Arrangement

Jordforureninger, der truer overfladevand – hvordan gribes det an?

Flyvestation Varlose Ns 08279

NIRAS inviterer til gratis webinar om jordforureninger.

Adresse: Online

Dato: 09. september 15.00 - 16.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Til dette webinar kan du bl.a. høre om:

 • Jordforureninger, der truer overfladevand
  • Teoretisk gennemgang af, hvordan det sker
  • Regionernes indledende screeningsundersøgelser (sat i gang foråret 2021)
  • Hvad er ’next step’ for de lokaliteter, hvor det vurderes, at der er en risiko?
 • Undersøgelser i overfladevand
  • Det indledende arbejde ved skrivebordet, der leder op til undersøgelserne
  • Forskellige metoder/strategier til undersøgelser: vandprøver, flowmålinger, temperatur, tracer

 • Eksempler på videregående undersøgelser i overfladevand
  • Udstrømning af chlorerede opløsningsmidler fra et renseri
  • En brandøvningsplads’ påvirkning af overfladevand med PFAS

Webinaret vil også komme ind på koblingen til vandrammedirektivet.

Info

Webinaret afholdes af Gro Lilbæk, hydrogeolog, ph.d., Anders G. Christensen, ekspertisechef, og miljøkemiker, ph.d. Karen Søgaard Christiansen.

 • Målgruppe: Kommuner, regioner og private virksomheder
 • Dette arrangement er et online-webinar
 • Tid: Torsdag den 9. september 2021 kl. 15-16
 • Pris: Gratis

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Gro Lilbæk

Gro Lilbæk

Hydrogeolog, PhD, MSc

Allerød, Denmark

+45 4810 4302