Arrangement

Gratis webinar: Optimal Integrity Management for Offshore Wind Farms

Offshore Wind Webinar Website2

Dato: 12. december 09.00 - 10.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS, LICengineering og Matrisk

Arrangementstype: Webinar

Deltag i dette webinar og få indblik i, hvordan du kan reducere omkostningerne under drift af vindmølleparker ved at implementere Digital Twins i kombination med risikobaseret inspektionsplanlægning.

I årene før 1980'erne blev inspektioner udført tilfældigt og årligt, og en dyr og usystematisk tilgang var uegnet til et konkurrencepræget marked. Håndteringen af platforme og en håndfuld satellitter udgjorde betydelige udfordringer, hvilket blev forværret i vindindustrien på grund af talrige strukturer og indbyggede rumlige korrelationer. En vigtig lære fra olie- og gasindustrien, og relevant for vindindustrien.

I begyndelsen af 1980'erne blev behovet for målrettet inspektionsplanlægning tydeligt, hvilket førte til oprettelsen af pålidelighedsbaseret inspektion i olie- og gassektoren. Den første generation af RBI blev født. Det blev imidlertid klart, at deterministiske metoder ikke harmonerede med resultaterne af deterministiske designlevetider.

I løbet af de næste tre årtier blev disse udfordringer omhyggeligt adresseret og løst ved at udvikle den traditionelle tilgang ved at integrere brudmekanik. For nylig opstod anerkendelsen af betydningen af usikkerheder i stressteknik, hvilket tilbød en beskyttelse mod usikre operationer.

Vi præsenterer vores banebrydende 5. generations RBI-planlægning, en paradigmeskiftende tilgang i frontlinjen af innovation. Vi har banet vejen for en metode, der forener digitale tvillinger, strukturel helbredsmonitorering og risikobaseret inspektionsplanlægning, der er specielt skræddersyet til offshore vindparker. Denne integration giver vindparksejere mulighed for at forlænge levetiden af deres strukturer, reducere inspektionsomkostninger og forbedre konkurrenceevnen inden for markedet.

Hvad får du ud af det?

Du vil opdage de nyeste teknologier og bedste praksis for at sikre sikkerhed, pålidelighed og ydeevne af dine offshore vindaktiver.

Probabilistiske Digital Twins, PDT, er digitale repræsentationer af fysiske aktiver, der inkorporerer probabilistiske strukturelle modeller og bringer risikovurderinger online for at støtte risikoinformeret beslutningstagning i drift.

Risikobaseret inspektion, RBI, er en metode, der optimerer inspektionsplanlægning og prioritering baseret på vurderingen af sandsynligheden og konsekvenserne af fejl.

Ved at kombinere PDT og RBI kan du opnå en mere præcis og effektiv integritetsstyring af offshore vindmølleparker, da du kan:

 • Overvåge og opdatere tilstanden og ydeevnen af offshore vindmøller i realtid ved hjælp af sensorer og dataanalyse.

 • Identificere og kvantificere risici og usikkerheder forbundet med offshore vindmølleparker, såsom strukturel forringelse, ekstremt vejr og operationelle fejl.

 • Optimer inspektions- og vedligeholdelsesstrategier baseret på risikoniveau og omkostningsfordelingsanalyse.

 • Reducere nedetiden og driftsomkostningerne ved offshore vindmølleparker samtidig med at forbedre deres sikkerhed og pålidelighed.

Dagsorden:

Problemformulering:

 • Hvorfor er dette emne vigtigt?

 • Hvordan leverer vi en løsning (i en nøddeskal)?

 • Er der principielle udfordringer ved at adoptere denne tilgang?

 • Hvad er fordelene for ejeren?

Teknisk løsning:

 • Hvad gør vi, og hvad er nødvendigt?

 • Hvornår kan vi levere tjenester: Før konstruktion, efter konstruktion og efter første inspektion.

 • Hvordan bruges det i praksis, og over tid, case-studie.

Diskussion:

 • Branchens krav og behov

 • Gevinster ved brug af PDT-RBI

Indlæg:

 • Thor Ugelvig Petersen, Vicepræsident for Offshore Vind hos NIRAS / Velkomst

 • Michael Havbro Faber, Professor ved Aalborg Universitet / Fortæller om historien om RBI i offshore industrien

 • Hans Jørgen Riber, Direktør for Forskning og Udvikling hos LICengineering / Fortæller om probalistiske Digital Twins

 • Matthias Schubert, CEO hos Matrisk / Fortæller om risikobaseret inspektionsplanlægning

 • Thomas Bull, Industriel Ph.d. hos LICengineering / Præsenterer et case-studie

Vil du vide mere?

Thor Ugelvig Petersen

Thor Ugelvig Petersen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

Læs mere om NIRAS Offshore Wind ekspertise