Miljøingeniør beskytter dansk og svensk grundvand mod forurening

Freja Johansen Beskaaret (2)

Miljøingeniør og projektleder Freja Rebecca Johansen undersøger forurenede grunde på blandt andet nedlagte militærbaser i Sverige. Her holder hun både sin barndom i hævd og bliver fagligt udfordret.

Rent og forfriskende drikkevand er en selvfølge for de fleste mennesker i Norden. Dog ikke for miljøingeniør og projektleder Freja Rebecca Johansen. Mere end 15.000 grunde i Danmark er forurenede af industri, affald og tankanlæg, og hver dag slår hun et slag for at lokalisere, undersøge og rense de forurenede grunde – både i Danmark og Sverige.

”Mange forurenede grunde kan være skadelige for grundvandet – som er vores drikkevand i Danmark – hvis forureningen når at sive helt ned, før vi får den undersøgt og fjernet. Heldigvis bliver flere og flere af vores kunder bevidste om, at vi sammen kan gøre noget,” fortæller hun.

"Jeg har fået en unik mulighed for at kombinere min danske faglighed med min svenske baggrund."

Freja Rebecca Johansen

Undersøger giftige stoffer fra brandslukningsskum

Til daglig planlægger og koordinerer Freja undersøgelser på forurenede grunde. Hun tager med ud i felten sammen med sine kolleger, der står klar med prøveudtagningsudstyr, blandt andet den såkaldte Geoprobe, og analyserer og sammenstiller de data, der kommer ind.

En af NIRAS’ rammeaftaler med svenske kunder går ud på at lokalisere, undersøge og afværge forurening på ejendomme, herunder mange nedlagte militærlufthavne, hvor der har været anvendt PFAS-baseret brandslukningsskum. PFAS er perfluorerede stoffer, såkaldt per- og polyfluoroforbindelser, som er hormonforstyrrende og bioakkumulerbare samt under mistanke for at være kræftfremkaldende.

 ”Jeg har det overordnede ansvar for undersøgelserne. Det er meget motiverende at kombinere skrivebordsarbejdet med det fysiske arbejde. Alle opgaver er forskellige, og det udfordrer min faglighed. For eksempel har jeg lang erfaring med at undersøge, hvordan klorerede opløsningsmidler og olie opfører sig i jorden, mens PFAS-stofferne er nye for mig. Samtidig er det enormt motiverende at teste nye undersøgelsesmetoder – som for eksempel den avancerede Geoprobe OIP-sonde.” 

Svensk opvækst med dansk faglighed

Freja har slået sine folder i NIRAS siden begyndelsen af 2019. At hun netop landede i NIRAS efter en længere periode hos en anden stor rådgiver skyldes i høj grad samarbejdet med NIRAS Sverige og kontakten til svenske kunder. Freja er vokset op i Karlskrona med danske forældre, og hun taler og skriver flydende svensk.

”I NIRAS har jeg fået en unik mulighed for at kombinere min danske faglighed med min svenske baggrund. I det regi kan jeg bidrage til en stærkere forretningsforbindelse mellem Danmark og Sverige og være med til at styrke NIRAS’ svenske afdeling. Det, synes jeg, er virkelig spændende.”

Hun uddyber: ”Derudover sætter jeg meget stor pris på den kultur, der er i NIRAS, hvor jeg oplever, at der er fokus på at skabe trivsel og engagement side om side med forretningen. Den gode samarbejdskultur gør, at jeg ikke føler mig alene med udfordringerne. Jeg tror på, at når der er en god balance mellem det menneskelige og det forretningsmæssige, så giver det gode resultater på den lange bane.”

LÆS MERE: Optisk lys spotter forurenet jord 

Vil du vide mere?

Freja Rebecca Johansen

Freja Rebecca Johansen

Projektleder

Allerød, Denmark

Uddannet miljøingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 2006

Ansat i NIRAS siden januar 2019

Projektleder i miljø og natur

Stor erfaring inden for jord- og grundvandsforurening, herunder tilrettelæggelse, tilsyn og afrapportering inklusiv risikovurdering af forureningsundersøgelser

Desuden nyligt uddannet yogainstruktør

Kontakt

Se også