Arrangement

Gratis webinar: Få styr på serviceniveauet og 5%-reglen - fra screeningsniveau til detaljeret analyse med BEST Klimatilpasning

Hyppigere og voldsommere oversvømmelser skaber problemer for store og små.

Hyppigere og voldsommere oversvømmelser skaber problemer for store og små. Foto: Line Stougaard Nielsen.

Nyt modul i BEST Klimatilpasning supplerer nu de samfundsøkonomiske screeningsanalyser med de nødvendige detaljerede analyser, som understøtter alle krav i Serviceniveaubekendtgørelsen.

Adresse: Afholdes online på Demio (ingen app installation nødvendig)

Dato: 04. juni 09.00 - 09.45

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Online webinar

På dette webinar bliver du klogere på, hvordan du effektivt beregner, fastsætter og dokumenterer serviceniveauet for vand på terræn eller supplerende klimatiltag.

HVEM:

Dette webinar er blandt andet for dig, der arbejder med klimatilpasning i en forsyning eller kommune, og som i din hverdag jonglerer med serviceniveauer, hydrauliske beregninger, prioritering af klimatilpasningstiltag, dokumentation af den samfundsøkonomiske gevinst og en budgetramme, som skal gå op.

HVAD:

BEST Klimatilpasning er NIRAS’ webGis værktøj til samfundsøkonomisk analyse af klimatilpasning og fastsættelse af serviceniveauer for vand på terræn.

Med BEST Klimatilpasning får du retningsgivende svar på, hvor - og i hvor høj grad - serviceniveauet kan hæves i kommunen/forsyningsområdet. Screeningsmetoden er velafprøvet og har vist sig at være både effektiv og ressourcebesparende.

Brugergruppen omkring BEST Klimatilpasning har imidlertid efterspurgt muligheden for at lave mere detaljerede analyser, og det er med stor glæde, at vi nu releaser et nyt modul til BEST Klimatilpasning, som ikke blot muliggør en screening, men også den efterspurgte detaljerede samfundsøkonomiske analyse.

På webinaret præsenterer vi mulighederne i det nye modul med særligt fokus på:

 1. Udarbejdelse af både screeninger og detaljerede analyser af serviceniveau og supplerende klimatiltag i vandoplande.
 2. Fuld support af bruger-upload af oversvømmelseskort for status og planscenarier for klimatilpasning.
 3. Automatisk opgørelse og prioritering af ”offentlige/private” oversvømmelser ift. om de er skadevoldende, og hvorvidt de reelt kan afværges med bestemte løsningstiltag.
 4. Detaljeret skadesøkonomi opdelt på direkte/indirekte skadestyper samt private/offentlige skader.
 5. GIS-understøttelse af indarbejdelse af løsningstiltag med anlægsøkonomi (tegn selv eller upload en fil).
 6. Beregning af gevinst og nettogevinst, identifikation af mest hensigtsmæssige serviceniveau og følsomhedshedsanalyse.
 7. Beregning af supplerende klimatiltag iht. Omkostningsbekendtgørelsen.
 8. Brugervenlige kort-tematiseringer af relevante input og resultater.
 9. Autogenerering af faktaark som sammenstiller analysens hovedresultater og konklusioner.

Praktisk

 • Tilmeld dig via formularen nedenfor 
 • Webinaret afholdes tirsdag den 4. juni kl. 9:00-9:45
 • Du modtager dit link til deltagelse pr. mail efter tilmelding
 • Arrangementet er tiltænkt medarbejdere i kommuner og forsyninger
 • Oplægsholdere: Jan Jeppesen

Tilmelding

Vil du vide mere?

Jan Jeppesen

Jan Jeppesen

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2715 3727

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også: