Arrangement

Miljøvurdering af planer og projekter – form og proces

Gadstrup Mose

Adresse: Afholdes online på TEAMS (ingen app installation nødvendig)

Dato: 24. november 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Oplægsholder: Ekspertisechef Rasmus Hejlskov Olsen, NIRAS, samt juridisk specialkonsulent Helle Ina Elmer og partner og specialistadvokat Flemming Elbæk, HaugaardBraad Advokatfirma.

Arrangementstype: Online webinar

NIRAS har i samarbejde med HaugaardBraad Advokatfirma i vores webinarrække i 2022 sat fokus på samspillet mellem miljøvurderingsreglerne og forholdet til habitatdirektivet og vandrammedirektivet.

Som afrunding på webinarerne for i år stiller vi den 24. november 2022 skarpt på de formelle krav og procedureregler, der følger med en miljøvurdering af henholdsvis planer og projekter.

Reglerne har stor praktisk betydning og manglende overholdelse af regler kan medføre at planvedtagelsen og VVM-tilladelsen mv. kan være ugyldige.

 

På webinaret kommer vi bl.a. ind på:

  • Formålet med miljøvurderingsreglerne – indhold og kontekst
  • Miljøvurderingslovens høringsregler, herunder offentlighedsfaser mv.
  • Hvornår skal der gennemføres supplerende høring af offentligheden
  • Krav til indholdet af afgørelser mv.
  • Klageregler og klagefrister
  • Rækkefølgebestemmelser – tilladelser efter anden lovgivning

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Rasmus Hejlskov Olsen

Rasmus Hejlskov Olsen

Ekspertisechef

Aalborg, Denmark

+45 4299 8392