Arrangement

Gratis webinar: Bortskaffelse af PFAS forurenet jord – status og udfordringer

PFAS Webinar

PFAS forurenet jord kan være svært at komme af med og det er ofte forbundet med store omkostninger. Dette webinar sætter fokus på problemet.

Adresse: Online

Dato: 15. december 14.00 - 15.30

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

PFAS forurenet jord kan være ret svært at bortskaffe. Bygherrer, entreprenører, rådgivere og ikke mindst kommuner oplever ofte, at der kan være store udfordringer med at finde egnede modtagere af jorden.

Hvis der endelig findes en løsning, så viser erfaringerne, at bortskaffelsen af jorden kan være forbundet med store omkostninger.

På dette 7. webinar om PFAS tager vi problemstillingen op. Forskellige centrale aktører vil fortælle om deres arbejde med problemstillingen.

Myndigheder vil fortælle om status på arbejdet med bortskaffelse af forurenet jord med indhold af PFAS, og forskellige jordmodtagere vil holde et indlæg med deres syn på den PFAS forurenede jord herunder hvilke modtagekriterier der aktuelt er for modtagelse af jorden.

Hvad skal vi gøre med den kraftig PFAS forurenet jord? Skal vi eksportere os ud af problemet ? Disse og andre vigtige spørgsmål vil blive behandlet ved dette spændende webinar.

Tilmeld dig her