Arrangement

Gratis Webinar: Nyeste Praksis om Vandrammedirektivet - Konsekvenser og Perspektiver

Miljoelovgivning

Deltag i dette gratis webinar, og få opdateret din viden om den nyeste praksis i forhold til vandrammedirektivet.

Adresse: Afholdes online

Dato: 25. april 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Oplægsholder: Karen Søgaard Christiansen (Ekspertisechef hos NIRAS) & Flemming Elbæk (partner og advokat hos HaugaardBraad Advokatfirma)

Arrangementstype: Online webinar

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i to nye, markante afgørelser sat retningen for, hvordan klimatilpasnings- og anlægsprojekter samt udledningstilladelser mv. skal anskues i lyset af kravene i vandrammedirektivet.

Med de nye afgørelser indvarsles der et nyt regime i forhold til omfanget og præcisionen af vurderingerne af projekters påvirkning af vand i forbindelse med projekteringen og gennemførelsen af klimatilpasnings- og anlægsprojekter. Herudover sætter nævnet en ny juridisk ramme for bl.a. udstedelsen af udledningstilladelser og miljøgodkendelser med direkte udledning, hvor der ønskes udledt miljøfarlige stoffer til overfladevand.

NIRAS og HaugaardBraad Advokatfirma gennemgår på webinaret de nye afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet samt konsekvenserne af afgørelserne. Vi kommer også med forslag til, hvordan myndigheder, forsyningsvirksomheder og industrivirksomheder kan håndtere de nye krav, der stilles.

Webinaret afholdes tirsdag den 25. april 2023 fra kl. 14.00-15.00 og er som altid gratis. Oplægsholdere på webinaret er ekspertisechef hos NIRAS, Karen Søgaard Christiansen, og partner og advokat hos HaugaardBraad Advokatfirma, Flemming Elbæk.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053