Arrangement

Seminar: Bliv klogere på forholdet mellem miljøvurderingsloven, vandramme- og habitatdirektivet samt havstrategidirektivet

Employees Working In A Creek. High Res. Carsten Bjorn CAB Mads Lottrup Jyde MLJ NS 08357 1920 Photo Thomas Sjørup

NIRAS og HaugaardBraad Advokatfirma inviterer til seminar den 1. og 2. februar 2023, hvor vi går i dybden med miljøvurderingsreglerne og stiller skarpt på forholdet mellem miljøvurderingsloven, vandramme- og habitatdirektivet samt havstrategidirektivet.

Adresse: Hotel Kolding Fjord

Dato: 01. februar 09.00 - 02. februar 16.00

Pris: DKK 4.500,00, inkl. overnatning, middag mv.

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Seminar

Seminaret har fokus på seks hovedområder:

 1. Miljøvurderinger af planer og programmer
  Vi gennemgår reglerne og praktikken i forbindelse med miljøvurderingen af såvel planer som projekter og i den forbindelse bl.a. planbegrebet, vurderingen og håndteringen af alternativer, screeningsreglerne for både planer og projekter samt væsentlighedsbegrebet og kravene til VVM-tilladelser.

 2. Vandrammedirektivets overordnede reguleringsramme
  Reglerne i vandrammedirektivet spiller en stadigt stigende rolle, når der skal træffes afgørelser i kommunerne og hos andre myndigheder. Vi gennemgår vandrammedirektivets overordnede retlige ramme og formål samt reglernes implementering i Danmark.

  Herudover gennemgår vi centrale begreber i reguleringen såsom ”god tilstand”, ”målopfyldelse”, ”indsatser” og ”kvalitetselementer” samt direktivets forbud mod forringelser og hindring af målopfyldelse set i forhold til at gennemføre konkrete projekter og myndighedernes administration.

  Der er et stadigt stigende fokus på mulighederne for at fravige beskyttelsen i vandrammedirektivet, når et konkret projekt kræver det. Vi gennemgår reglerne og mulighederne for at fravige direktivets krav i praksis.

 3. Habitatdirektivet – Natura 2000-områder og bilag IV-arter
  Reguleringen og beskyttelsen af Natura 2000-områder spiller en central rolle, i forbindelse med at indhente godkendelser og tilladelser, samt når såvel planer som projekter skal miljøvurderes. Herudover er der et stadigt stigende fokus på beskyttelsen af bilag IV-arter og deres levesteder.

  På seminaret stiller vi skarpt på beskyttelsen af Natura 2000-områderne og forholdet mellem habitatvæsentlighedsvurderinger og habitatkonsekvensvurderinger, juridiske opmærksomhedspunkter, samt hvordan vurderingerne gennemføres i praksis. Vi gennemgår også reglerne om beskyttelsen af bilag IV-arter og håndteringen i praksis.

  Endelig sætter vi fokus på mulighederne for at fravige såvel habitatbeskyttelsen som beskyttelsen af bilag IV-arter mv.

 4. Havstrategidirektivet
  Vurderingsregimet i havstrategidirektivet er blandt de sidst tilkomne vurderingsregimer, man skal tage i betragtning i forbindelse med vurderingen af planer og projekter. Vi gennemgår reglerne i direktivet og de væsentligste vurderingsparametre, og vi kommer med vores bud på den praktisk håndtering af reglerne.

 5. Samspillet mellem miljøvurderingsreglerne, vandrammedirektivet og habitatreguleringen mv.
  Reglerne i miljøvurderingsloven kan sjældent stå alene, og der vil i forbindelse med miljøvurderingen af en plan eller et projekt nærmest uden undtagelse være krav om, at der også skal gennemføres en vurdering efter vandrammedirektivet, habitatdirektivet og havstrategidirektivet. Det er her centralt at være meget bevidst om, at der er tale om forskellige regelsæt, der hver især skal overholdes.
 6. Praktisk erfaringer fra cases
  Vi gennemgår cases i forhold til, hvordan man i praksis kan strukturere og gennemføre miljøvurderingerne af planer og projekter.

På seminaret går vi i dybden med, hvordan de forskellige regelsæt spiller sammen, og hvordan især vandrammedirektivet og habitatdirektivet påvirker miljøvurderingerne af planer og projekter - herunder screeningsafgørelser og håndteringen af alternativer samt udstedelsen af VVM-tilladelser og andre afgørelser.

Herudover gennemgår vi cases i forhold til, hvordan man i praksis kan struturere og gennemføre miljøvurderingerne af planer og projekter.

Målgruppe
Myndigheder, forsyningsvirksomheder og industrivirksomheder

Indlægsholdere

 • Flemming Elbæk - advokat
 • Helle Ina Elmer – advokatfuldmægtig, ph.d.
 • Casper Katborg – chefkonsulent, biolog
 • Karen Søgaard Christiansen – ekspertisechef, vandmiljø
 • Rasmus Hejlskov Olsen – ekspertisechef, miljøvurdering
 • Josepha Axelsen – konsulent, biolog

Praktisk
Vi har fået nogle ekstra pladser på vores populære seminar: Bliv klogere på forholdet mellem miljøvurderingsloven, vandramme- og habitatdirektivet samt havstrategidirektivet.
De første pladser blev hurtigt revet væk, men nu har vi 5 ekstra pladser samt 5 pladser uden overnatning. Pladserne går efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding: Send en mail til Karen Søgaard Christensen på ksch@niras.dk. Angiv om du ønsker med eller uden overnatning. Bemærk at du først er tilmeldt, når du har fået en bekræftelse fra NIRAS.

Seminaret afholdes på Hotel Kolding Fjord fra 1. - 2. februar 2023

Forhåndstilmeld dig seminaret via formularen herunder – det præcise program udsendes senere.

Pris pr. deltager DKK 4.500,00, inkl. overnatning, middag mv.

Faktura for deltagergebyret fremsendes inden arrangementets afholdelse.

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053