Arrangement

Gratis webinar: Rammer og anvendelse af ny type målrettede vandplanteundersøgelser i vandløb

Fen Vandplanter

Deltag i dette gratis webinar, og få indblik i, hvordan du kan anvende en nyudviklet type vandplanteundersøgelser til regulativarbejde og konsekvensvurderinger i vandløb.

Adresse: Online

Dato: 01. marts 13.00 - 14.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Beskrivelse

Traditionelle vandplanteundersøgelser i vandløb udføres på kortere strækninger af typisk 100 meter, hvor plantesammensætningen undersøges meget detaljeret i flere hundrede kvadrater, som vandløbet inddeles i. Fordelen ved dette er, at du opnår et meget grundigt kendskab til plantesamfundet på strækningen. Ulempen er, at undersøgelsen kun beskriver forholdene på de aktuelle 100 meter. NIRAS har de seneste år udviklet flere alternative undersøgelsestyper, som sigter mod at give et mere reelt billede af vandplanternes udbredelse i hele vandløbets længde.

Undersøgelserne kan blandt andet anvendes i forbindelse med regulativfornyelse, hvor der skal udarbejdes en miljøvurdering for effekterne af det nye regulativ, herunder grødeskæringsmetoder og omfang.

Gratis webinar

Deltag på dette gratis webinar, og se hvordan vi har anvendt vores nyudviklede metoder til vandplantevurderinger i forbindelse med udarbejdelse af nye vandløbsregulativer.

Vi præsenterer eksempler fra undersøgelser i bl.a. Egedal Kommune, Vordingborg Kommune og Aalborg Kommune.

Desuden vises praktisk anvendelse af vores DVPI-beregningsværktøj, hvor det er muligt at se konsekvenser af ændret plantesammensætning på tilstanden og mulighederne for at opnå målopfyldelse i vandområdeplanlægningen.

Dagsorden

 • Hvorfor lave vegetationsundersøgelser, når du skal lave nyt vandløbsregulativ? Anbefalinger og eksempler med baggrund i klagenævnets praksis (v. Liane Sommer)
 • Ny type planteundersøgelser (v. Mikkel Stener Møller og Carsten Bjørn)
  • NOVANA (kort strækning)
  • Modificeret NOVANA (flere korte strækninger)
  • Strækningsopdelt (hele vandløbet)
 • Hvordan konsekvensvurderes effekter af ændret plantesammensætning (visning af digitalt DVPI-værktøj) (v. Emil Kristensen)
 • Synergi-effekter af ændret plantesammensætning, VRD/større diversitet (v. Mikkel Stener Møller)

Praktisk

 • Tilmeld dig det gratis webinar via formularen herunder
 • Webinaret afholdes online på Demio (ingen app installation nødvendig) onsdag den 1. marts 2023 kl. 13-14
 • Arrangementet er primært tiltænkt medarbejdere i kommuner, Staten og forsyninger
 • Oplægsholdere: Emil Kristensen, Mikkel stener Møller, Liane Sommer og Carsten Bjørn, alle NIRAS

Vil du vide mere?

Carsten Bjørn

Carsten Bjørn

Ferskvandsbiolog, gruppeleder søer og vandløb

Allerød, Denmark

+45 8873 5422

Se også: