Arrangement

Miljøvurdering af projektet – forholdet til vandrammedirektivet og habitatdirektivet

RINGSTED Adal 7118670

På dette webinar om forholdet mellem vandplanreguleringen, habitatdirektivet og miljøvurderingsreglerne stiller vi skarpt på miljøvurdering af konkrete projekter (VVM).

Adresse: Online

Dato: 27. september 10.00 - 11.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Jurist Helle Ina Elmer fra Haugaard Braad og ekspertisechef Rasmus Hejlskov Olsen samt projektleder Maria Douglas fra NIRAS

Arrangementstype: Webinar

På webinaret kommer vi bl.a. ind på formålet med miljøvurderingsreglerne, ligesom vi giver en kort gennemgang af udvalgte projekttyper på miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 - herunder brugen af bagatelgrænser mv., når man skal fastslås om et projekt er omfattet af et bilagspunkt.

Vi vil herudover gennemgå nogle af de centrale begreber i forbindelse med miljøvurdering af konkrete projekter, herunder miljøbegrebet, projektalternativer og 0-alternativet, samt væsentlighedsbegrebet i forhold til afgørelser om miljøkonsekvensvurderingspligt i relation til bilag 2-projekter.

Endelig vil der være en indføring i håndteringen af § 25-tilladelser (VVM-tilladelser) og forholdet til anden regulering, herunder miljøgodkendelser, udledningstilladelser og kystbeskyttelsestilladelser.

Målgruppe:

  • Myndigheder
  • Forsyningsvirksomheder
  • Industrivirksomheder

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053