Arrangement

Miljøvurdering af projektet – forholdet til vandrammedirektivet og habitatdirektivet

RINGSTED Adal 7118670

Adresse: Online

Dato: 27. september 10.00 - 11.00

Pris: Gratis

Arrangementstype: Webinar

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053