Arrangement

Kystdag 2022: Klimatilpasning i byer og langs kyster

Kystdag 2022

NIRAS har hermed fornøjelsen af at invitere til gratis temadag om klimatilpasning i byer og langs kyster.

Adresse: NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Dato: 27. september 10.00 - 16.45

Pris: Arrangementet er gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Temadag

Klimaforandringer medfører, at der kommer højere vandstand i havet og mere vand i byerne. Dette giver tekniske udfordringer, som lokale lodsejere skal tage højde for både langs kysten og længere inde i landet.

Klimatilpasning dækker både beskyttelse mod vand fra havet, skybrudssikring samt håndtering af bagvand, kloakvand og højtstående grundvand.

NIRAS er én af Danmarks førende virksomheder inden for klimatilpasning både i byer og langs kysterne. På denne gratis temadag ønsker vi at udbrede vores viden inden for klimatilpasning. På dagen vil du have mulighed for at:

 • Komme i kontakt med førende eksperter inden for klimasikring, kystbeskyttelse og højvandsbeskyttelse.
 • Få inspiration fra nogle af deres projekter, som måske kan bruges i netop dit projekt.
 • Diskutere helhedsorienterede løsninger med nogle af Danmarks førende eksperter.
 • Diskutere optimale løsninger til klimasikring, kystbeskyttelse og miljø.
 • Diskutere nye, innovative løsninger og mere adapative løsninger som f.eks. DAPP.
 • Sparre med eksperter og kolleger, der har udfordringer, som ligner dine.
 • Høre om bæredygtige løsninger og FN’s klimamål i forbindelse med klimasikring.

Program

 • 10:00 Velkommen
 • 10:10 Hvad er klimasikring? \Ved Charlotte Sinkbæk Schow og Klavs Bundgaard
 • 10:40 Lovgrundlag og proces for klimasikring langs kyster og vandløb. Erfaringer med tidlig inddragelse af miljøpåvirkninger i danske kystprojekter. /Ved Gunnild Vølund
 • 11:10 Pause
 • 11:25 Helhedsplaner og kystplaner for kystbyer. Erfaringer med højvandsbeskyttel-se i Danmark. Projekter med højvandsbeskyttelse, bagvand og merværdi: Køge, Dragør 1872, Enø, Aarhus Åsluse, Binderup og Korsør By. /Ved Mette Lundov
 • 11:45 Klimatilpasningsplaner og samspil med lokalplaner og kommuneplaner. Erfa-ringer med klimatilpasningsprojekter i Danmark. /Ved Sara Bugge
 • 12:10 Frokost
 • 13:00 Dynamisk adaptiv klimatilpasning med DAPP. Optimal klimasikring nu og i fremtiden. BEMÆRK: Præsentation på engelsk \Ved Rick Kool
 • 13:20 Dynamisk klimatilpasning i byer under udvikling. Erfaringer fra Aabenrå. \Ved Charlotte Sinkbæk Schow
 • 13:50 Samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasning, erosionsbeskyttelse og stormflodssikring. Erfaringer med samfundsøkonomiske analyser i Danmark. /Ved Lars-Christian Sørensen
 • 14:10 Pause
 • 14:25 Bæredygtighed i klimatilpasningsprojekter. Værktøjer og erfaringer med SDG i klimatilpasningsprojekter. /Ved Astrid Berg.
 • 14:55. Naturbaseret syn på klimasikring langs kyster og i byer. /TBC
 • 15:25 Naturbaseret klimasikring i byrum og langs kyster med merværdi. Hvordan gør man det?\ Ved LYTT Arkitekter.
 • 15:45 Afrunding
 • 16.00 Mød eksperterne. Alle foredragsholdere står til rådighed til individuelle eller gruppediskussioner om det, som optager dig.
 • 16:45 Tak for i dag

Praktisk

 • Tilmeld dig den gratis temadag via formularen herunder
 • Seneste tilmelding: 20. september 2022
 • Tid og sted: Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 10.00-16:45
 • Adresse: NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Allerød
 • Ved tilmelding vil du blive stillet et par spørgsmål på mail, som vi håber, du vil besvare, så vi kan tilpasse programmet efter dine forventninger og ønsker.

Tilmeld dig

Vil du vide mere?

Klavs Bundgaard

Klavs Bundgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 6040 5670

Anja Wejs

Anja Wejs

Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 2888 5720

Se også: