Arrangement

Gratis webinar: Gennemførelse af akutplan for BNBO

Lindholm Waterworks Small

Deltag i dette gratis webinar og bliv klædt godt på til gennemførelse af akutplanen for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 2024.

Adresse: Online

Dato: 15. august 14.00 - 15.30

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Baggrund

I juni 2023 fremlagde regeringen et forslag til en Akutplan for BNBO. Forslaget er vedtaget af Folketinget og træder i kraft den 1. juli 2024. Akutplanen er en opfølgning på BNBO-aftalen fra januar 2019, hvor kommunerne efterfølgende har vurderet om en indsats inden for BNBO er nødvendig, og vandforsyningerne har forsøgt at indgå frivillige aftaler.

Ifølge akutplanen har kommunerne frem til 1. marts 2025 til at meddele påbud til de lodsejere, hvor indgåelse af frivillige aftaler ikke har været muligt.

Påbudsprocessen er ganske kort og presset, og selv om lovforslaget og høringsnotatet har givet nogle svar, er der stadig mange spørgsmål og dilemmaer forude. Det er derfor vigtigt, at vi i branchen deler viden, så vi på bedste vis kan klæde hinanden godt på til implementering af akutplanen. Så vi får mest mulig værdi af indsatsen.

Derfor afholder NIRAS i samarbejde med eksterne aktører en række webinarer om forskellige emner med relation til aftaleindgåelse og påbud inden for BNBO.

Webinar 4: Implementering af BNBO akutplanen

Nu skal kommunerne for alvor i arbejdstøjet. Lovforslaget er vedtaget, tidsfristerne er fastlagt i bekendtgørelser og en revideret BNBO-vejledning er kommet i høring. På dette webinar sætter vi fokus på, hvad den nye lovgivning giver af rammer, hvordan den spiller sammen med den eksisterende lovgivning, hvilke tanker man bør gøre sig som kommune omkring den kommende proces og ikke mindst, hvordan vi finder den rette erstatning.

Webinar serie

NIRAS afholder i samarbejde med eksterne aktører en række webinarer, som sætter fokus på forskellige dele af arbejde med gennemførelse af Akutplanen for BNBO, men også på grundvandsbeskyttelse i det hele taget. Dette er webinar#4 i serien.

De øvrige webinarer i rækken omhandler bl.a. følgende emner: Afgrænsning af påbudsareal til brugsgrænser, erstatningsfastsættelse, påbudsprocessen og tilsyn med dyrkningsaftaler. Endeligt program og tidspunkt offentliggøres løbende.

Indlæg

  • Gennemførelse af akutplan for BNBO, Lone Kildal Møller, NIRAS
  • Den juridiske ramme omkring akutplanen, Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater
  • Processen i en kommune - hvilke overvejelser har vi gjort os, Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune.
  • Jordpris med og uden dyrkningsrestriktioner, Christian Thirup, NIRAS

Praktisk

  • Tilmeld dig det gratis webinar via formularen herunder.
  • Webinaret afholdes online på Demio (ingen app installation nødvendig) torsdag den 15. august 2024 kl. 14-15.30
  • Webinaret er målrettet medarbejdere i vandforsyninger og kommuner, som arbejder med grundvandsbeskyttelse.

Tilmelding

Vil du vide mere?

Lone Kildal Møller

Lone Kildal Møller

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 5339 7123

Christian Thirup

Christian Thirup

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2045 8860

Se også: