Arrangement

Gratis webinar: Vandforsyningsstruktur som virkemiddel i grundvandsbeskyttelsen

Vandvarket I Snekkersten NS 09486 1920 Photo Thomas Sjorup

Deltag i dette gratis webinar og bliv klædt godt på til gennemførelse af akutplanen for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 2024.

Adresse: Online

Dato: 25. januar 13.00 - 14.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Baggrund

I juni 2023 fremlagde regeringen et forslag til en Akutplan for BNBO. Forslaget er nu omskrevet til et lovforslag, som forventes at blive behandlet i Folketinget til februar 2024. Akutplanen er en opfølgning på BNBO-aftalen fra januar 2019, hvor kommunerne efterfølgende har vurderet om en indsats indenfor BNBO er nødvendig, og vandforsyningerne har forsøgt at indgå frivillige aftaler.

Ifølge akutplanen skal kommunerne fra januar 2025 meddele påbud til de lodsejere, hvor indgåelse af frivillige aftaler ikke har været muligt.

Påbudsprocessen forventes at blive ganske kort og presset, og der er stadig mange spørgsmål og dilemmaer forud herfor. Mens vi venter på, at Miljøministerens lovforslag bliver endeligt, er det vigtigt, at vi i branchen deler viden, så vi på bedste vis kan præge den endelig lovgivning og klæde hinanden godt på til den efterfølgende implementering af grundvandsbeskyttelse, der giver mest mulig værdi.

Webinar 3: Fremtidig vandforsyningsstruktur

Kildepladsens betydning for den nuværende og fremtidige vandforsyningsstruktur kan vurderes som et led i risikovurderingen af BNBO. Vandforsyningerne står overfor store udfordringer i de kommende år pga. stigende krav til vandværkerne og de mange nye fund af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i vores grundvand.

Vandforsyningsstrukturen i Danmark er derfor lige nu under kraftig udvikling. Men hvordan skaber vi en mere robust vandforsyning og sikrer en beskyttelse af grundvandet de rigtige steder? På dette webinar sætter vi fokus på fremtidig vandforsyningsstruktur, som et element i vurderingen af, hvor det kan betale sig at gennemføre grundvandsbeskyttelse.

Webinar serie

Over vinteren afholder NIRAS i samarbejde med eksterne aktører en række webinarer, som sætter fokus på forskellige dele af det kommende arbejde med akutplanen for BNBO og på grundvandsbeskyttelse i det hele taget. Dette er webinar#3 i serien.

De øvrige webinarer i rækken omhandler bl.a. følgende emner: Akutplanen for BNBO, afgrænsning af påbudsareal til brugsgrænser, erstatningsfastsættelse, påbudsprocessen og tilsyn med dyrkningsaftaler. Endeligt program og tidspunkt offentliggøres løbende.

Indlæg

  • Forsyningsstruktur som en del af risikovurderingen af BNBO, Lone Kildal Møller, NIRAS
  • Vandsamarbejde - proces og muligheder, Michael Hansen, NIRAS
  • ”Fremtidens Vandforsyning”, Mette Temløv, Vejle Kommune.
  • Eksempel på Fælles driftssamarbejde om vandforsyning, Brian Pedersen, AquaDjurs

Praktisk

  • Tilmeld dig det gratis webinar via formularen herunder.
  • Webinaret afholdes online på Demio (ingen app installation nødvendig) torsdag den 25. januar 2024 kl. 13-14
  • Webinaret er målrettet medarbejdere i vandforsyninger og kommuner, som arbejder med planlægning og gennemførelse af vandforsyningsstruktur samt grundvandsbeskyttelse.

Vil du vide mere?

Lone Kildal Møller

Lone Kildal Møller

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 5339 7123

Michael Chr. Hansen

Michael Chr. Hansen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3084 3670

Christian Thirup

Christian Thirup

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2045 8860

Se også: