede kollegerne hinsidan slet ikke med beregninger, men udelukkende med projekt- og byggeledelse. Arbejdskulturen var anderledes og ja, sproget lidt svært i starten,” siger Michael.

Syreprøven var et byggemøde med 17 svenske entreprenører efter én måneds ophold. Michael var ordstyrer og referent samtid med, at han skulle sætte sig ind i projektet, der var i fuld gang.

”Jeg var den nye dreng i klassen med mit gebrokne svensk, men det gik heldigvis godt,” siger Michael.

Fortsætter med næsen i projektledersporet
Det svenske ophold skabte et nyt perspektiv for Michael – nemlig at han tilbage i Danmark gerne ville fortsætte med næsen i projektledersporet.

”Jeg oplevede at kunne påvirke projektet fra en anden vinkel ved at rådgive om, hvilken vej kunden skulle gå. Jeg kan lide at sparre med mennesker og styre en proces, så den bliver så optimal som muligt for kunden og samarbejdspartnerne,” siger Michael.

Udstationeringer accelererer udviklingen af unge talenter
Koncerndirektør for Byggeri i NIRAS Mads Søndergaard er som mentor for unge talenter altid positiv, når de udtrykker ønske om at udvikle sig via udstationeringer på firmaets udenlandske kontorer.

”Der er to helt åbenlyse fordele ved disse udstationeringer. For det første accelererer de udviklingen af unge talenter som Michael. For det andet er udstationeringerne med til at binde NIRAS yderligere sammen på tværs af kontorer og landegrænser. Vi er et netværksbaseret rådgiverfirma, hvor interaktionen mellem kolleger er en forudsætning for, at vi kan levere de bedste projekter til vores kunder,” siger Mads Søndergaard.

Michael arbejder nu som projektleder inden for industribyggeri med gode erfaringer fra branchen i Sverige.

”Det betyder rigtig meget for mig som yngre medarbejder at være i et firma med et stort udvalg af muligheder for at gøre karriere, og at jeg har kunnet udvikle mig til projektleder undervejs. Hvis man vil noget andet, er det jo til alles fordel, at det kan ske på samme arbejdsplads,” siger Michael.

Vil du vide mere?

Michael Ankjær Ludwigsen

Michael Ankjær Ludwigsen

Civilingeniør, Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2171 2317

Mads Søndergaard

Mads Søndergaard

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 3085 0900

Se også