Arrangement

Gratis webinar: Derfor er viden om CE-mærkning vigtig for forsyninger

Istock 838527584

Deltag i NIRAS’ gratis webinar og få indblik i, hvorfor og hvordan det lovpligtige krav om CE-mærkning af forsyningsanlæg skal håndteres i praksis.

Adresse:  Online

Dato: 12. september 13.00 - 14.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Beskrivelse

Ofte sammensættes forsyningstekniske anlæg af mange forskellige leverancer. Der kan ofte være tvivl om, i hvilket omfang der skal CE-mærkes, og hvem der har ansvaret for at CE-mærke. Ved installation af for eksempel en ny pumpestation kan det som regel forventes, at pumperne, der indgår i anlægget, allerede er CE-mærket. Men det er dog forsyningens pligt at sikre, at det lovpligtige krav om CE-mærkning af det samlede anlæg, dvs. samlingen af maskiner, er overholdt – og dette gælder både ved opsætning af nye anlæg og renovering af gamle anlæg.

Derfor er det vigtigt, at der til de enkelte projekter er afklaret, hvem der påtager sig ansvaret for CE-mærkning af bl.a. samlinger af maskiner i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF og BEK nr 1094 af 01/06/2021 Bekendtgørelse om maskiner.

Gratis webinar

Deltag i NIRAS’ gratis webinar og hør om de lovpligtig CE-mærkningskrav til maskiner, der sammenbygges til en virksomheds eget brug – og undgå problemer med CE-mærkning, samt hvad den slags problemer kan medføre af sikkerhedsrisici, forsinkelser af projekter og økonomiske meromkostninger til re-design og udskiftning af anlægsdele.

Dagsorden

Fagligt oplæg om:

  • Hvornår er der en tale om maskine og CE-mærkning ifølge Maskindirektivet?
  • CE-mærkningskrav for maskiner til eget brug
  • Hvem har ansvaret for CE-mærkning af en maskine?
  • CE-mærkning af et samlet anlæg: Gennemgang af case
  • Hvordan kommer man i gang med CE-mærkning?

Ny lovgivning på vej

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny maskinforordning EU 2023/1230, der pr. den 20. januar 2027 vil erstatte maskindirektivet.

En forordning er EU-lovgivning, der gælder i alle EU-lande, og hvor der ikke skal laves national lovgivning, før reglerne træder i kraft. Der vil dog komme en ny dansk bekendtgørelse om maskiner som supplement til maskinforordningen, hvor der fastlægges sprogkrav til brugsanvisninger, nationale strafbestemmelser og krav til udpegning af bemyndigede organer.

På alle NIRAS’ kurser og webinarer om CE-mærkning tager vi højde for maskinforordning EU 2023/1230 og fortæller om de væsentlige ændringer, som forordningen vil betyde i forhold til maskindirektivet 2006/42/EF.

Vil du vide mere?

Alla Kongstad

Alla Kongstad

Seniorkonsulent

Aarhus, Denmark

Alla Kongstad er ansat i NIRAS' renseanlægsgruppe. Hun har siden 2011 arbejdet med CE-mærkning ifølge Maskindirektivet og Trykdirektivet (PED). I perioden 2017-2022 har Alla ved Teknologisk Institut arbejdet med certificering, rådgivning og undervisning inden for CE-mærkning af komplekse maskinanlæg og trykbærende udstyr.

Alla er medlem af Dansk Standard komiteen S-250 maskinsikkerhed.

Kontakt

Samuel Karsten

Samuel Karsten

Projektleder; Dipl. maskiningeniør

Allerød, Denmark

Samuel Karsten er ansat i NIRAS' renseanlægsgruppe. Han har siden 2021 arbejdet som specialist inden for CE-mærkning ifølge Maskindirektivet og har i den forbindelse arbejdet med store og komplekse CE-mærkningsprojekter.

Kontakt

Se vores udbud af kurser