Arrangement

Gratis webinar: Erstatningsfastsættelse ved indgåelse af dyrkningsaftaler

BNBO Webinar 2

Deltag i dette gratis webinar og bliv klædt godt på til gennemførelse af akutplanen for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 2024.

Adresse: Online

Dato: 07. december 13.00 - 14.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Baggrund

I juni 2023 fremlagde regeringen et forslag til en akutplan for BNBO. Akutplanen er en opfølgning på BNBO-aftalen fra januar 2019, hvor kommunerne efterfølgende har vurderet om en indsats indenfor BNBO er nødvendig, og vandforsyningerne har forsøgt at indgå frivillige aftaler.

Ifølge akutplanen skal kommunerne fra januar 2025 meddele påbud til de lodsejere, hvor indgåelse af frivillige aftaler ikke har været muligt. Lovforslaget forventes i løbet af november. Påbudsprocessen bliver ganske kort og presset, og der er stadig mange spørgsmål og dilemmaer forud herfor. Mens vi venter på Miljøministerens udkast til loven, er det vigtigt, at vi i branchen deler viden, så vi på bedste vis kan præge den endelig lovgivning og klæde hinanden godt på til den efterfølgende implementering af grundvandsbeskyttelse, der giver mest mulig værdi.

Webinar#2: Erstatningsfastsættelse ved indgåelse af dyrkningsaftaler

Erstatningen for rådighedsindskrænkninger (dyrkningsrestriktioner) skal fastsættes som værdiforringelsen af ejendommen samt ulemper. På dette andet webinar i rækken gennemgås metoder til fastsættelse af erstatninger. Vi vil se på metoder til vurdering af handelsprisen før og efter rådighedsindskrænkninger, samt hvor stor værdiforringelsen forventes at være ud fra en indtjeningsmæssig tilgang. Overtaksationskendelser på området vil også blive gennemgået.

Webinar serie

Over vinteren afholder NIRAS i samarbejde med eksterne aktører en række webinarer, som sætter fokus på forskellige dele af det kommende arbejde med akutplanen for BNBO. Dette er webinar#2 i serien.

De øvrige planlagte webinarer i rækken omhandler bl.a. følgende emner: Taksation, proportionalitet, grundvandsparker, påbudsprocessen og tilsyn med dyrkningsaftaler. Endeligt program og tidspunkt offentliggøres løbende.

Indlæg

  • Metoder til fastsættelse af handelspris på landbrugsjord med og uden rådighedsindskrænkninger: Freja Klit Søndergaard, NIRAS
  • Værdiforringelse af landbrugsjord med rådighedsindskrænkninger: Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet.
  • Eksempler på erstatningsfastsættelse – og relationen til taksations- og overtaksationskendelser: Christian Thirup, NIRAS.

Praktisk

  • Tilmeld dig det gratis webinar via formularen herunder.
  • Webinaret afholdes online på Demio (ingen app installation nødvendig) torsdag den 7. december 2023 kl. 13-14
  • Webinaret er målrettet medarbejdere i vandforsyninger og kommuner, som arbejder med planlægning og gennemførelse af grundvandsbeskyttelse.

Vil du vide mere?

Lone Kildal Møller

Lone Kildal Møller

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 5339 7123

Freja Klit Søndergaard

Freja Klit Søndergaard

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 6025 4942

Christian Thirup

Christian Thirup

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2045 8860

Se også: