Christina Berg Olesen: Bruger sommerferien på bedre vandforsyning til Zimbabwes landsbyer

CBON Zimbabwe

Civilingeniør Christina Berg Olesen arbejder til dagligt med spildevands- og biogasprojekter i NIRAS. Men i sommerferien 2019 stod den på vandforsyning i Zimbabwe. Christina bruger nemlig sin fritid som tovholder for Ingeniører Uden Grænser.

Som nyuddannet ingeniør har Christina Berg Olesen fra Aarhus travlt med at rådgive på projekter om biogas og spildevand. Ved siden af rådgiverjobbet engagerer hun sig i arbejdet for ’Ingeniører Uden Grænser’. Og da en spændende projektmulighed i Zimbabwe bød sig, slog Christina til med det samme.

Sammen med erfarne kolleger fra Ingeniører Uden Grænser har Christina i en lille projektgruppe brugt foråret 2019 på at tilrettelægge og søge støtte til projektet, som skal undersøge mulighederne for at forbedre vandforsyningen i landsbyer i Zimbabwe. Sommerferien gik med workshops, SWOT-analyser og feltarbejde i det afrikanske land, hvor formålet var at finde det helt rigtige projekt at kaste sig ind i.

Hvordan er forholdene i Zimbabwes vandforsyning?

I landsbyerne har de ofte bare en manuel håndpumpe eller en brønd, hvor man kan hejse vand op med en spand i en snor. Der er stor risiko for, at vandet bliver forurenet under så simple forhold. Og i de varmeste perioder om sommeren kan de brønde, der ikke er så dybe, let tørre ud. Så bliver der flere mennesker om færre brønde, og mange mennesker er nødt til at gå flere kilometer hver dag for at hente vand. Jeg synes, det var hårde vilkår.

Fandt I jeres projekt?

Formålet med turen til Zimbabwe var dels at definere det projekt, som det giver mest værdi at udføre. Desuden skulle vi mødes med en lokal partner dernede og vurdere, om de overhovedet har kapacitet til at udføre sådan et projekt. Efter vi er kommet hjem, samler vi det hele i en rapport, og måske kommer det til at munde ud i et pilotprojekt, som Ingeniører Uden Grænser så går i gang med. Det kunne for eksempel være at restaurere brønde, som er ude af drift, eller at etablere en ny, solcelledreven pumpeinstallation. Løsningerne skal passe til det niveau, de har i Zimbabwe, for at kunne fungere.

CBON Zimbabwe 2

Hvordan var det at bruge en sommerferie sådan?

Det var helt vildt spændende. Det er nyt for mig at arbejde på den måde, selvom jeg har været afsted som frivillig før. Men at have det tekniske formål via projektet gav også nogle andre oplevelser i mødet med landet og befolkningen. Vi mødte helt sikkert også nogle udfordringer og oplevede, at ting tog meget længere tid, end de burde. Men jeg synes, det var en stor oplevelse og en god mulighed for at få erfaring. Det er værdifuldt, at NIRAS åbner for muligheder som denne for sine unge ingeniører.

Hvad arbejder du med til dagligt i NIRAS?

Jeg beskæftiger mig primært med spildevands- og biogasprojekter. For eksempel rådgiver jeg virksomheder om, hvordan de bedst renser deres spildevand, så de kan drive deres forretning mere miljørigtigt. Og jeg hjælper renseanlæg med at optimere deres processer og forbedre deres grønne profiler. For eksempel har jeg hjulpet et lille renseanlæg på Fyn med at etablere en biogasmotor, som gør, at de både kan udnytte renseanlæggets biogas til at opvarme deres egne bygninger men også til at producere strøm, som de kan sælge til elnettet.

Hvad motiverer dig til at tage ud med Ingeniører Uden Grænser ved siden af dit fuldtidsarbejde?

Jeg synes, at muligheden for at arbejde med bistandsprojekter og for at dele min viden med nogle, der ikke har de samme ressourcer som herhjemme, er for god til at sige nej til. Desuden er det en god chance for mig, hvor jeg kan høste erfaringer inden for dette felt. Det er også interessant at få lov til at opleve faget igennem et NGO-perspektiv. I NIRAS er der gode muligheder for at tage ud med Ingeniører Uden Grænser, og NIRAS har også støttet min tur både fagligt og økonomisk.

Hvorfor endte du lige præcis i NIRAS?

Rådgiverbranchen giver mulighed for at arbejde inden for et virkelig bredt spektrum af projekter, så man kan udvide sin faglige profil. Det kan jeg godt lide. Desuden er der i NIRAS også mulighed for at blive involveret i bistandsprojekter og bidrage inden for dette felt. Og så har NIRAS en profil med fokus på miljø og bæredygtighed, som tiltaler mig rigtig meget.

Vil du vide mere?

Christina Berg Olesen

Christina Berg Olesen

Civilingeniør

Allerød, Denmark

+45 2761 8574

Se også