Arrangement

PFAS i fødevarer og spredning af PFAS ind i kystområder via havskum

Skum 2

På dette 5. PFAS-webinar fortæller Fødevarestyrelsen om PFAS i fødevarer herunder erfaringer fra højaktuelle sager og risiko mv. Vi byder også på et indlæg under overskriften nye prøvetagningsmedier og spredningsveje.

Adresse: Online

Dato: 16. juni 15.00 - 08. juni 16.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Søren Rygaard Lenschow, NIRAS & Lulu Krûger, Fødevarestyrelsen

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Beskrivelse

Kan PFAS opkoncentreres fra vandmiljøet i havskum og derfra spredes over land og medføre forurening af jord, grundvand og overfladevand? Nye undersøgelser peger på, at dette kan være en spredningsvej og årsag til en påvist forurening med PFAS.

Hør nærmere når civilingeniør, projektleder Søren Rygaard Lenschow fra NIRAS fortæller om processerne bag opkoncentreringen og spredningen af PFAS fra vand til land, og hvad en konkret undersøgelse har vist.

Hvad viser litteraturen, og er der andre eksempler? Kræver disse spredningsveje behov for at prøvetage nye medier? Havets mikrolag? Havskum eller aerosoler? Hvad er kilderne til PFAS- forureningen? Og hvad har det af betydning for vores undersøgelser for PFAS?

Fødevarestyrelsen er inddraget i højaktuelle PFAS-sager i bl.a. Korsør og Harboøre Tange. Hør Lulu Krüger fra Fødevarestyrelsen fortælle om erfaringerne med ophobning af PFAS i fødevarer.

Vil du vide mere?

Søren Rygaard Lenschow

Søren Rygaard Lenschow

Projektleder

Kolding, Denmark

+45 7660 2629

Se også: